Makale Nasıl Yazılır? Makale Yazım Kuralları ve Formatı

Makale Nasıl Yazılır? Makale Yazım Kuralları ve Formatı
0

Makale, belirli bir konu hakkında yazılmış, belirli bir amacı olan, genellikle bilimsel veya akademik alanda kullanılan yazılı bir çalışmadır. Makaleler, farklı konuları ele alabilir ve genellikle konular hakkında bilgi vermek, bir argüman veya tez sunmak, bir araştırma veya deneyin sonuçlarını paylaşmak veya bir olayı veya olguyu açıklamak gibi amaçlarla yazılırlar.

Makaleler, birçok farklı türde olabilir. Örneğin, akademik makaleler, bilimsel makaleler, teknik makaleler, gazete- dergi makaleleri, blog yazıları ve diğer türler mevcuttur. Makalelerin uzunluğu ve formatı, yazıldığı alana ve amaca göre değişebilir.

Makaleler, genellikle kaynaklara dayalı, detaylı bir araştırmanın sonucunda yazılan ve belli bir standart ve formatı olan yazılı çalışmalardır. Bu nedenle, makaleler, genellikle bir editör veya hakem tarafından incelenerek onaylanır ve yayınlanır. Makaleler, bilimsel, akademik ve diğer alanda çalışan kişiler arasında bilgi paylaşımını sağlamak, düşünceleri tartışmak ve daha ileri araştırmalar yapmak için önemli bir araçtır.

Makale yazmak, birçok farklı disiplinde öğrenciler, araştırmacılar ve profesyoneller için önemli bir aktivitedir. 

1.Makale Konunuzu Bulun

İlk olarak makale konunuzu bulmanız gerekir. İlginizi çeken konular, sorun olarak gördüğünüz ve çözüm önerileri sunmak istediğiniz konuları seçebilirsiniz. İlham almak için Yök’ün tez sistemine bakabilir, dergilerdeki makalelere göz atabilir ve blog sitelerinde gezinebilirsiniz.

2.Literatür Taraması Yapın

Makalenizin literatür taraması, konunuzla ilgili daha önce yapılmış araştırmaları ve literatürdeki diğer çalışmaları özetlemelidir. Literatür taraması, araştırmanızın konumunu ve önemini belirleyen bir parça olmalıdır. Bir dosya içerisine bulduğunuz tezleri, makaleleri ve internet kaynaklarını koyabilirsiniz. Ek olarak ilgili kitapları not alıp daha sonra tarayabilirsiniz. Literatür taramasını iyi yaptığınız taktirde makalenizde tıkanmadan ilerleyebileceksiniz.

3.İlgi Çekici Bir Başlık Bulun

Makalenizin başlığı, konunuzu özetleyen ve okuyucunun ilgisini çeken bir ifade olmalıdır. Makale başlığı, kısa ve öz olmalıdır. Başlık, tamamen büyük harflerle veya tamamen küçük harflerle yazılmamalıdır. Akademide ve diğer sektörle başlığın ilgi çekici olması, makaleye tıklanma sayısını arttırmaktadır.

4.Özet Bölümünü Yazın

Makalenizin özeti, makaleyi kısaca özetleyen 150-250 kelime arasında bir paragraf olmalıdır. Özet, makalenin ana konusunu, yöntemlerini ve sonuçlarını belirtmelidir. Sadece Türkçe ve/ve Türkçe-İngilizce seklinde makalede yer alabilir. Ayrıca 3 ila 5 arası anahtar kelime ile özet kısmı tamamlanmalıdır. Anahtar kelimelerin sıralamasında alfabetik sıralamaya dikkat etmek gerekmektedir. 

5.Ana Metni Yazmaya Başlayın

Makalenizin ana metni, özetten sonra başlamalıdır. Metin, çift aralıklı (double-spaced) olarak yazılmalıdır. Punto boyutu, 12 punto olarak belirlenmelidir. Paragraf girintisi, her paragrafın ilk satırı 1.25 cm (0.5 inç) olacak şekilde ayarlanmalıdır.

6.Giriş Bölümünü Yazın

Makalenizin girişi ana metinin başlangıcıdır. Giriş, konunuzu tanımlayarak ve araştırmanızın amacını açıklayarak başlamalıdır. Giriş, okuyucunun ilgisini çekmeli ve konuya giriş yaparak okuyucuya araştırmanın önemini anlatmalıdır.

7.Araştırmanızın Yöntemini Yazın

Makalenizin yöntem bölümü, araştırma tasarımınızı, veri toplama yöntemlerinizi ve veri analiz yöntemlerinizi açıklamalıdır. Yöntem bölümü, araştırmanızın geçerliliğini ve güvenilirliğini açıklayan kapsamlı bir bölüm olmalıdır.

