Makalede Tartışma Bölümü Nedir? Nasıl Yazılır?

Makalede Tartışma Bölümü Nedir? Nasıl Yazılır?
0

Makalede tartışma bölümü, çalışma boyunca yapılan araştırmaların aktarıldığı, bulguların paylaşıldığı bölümdür. Bu bölümün amacı, yapılan çalışmanın boyutunu ve mevcut literatür üzerindeki önemini vurgulamak ve açıklamaktır.

Makalede Tartışma Bölümünün İşlevleri Nelerdir?

 • Bulguların, kavramsal çerçeve ve kuramsal bağlamda konumlanmasına ve ilişkilenmesine hizmet eder.
 • Bulguların çalışma ve alan için önemini ortaya koyar.
 • Çalışmasının sınırlılıklarına değinir.
 • Çalışmada ‘Neden?’ ve ‘Ne için?’ sorularına yanıt verir.
 • Sonraki çalışma konularını ve alana dair ileri basamakla referans verir.
thumbnail
Önerilen Yazı
Bir Makalenin Giriş Kısmı Nedir? Nasıl Yazılır?

Makalede Tartışma Kısmı Nasıl Yazılır?

Akademik makalede tartışma bölümü yazılırken belirli bir düzen oluşturulmalı ve bu düzende yazılmalıdır:

 1. Temel bulgular: Bulgular, uzun uzun açıklanarak tekrara düşülmemelidir. Yeni bulgular eklenmemeli, kısaca özet geçilmelidir. Sayısal veriler ve verileri aktaran kelimelere yer verilmelidir.
 2. Bulguların yorumu: Bulguların ne anlama geldiğine, daha önce yapılan çalışmalarla tutarlı olup olmadığına ve nedenlerine, karşılaştırma noktalarına yer verilmelidir.
 3. Literatür taramasının ve bulguların ortak yorumu: bulguların literatür taramasındaki yeri ve sonucu tartışılmalıdır.
 4. Örtük anlam ve etkiler: sonuçların nasıl genelleştirilebileceğine, bulgular sonucunda dikkat edilmesi gereken noktalara ve yeni anlamlara değinilmelidir.
 5. Sınırlılıklar: Sınırlılık ve kısıtlılıklar konusunda gerçekli olunmalıdır. Burada amaç hakemlerden veya okuyucudan gelecek eleştirileri minimuma indirmektir.
 6. Sonuç ve Karar: Bulguların etkilerinden kısaca bahsedilmelidir. En kapsamlı çıkarımlara ve bu