8.Bulguları Yazın

Makalenizin bulgular bölümü, araştırmanızın sonuçlarını ve verilerini sunmalıdır. Bulgular bölümü, tablolar, grafikler veya diğer görsel materyallerle desteklenmelidir. 

9.Tartışma Bölümünü Yazın

Makalenizin tartışma bölümü, bulgularınızı yorumlayarak ve araştırmanızın sonuçlarına dayanarak tartışmalıdır. Tartışma bölümü, araştırmanızın katkılarını, sınırlamalarını ve gelecekteki araştırmalar için önerileri belirtmelidir.

10.Sonuç ve Öneriler

Makalenin sonuç ve öneri bölümü, çalışmanın ana hatlarını ortaya koyan, araştırmacının sonuçları yorumladığı ve çalışmanın neden önemli olduğunu belirten kısımdır. Çalışmanın genel perspektifi açıklanmıştır. Sonuç ve öneri bölümü ile çalışmanın gelecekteki araştırmaları nasıl etkileyebileceği de belirtilmiş olur. Sonuç ve öneri bölümü, çalışmanın en önemli bölümlerinden biri olup, ortaya konulan sonuç ve okuyucuya sunulan öneriler alana ilişkin önem arz eden bilgi ve fikirleri sunmaktadır. Detaylar; makalede sonuç bölümü

11.Kaynakça Bölümünü Oluşturun

Makalenizde kullandığınız tüm kaynakları, kaynakça bölümünde alfabetik sırayla düzenlenmiş bir şekilde listelemelisiniz. Kaynaklar, APA, MLA veya Chicago gibi bir referans stili kullanılarak belirtilmelidir. Akademik makale yazma serüveninizde belirtmiş olduğunuz referans sistemi ile atıf yapmalısınız. Atıf kuralları ve makale detayları ilerleyen bölümlerde verilmiştir.

12.Ekler Bölümü Gerekiyorsa Yapın

Makalenizde tablo, grafik veya diğer materyalleri kullanıyorsanız, bunları makalenizin sonunda ekler bölümünde sunabilirsiniz. Ek bölümünüz yoksa bu bölümü yapmanıza gerek yok.

13.Genel Sayfa Düzenini Kontrol Edin

Makale sayfanızın üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2.54 cm (1 inç) olarak ayarlanmalıdır. Ayrıca sayfa numaraları, en altta ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Makale yazım kuralları çerçevesinde yazıldığından emin olun. Aşağıda sunulan makale yazım formatına göz atın.

14.İntihal Kontrolü Yapın

Akademik etik kuralları çerçevesinde intihalsiz olarak makalenizi bitirmelisiniz. Bunun kontrolü için Turnitin programını tercih edebilirsiniz. Ek olarak ücretsiz intihal programları yayınımıza göz atabilirsiniz.

Bu genel akademik kurallar, makale yazımında önemlidir. Makaleyi okuyacak kişilerin akademik bir topluluk olması nedeniyle, doğru bir şekilde yazılmış makaleler, bilimsel araştırmanın kabul edilebilir bir şekilde sunulmasına yardımcı olur.

Akademik Makale Yazma Aşamaları

 1. Konunuzu belirleyin: Makale yazmadan önce, yazacağınız konuyu belirlemelisiniz. Konunuzu belirlemek için ilgi alanlarınıza, okuduğunuz kitaplara, makalelere, tezlere, takip ettiğiniz bloglara veya gündemdeki konulara göz atabilirsiniz.
 2. Araştırma yapın: Konunuzu belirledikten sonra, konu hakkında bilgi toplamak için araştırma yapın. Konunuzla ilgili makaleler, kitaplar, raporlar ve diğer kaynaklar araştırın. İnternet, kütüphaneler ve uzmanlarla görüşmek araştırmanızı geliştirmenize yardımcı olabilir.
 3. Plan yapın: Araştırma yaptıktan sonra, makalenizin ana hatlarını belirleyen bir plan yapın. Planınızın içeriği, makalenizdeki ana fikirleri ve alt başlıkları içermelidir.
 4. Makalenizin başlığını belirleyin: Makalenizin başlığı, okuyucuların dikkatini çekeceği için önemlidir. Başlık, makalenizin ana fikrini kısaca özetleyebilir veya konu hakkında merak uyandırıcı bir soru içerebilir.
 5. Giriş yazın: Makalenizin giriş bölümü, okuyucuların ilgisini çekecek ve makalenizin ana fikrini özetleyecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıca, giriş bölümü makalenizin genel yapısını da belirtebilir.
 6. Makaleyi yazın: Makalenizin ana kısmında, konunuz hakkında bilgi vermeli, araştırmalarınızı paylaşmalı ve görüşlerinizi aktarmalısınız. Makalenizde her bir konuya ayrı bir paragraf ayırabilirsiniz. Bu paragraflar, makalenizin başlığına ve ana fikrine uygun olmalıdır.
 7. Sonuç yazın: Makalenizin sonuç bölümü, özetleyici bir şekilde yazılmalıdır. Makalenizin ana fikrini, konunuzla ilgili son düşüncelerinizi ve gelecekteki araştırmalar veya tartışmalar için bir özet sunabilirsiniz.
 8. Referanslarınızı belirleyin: Makalenizde kullandığınız kaynakları belirtmek, makalenizin güvenilirliğini artıracaktır. Bu nedenle, kullandığınız kaynakları belirten bir referans listesi oluşturun.
 9. Makalenizi düzenleyin: Son aşamada ise makaleyi genel olarak inceleyin ve hatalarınızı düzeltin.

Akademik makale yazmak için belirlenen akademik standarttı korumak oldukça önemlidir. 

Makale Bölümleri Sırasıyla Nelerdir?

Makale bölümleri 8 aşamadan oluşmaktadır. Genel olarak makalelerde sırasıyla şu bölümler vardır;

 1. Başlık
 2. Özet
 3. Giriş
 4. Yöntem
 5. Bulgular
 6. Tartışma
 7. Sonuç
 8. Kaynakça

Eklemek istenilen materyaller varsa 9.olarak ”Ekler” bölümü eklenebilmektedir.

Makale Yazım Kuralları Nelerdir?

makale yazim kurallari

 • Makale Biçimi: Akademik makaleler, çift aralıklı ve sol kenar boşluğu olan sayfalarda yazılmalıdır. Makale sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2.54 cm (1 inç) olarak ayarlanmalıdır. Paragraf girintisi, her paragrafın ilk satırı 1.25 cm (0.5 inç) olacak şekilde olmalıdır. Makalenin uzunluğu en az 2000 kelime ile 10.000 kelime arasında olmalıdır.
 • Makale Yazı Karakteri: Genellikle Times New Roman, Arial veya Calibri yazı karakterleri kullanılır ve 12 punto boyutu ve 1 satır aralığı tercih edilir. Bazı dergilerin farklı yazı karakteri veya boyut tercihleri olabilir, bu nedenle makale yayınlanacak olan derginin yayın kurallarına bakılmalıdır. Dipnotlar ise, makalenin alt kısmında yer almalı ve ayrıntılı bilgi veya referanslar için kullanılmalıdır. Dipnotlar için 10 punto boyutu tercih edilmelidir.
 • Başlık: Makalenin başlığı, sayfanın en üstünde ve ortalanmış bir şekilde yazılmalıdır. Başlık kısa ve öz olmalıdır ve makalenin içeriği hakkında bir fikir vermelidir. Başlık, genellikle 14 veya 16 punto büyüklüğünde ve kalın harflerle yazılmalıdır. Başlık, tamamen büyük harflerle veya tamamen küçük harflerle yazılmamalı, ilk harfler büyük olmalıdır.
 • Özet bölümünün alt tarafına 3 tane anahtar kelime yazılmalıdır. Alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır.
 • Özet bölümünüz çok uzun olmamalıdır. Maximum 250 kelime olmalıdır.
 • Kaynakçanızı belirtmiş olduğunuz sisteme göre hazırlamanız gerekmektedir. APA referans sistemini kullanacaksanız, atıflarınızı da APA kurallarına göre yapmalısınız.
 • Makalenizin ilk sayfasına yazan kişi ya kişilerin adı yazılmalıdır. Dipnot bölümünde de bu kişilerin öğretim bilgileri yer almalıdır.
 • Dil bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Makale başlığınız, makale içeriğinizi temsil etmelidir.
 • Akademik etik için İntihal kontrolü yapılmalıdır.

Öneri: Çok fazla doğrudan alıntı yapmayın. Kendi cümlelerinizle anlatın ve bunun kaynağını da atıfla belirtin. Bu durumda hem kendi düşüncelerinize yer vereceksiniz hem de makalede intihal oranınız daha düşük olacaktır.

Word Makale Formatı Nasıl Olmalıdır?

Word’de bir makale yazmak için aşağıdaki formatı kullanabilirsiniz:

 1. Sayfa düzeni: Makale sayfanızın üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2.54 cm (1 inç) olarak ayarlanmalıdır.
 2. Başlık: Makalenizin başlığı, sayfanın en üstünde ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Başlık, genellikle 14 veya 16 punto büyüklüğünde ve kalın harflerle yazılır.
 3. Makale Yazarı/Yazarları İsmi: Makale yazarı kişi ve/veya kişilerin ad ve soyadları dipnot verilmesi planlanan eğitim/meslek bilgilerine yer verilir.
 4. Özet: Makalenizin özeti, başlıktan sonra ve bir boşluk bırakılarak yer almalıdır. Özet, makalenin ana konusunu, yöntemlerini ve sonuçlarını kısaca özetleyen 150-250 kelime arasında olmalıdır.
 5. Ana metin: Makalenizin ana metni, özetten sonra başlamalıdır. Metin, çift aralıklı (double-spaced) olarak yazılmalıdır. Punto boyutu, 12 punto olarak belirlenmelidir. Paragraf girintisi, her paragrafın ilk satırı 1.25 cm (0.5 inç) olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 6. Alt bölümler: Makalenizde alt bölümler kullanabilirsiniz. Alt bölümler, metninizi daha iyi yapılandırmanıza yardımcı olur ve okuyucuların konuyu daha kolay anlamasına yardımcı olur. Alt bölümler, bold veya italik harflerle belirtilebilir.
 7. Kaynaklar ve referanslar: Makalenizin sonunda, kaynaklar ve referanslar bölümü olmalıdır. Burada, kullanılan kaynakların tam bibliyografik bilgileri verilmelidir. Bu bilgiler, makalenizin sonunda alfabetik sıraya göre listelenmelidir.
 8. Sayfa numaraları: Makalenizde sayfa numaraları kullanılmalıdır. Sayfa numaraları, en altta ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Bu format, birçok akademik dergi ve yayınevi tarafından kabul edilen standart bir formattır. Ancak, her dergi veya yayınevinin farklı kuralları ve gereksinimleri olabileceğinden, yayınevlerinin belirlediği format gereksinimlerini dikkate almanız önerilir.

Makale Yazmanın Önemi

 1. Bilgi paylaşımı: Makale yazmak, kişinin bilgi ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşmasına olanak tanır. Bu, başka araştırmacıların ve profesyonellerin çalışmalarından yararlanarak, daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur.
 2. Bilimsel iletişim: Makale yazmak, akademik dünyada bilimsel iletişimin en önemli yollarından biridir. Makaleler, bir disiplinde yapılan çalışmaları ve keşifleri başkalarına duyurmak için kullanılır.
 3. Akademik başarı: Makale yazmak, bir öğrencinin akademik başarısına katkıda bulunabilir. Bir makale, öğrencinin araştırma ve yazma becerilerini geliştirerek, daha fazla akademik fırsatlar yaratmasına yardımcı olabilir.
 4. Kariyer gelişimi: Makale yazmak, bir profesyonelin kariyer gelişimine de katkıda bulunabilir. Makaleler, bir profesyonelin uzmanlık alanında tanınmasına ve kabul edilmesine yardımcı olabilir.
 5. İşbirliği ve bağlantılar: Makale yazmak, araştırmacıların ve profesyonellerin birbirleriyle işbirliği yapmasına ve bağlantılar kurmasına yardımcı olabilir. Bu, daha büyük bir araştırma ağına erişim sağlayarak, daha fazla bilgiye erişmelerine ve ilerlemelerine yardımcı olabilir.
 6. Toplumsal etki: Makale yazmak, araştırmacıların ve profesyonellerin toplumun sorunlarına yönelik çözümler sunmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, makaleler, toplumsal etki yaratmak için de kullanılabilir.

Sonuç olarak, makale yazmak, birçok farklı disiplinde bilgi paylaşımı, akademik başarı, kariyer gelişimi, işbirliği ve bağlantılar, toplumsal etki gibi birçok alanda önemli bir katkı sağlayabilir.

Keşfedin: Akademik Dergide Yayın Nasıl Yapılır?

Makale Yazarken Sıkça Yapılan Hatalar

Makale yazarken sıkça rastlanan hatalar şunlar olabilir:

 1. Konunun yeterince anlaşılmaması: Makalede ele alınacak konunun yeterince anlaşılmaması, okuyucunun da konuya yabancı olabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, makalede ele alınacak konuyu anlamak ve önceden araştırmak önemlidir.
 2. Yetersiz araştırma: Makalede ele alınacak konu hakkında yeterli araştırma yapılmamış olması, makalenin yüzeyde kalmış olmasına neden olabilir. Bu nedenle, yeterli araştırma yapmak ve makalede ele alınacak konuya hakim olmak önemlidir.
 3. Karmaşık dil kullanımı: Makalede kullanılan dilin karmaşık olması, okuyucunun makaleyi anlamasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, makalede kullanılan dilin net ve anlaşılır olması önemlidir.
 4. Yapısal hatalar: Makalede yapısı ile ilgili hatalar, okuyucunun makaleyi takip etmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle, makalenin başlıklarının, paragraflarının ve cümlelerinin uygun bir şekilde düzenlenmesi önemlidir.
 5. Referansların yetersiz kullanımı: Makalede kullanılan referansların yetersiz olması, makalenin bilimsel niteliğini düşürebilir. Bu nedenle, makalede ele alınacak konu hakkında yeterli referans kullanmak önemlidir.
 6. İntihal (Plagiarism): Başka bir kişinin çalışmalarının alıntılanmadan kullanılması, makalenin bilimsel geçerliliğini düşürebilir. Bu nedenle, kullanılan kaynakların doğru şekilde atıfta bulunularak kullanılması önemlidir.
 7. Özgünlük eksikliği: Makalede ele alınan konunun yeterince özgün olmaması, okuyucuların ilgisini çekmeyebilir ve makalenin önemini düşürebilir. Bu nedenle, makalenin özgün olması ve yeni bir bakış açısı sunması önemlidir.

Bu hatalardan kaçınmak, makalenin kalitesini arttırabilir ve makalenin amacına ulaşmasını sağlayabilir.

Bir Makaleye Nasıl Başlanır?

Akademik bir makale yazarken, iyi bir başlangıç yapmak önemlidir. İyi bir başlangıç, okuyucunun ilgisini çekebilir ve konunun önemini vurgulayabilir. İşte akademik bir makaleye başlarken düşünebileceğiniz bazı adımlar:

 1. İlgi çekici bir açılış cümlesiyle başlayın: Okuyucunun ilgisini çekecek, dikkat çekici bir açılış cümlesiyle başlamak, makalenin kalanını okumak için motivasyon sağlayabilir. Örneğin, konunun genel bir tanımı veya alıntılanabilecek bir ilginç bir söz kullanılabilir.
 2. Konunun önemini vurgulayın: Makalenin konusunun neden önemli olduğunu belirterek başlayabilirsiniz. Bu, okuyucunun neden bu makaleyi okuması gerektiğini anlamasına yardımcı olabilir. Örneğin, konunun güncel bir tartışma konusu olduğu, önemli bir sorunu ele aldığı veya disiplindeki yeni bir gelişme hakkında olduğu vurgulanabilir.
 3. Literatür taraması yapın: Makale konusuyla ilgili önceki çalışmaları kısaca ele almak, makaleye giriş yapmak için bir yol sağlayabilir. Bu, okuyucunun makalenin konusundaki diğer araştırmalardan nerede durduğunu anlamasına yardımcı olabilir.
 4. Araştırma sorusunu veya hipotezi tanımlayın: Makalenizde ele alacağınız araştırma sorusunu veya hipotezi, okuyucuya sunabilirsiniz. Bu, okuyucunun makalede tartışılacak ana konuyu ve hedefleri anlamasına yardımcı olabilir.
 5. Okuyucunun ilgisini çeken bir hikaye anlatın: Konuyla ilgili bir ilginç hikaye anlatmak, okuyucuların dikkatini çekebilir. Bu, makaleye giriş yapmak için ilginç bir strateji olabilir.

Başlangıçta amaç, konu ve hedef kitleyi göz önünde bulundurarak uygun bir strateji belirlemek önemlidir. İyi bir başlangıç, okuyucuların makaleyi okumaya devam etmesini sağlayabilir ve makalenizi başarılı kılabilir.

thumbnail
Önerilen Yazı
İçerik Analizi Nedir? Nitel Araştırma Tekniği

Bir Makale En Az Kaç Sayfa Olmalıdır?

Bir makalenin kaç sayfa olması gerektiği konusu, makalenin türüne, amaçlarına, konusuna, hedef kitleye ve diğer faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, kesin bir sayfa sayısı belirlemek mümkün değildir.

Örneğin, akademik bir makale genellikle 8-30 sayfa arasında değişebilir. Bununla birlikte, araştırma konusu, metodoloji, sonuçlar ve tartışmalar gibi unsurlar makalenin uzunluğunu etkileyebilir.

Diğer yandan, bir gazete makalesi 1-3 sayfa arasında olabilirken, bir blog yazısı daha kısa olabilir. İşletme veya teknik belgeler, konu ve amaçlarına bağlı olarak daha uzun olabilirler.

Sonuç olarak, bir makalenin sayfa sayısı, türüne, amacına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, makaleyi okuyacak kişilerin dikkatini çekmek, ilgi çekici ve anlaşılır bir dil kullanmak ve konuyu etkili bir şekilde ele almak önemlidir.

Makale Yazı Tipi Nedir?

Akademik makalelerde, genellikle Times New Roman, Arial veya benzeri serif (kuyruklu) yazı tipleri tercih edilir. Bu yazı tipleri, okunaklı ve profesyonel bir görünüm sağlar. Arial gibi sans-şerif yazı tipleri de kullanılabilir, ancak serif yazı tipleri genellikle daha yaygındır.

Yazı tipi boyutu, belirli bir disiplindeki gereksinimlere göre değişebilir. Genellikle, 12 punto boyutu tercih edilir, ancak bazı disiplinlerde daha küçük boyutlar kullanılabilir. Makale için belirtilen gereksinimleri dikkate alarak, uygun yazı tipi ve boyutunu seçmek önemlidir.

Ayrıca, makale boyunca aynı yazı tipi ve boyutunu kullanmak, makalenin okunaklılığını ve profesyonel görünümünü korumak açısından da önemlidir.

Makale Yazım Puntosu Nedir?

Akademik makale yazımında kullanılan puntolu yazım, genellikle Times New Roman veya benzeri serif (kuyruklu) yazı tipleriyle yapılır. Bu yazı tipleri, okunaklı ve profesyonel bir görünüm sağlar. Puntolu yazımda, genellikle 12 punto boyutu tercih edilir, ancak belirli bir disiplinde farklı gereksinimler olabilir. Özellikle belli sayıda sayfa sınırlaması olan makalelerde, yazı boyutu 11 punto gibi daha küçük boyutlarda bile kullanılabilir. Ancak, makale için belirtilen gereksinimleri dikkate alarak, uygun yazı tipi ve boyutunu seçmek önemlidir. Ayrıca, makale boyunca aynı yazı tipi ve boyutunu kullanmak, makalenin okunaklılığını ve profesyonel görünümünü korumak açısından da önemlidir.

Literatür Taraması Nasıl Yapılır?

Literatür taraması, bir konu veya araştırma sorusu hakkında mevcut olan kaynakları belirlemek, incelemek ve analiz etmek için yapılan bir araştırma yöntemidir. Bu süreçte, birçok kaynak kullanılabilir ve bu kaynakların doğru bir şekilde seçilmesi önemlidir.

Literatür taraması yaparken, aşağıdaki kaynakları kullanabilirsiniz:

 1. Akademik veri tabanları: Google Scholar, JSTOR, Scopus, Web of Science, ProQuest, Ulakbim, DergiPark, TÜİK, Yök Tez gibi akademik veri tabanları aracılığıyla, makaleler, tezler, kitap bölümleri ve diğer akademik yayınları bulabilirsiniz.
 2. Kütüphane kaynakları: Kütüphanelerdeki kitaplar, dergiler, makaleler ve diğer yayınlar, literatür taramasında yararlı olabilir.
 3. İlgili dergiler: Konu hakkında yayın yapan dergilerin son sayılarını tarayabilirsiniz.
 4. Konuyla ilgili konferanslar: Konferanslar, özellikle de uluslararası olanlar, konu hakkında yeni araştırmaların sunulduğu yerlerdir.
 5. İnternet kaynakları: Bazı durumlarda, internet kaynakları, özellikle de konuyla ilgili bloglar, forumlar ve özel web siteleri, ilgili bilgi ve kaynaklar sunabilir.

Literatür taraması yaparken, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Araştırma konusunu belirleyin: Literatür taraması yapmak için öncelikle araştırma konusunu belirlemeniz gerekir.
 2. Anahtar kelimeleri belirleyin: Konuyla ilgili anahtar kelimeleri belirleyin. Bu anahtar kelimeler, araştırmanızı kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz.
 3. Veri tabanları ve kaynaklarını arayın: Seçtiğiniz veri tabanları ve kaynakları kullanarak, anahtar kelimeleri kullanarak araştırmanızı yapın.
 4. Kaynakları okuyun ve analiz edin: Bulduğunuz kaynakları okuyun ve analiz edin. Kaynakların konuyla ilgili olduğundan ve güncel olduğundan emin olun.
 5. Verileri düzenleyin: Literatür taraması sırasında bulduğunuz verileri düzenleyin. Bu verileri analiz etmek ve sonuçlar çıkarmak için kullanabilirsiniz.
 6. Kaynakları listeleme: Bulduğunuz kaynakların bibliyografik bilgilerini listelemeyi unutmayın. Bu, araştırmanızın güvenilirliğini artıracak ve referanslarınızı düzenlemenize yardımcı olacaktır.

APA, MLA veya Chicago Sistemi Nasıl Kullanılır?

APA, MLA ve Chicago ulusal ve uluslararası makale yazılımında sıklıkla kullanılan ve kabul gören  üç farklı referans stilidir. Bu stiller araştırmacıların ve yazarların kaynakları nasıl alıntıladıklarını ve kaynakları nasıl düzenlediklerini belirleyen bir dizi kural ve yönerge setini oluşturmaktadır. Bu referans stilleri, yazarın ismini, yayın tarihini, makale başlığını ve diğer önemli bilgileri içeren bir kaynak listesi sağlar.

 1. APA (Amerikan Psikoloji Derneği) referans stili, sosyal bilimler alanında en yaygın kullanılan referans stili olarak kabul edilir. APA, kaynakların yazarlarının soyadlarına, yayın yılına ve yayının başlığına göre alfabetik olarak düzenlenmesini gerektirir.
 2. MLA (Modern Dil Birliği) referans stili, özellikle dil, edebiyat ve insan bilimleri alanında kullanılan bir referans stili olarak kabul edilir. MLA, kaynakların yazarlarının soyadlarına, yayın tarihine ve makalenin başlığına göre alfabetik olarak düzenlenmesini gerektirir.
 3. Chicago referans stili, tarih, edebiyat ve sanat gibi disiplinlerde kullanılan bir referans stili olarak kabul edilir. Chicago stili, kaynakların yazarlarının soyadlarına, yayın tarihine, yayının başlığına ve yayınlanma yeri ve yayıncısına göre alfabetik olarak düzenlenmesini gerektirir.

Her referans stili, farklı formatlama kurallarına sahiptir ve bir yazarın belirli bir disipline bağlı olarak hangi referans stili kullanması gerektiği, genellikle makalenin yayınlandığı derginin belirlediği kurallara göre belirlenir. Bu referans stillerinin örneklendirmek gerekirse:

1.APA Referans Stili Örneği:

 • Kitap: Yazarın Soyadı, İlk İsim. (Yayın Yılı). Kitap Başlığı. Yayınevi.

Örnek: Smith, J. (2010). Social Psychology. Harper Collins.

 • Dergi makalesi: Yazarın Soyadı, İlk İsim. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, Sayı(Sayfa Aralığı).

Örnek: Johnson, L. (2018). The impact of technology on education. Journal of Educational Technology, 3(2), 45-55.

2.MLA Referans Stili Örneği:

 • Kitap: Yazarın Soyadı, İlk İsim. Kitap Başlığı. Yayınevi, Yayın Yılı.

Örnek: Smith, J. Social Psychology. Harper Collins, 2010.

 • Dergi makalesi: Yazarın Soyadı, İlk İsim. “Makale Başlığı.” Dergi Adı, Cilt Numarası, Sayı, Yayın Yılı, Sayfa Aralığı.

Örnek: Johnson, L. “The impact of technology on education.” Journal of Educational Technology, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 45-55.

3.Chicago Referans Stili Örneği:

 • Kitap: Yazarın Soyadı, İlk İsim. Kitap Başlığı. Yayınevi, Yayın Yılı.

Örnek: Smith, J. Social Psychology. Harper Collins, 2010.

 • Dergi makalesi: Yazarın Soyadı, İlk İsim. “Makale Başlığı.” Dergi Adı Cilt Numarası, No. Sayı (Yayın Yılı): Sayfa Aralığı.

Örnek: Johnson, L. “The impact of technology on education.” Journal

Makale Özetinde (Abstract) İngilizce Çevirisinde Nereden Faydalanabilirim?

Makale yazarken özet kısmının İngilizce versiyonunu düzenlemede yeterli yabancı dil bilginiz yok ise Word çeviri programları yanında çeşitli çeviri site ve kaynaklarından faydalanabilirsiniz. Bazı örnekleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 1. Google Translate: Google Translate, çeviri yapmak için en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Metinlerin yanı sıra, web sayfaları, belgeler, görüntüler ve konuşmalar için de kullanılabilir.
 2. DeepL: DeepL, yapay zeka teknolojisiyle çalışan bir çeviri aracıdır ve özellikle cümleleri daha doğru bir şekilde çevirir. Diğer çeviri araçlarına göre daha yüksek bir kalite sunar.
 3. Yandex Translate: Yandex Translate, çeviri yapmak için kullanılabilecek ücretsiz bir araçtır. Dilbilgisi ve yazım denetimi de yapabilir.
 4. Microsoft Translator: Microsoft Translator, özellikle web sayfaları, belgeler ve uygulamalar için kullanılabilecek bir çeviri aracıdır. Farklı diller arasında hızlı ve doğru çeviriler sunar.
 5. İngilizce-Türkçe Sözlük: İngilizce-Türkçe Sözlük, kelime çevirileri için kullanabileceğiniz ücretsiz bir kaynaktır. Kelime öğrenmek için de kullanılabilir.
 6. Duolingo: Duolingo, İngilizce gibi birçok dili öğrenmek için kullanılabilecek bir uygulamadır. Hem kelime dağarcığınızı hem de dilbilgisi kurallarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir.
 7. Babylon Çeviri: Babylon Çeviri, çoklu dil desteği olan çeviri araçlarından biridir. Metinlerin yanı sıra kelime, cümle veya belgelerin çevirisi için kullanılabilir.
 8. Bing Traslator, Reverso Translate, SDL Free Translation vb.

İlginizi Çekebilir: İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

Makale Yazmak İstiyorum Bana Ne Tavsiye Edersiniz?

Makale yazmak isteyen siz değerli okuyucularımıza etkili ve özgün bir makale yazabilmek için verebileceğimiz tavsiyeler şu şekildedir:

 1. Konu seçiminde özenli olun: Makale yazarken konu seçimi çok önemlidir. Kendinizi konforlu hissettiğiniz bir konuyu seçin, ancak aynı zamanda konunun okuyucularınız için ilginç ve önemli olmasına dikkat edin.
 2. Ayrıntıları araştırın: Makale yazmadan önce konu hakkında ayrıntılı araştırma yapın. İnternet, kütüphane, akademik kaynaklar gibi farklı kaynakları kullanarak bilgi edinin.
 3. Ana fikir belirleyin: Makalenizde ele alacağınız ana fikri belirleyin. Makalenizin çıkış noktası bu ana fikir olacak ve okuyucularınızın makaleyi okumaya devam etmesine neden olacak.
 4. Makale planı oluşturun: Makale planı oluşturarak makalenin başlıklarını ve alt başlıklarını belirleyin. Bu, makale yazarken konuları düzenli ve tutarlı bir şekilde ele almanızı sağlar.
 5. Basit bir dil kullanın: Makalenizi mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde yazın. Karmaşık kelimeler ve cümleler kullanmak yerine, açık ve net bir dil kullanarak okuyucularınızın makaleyi anlamasını kolaylaştırın.
 6. Makaleyi düzenleyin: Makalenizi tamamladıktan sonra, yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltmek için makaleyi dikkatli bir şekilde gözden geçirin. Ayrıca, makalenin yapısını ve mantığını kontrol edin ve gerektiğinde değişiklik yapın.
 7. Geri bildirim isteyin: Makalenizi okuyan başkalarından geri bildirim isteyin. Bu, yazdıklarınızın anlaşılırlığını ve etkililiğini ölçmenize yardımcı olacaktır.
 8. Vaktinizi planlayın: Makale yazmak, zaman alıcı bir işlemdir. Bu nedenle, makale yazımını planlamak ve zaman çizelgesi oluşturmak önemlidir. Bu şekilde, makaleyi tamamlamak için gerekli zamanı ayırabilirsiniz.
 9. Özgün olun: Makalenizin özgün ve farklı olmasını sağlamak için çaba gösterin. Makaleyi okuyan kişiler, yeni ve farklı bir şeyler öğrenmek istedikleri için makalenizin orijinalliği onlar için önemlidir.
 10. İçten ve tutkulu olun: Makaleyi yazarken içten ve tutkulu olun. Kendinizi makalenizin içeriğine kaptırın ve yazdıklarınızla ilgili tutkunuzu okuyucularınıza yansıtın.
thumbnail
Önerilen Yazı
Makale İnceleme Raporu Nedir? 5 Adımda Nasıl Yazılır?

Makale Örnekleri

Aşağıda sosyoloji, psikoloji ve sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce örnek akademik makale linklerini bulabilirsiniz:

Sosyoloji:

 • Türkçe: “Göç ve Toplumsal Değişim: Türkiye’de Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir Araştırma” (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/854851)
 • İngilizce: “The Sociology of Racism: Continuity and Change in the United States” (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-954X.1991.tb03345.x)

Psikoloji:

 • Türkçe: “Ebeveyn Tutumları ve Çocukların Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Araştırma” (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/938049)
 • İngilizce: “The Role of Executive Function in Childhood Obesity Prevention and Treatment” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5392159/)

Sosyal Bilimler:

 • Türkçe: “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Yatay Kesit Analizi” (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/923172)
 • İngilizce: “The Importance of a Socially Responsible Corporate Image in the Hospitality Industry” (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10963758.2014.929200)

Bu makaleler, ilgili alanlarda yaygın olarak kabul edilen akademik standartlara uygun olarak yazılmış örnek makalelerdir. 

thumbnail
Önerilen Yazı
Bilimsel Makale Yazımında Doğru Dergi Nasıl Seçilir? 11 Etkili Tüyo

Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı. Bilgi ve İletişim: rabia.kivrak@sosyologer.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir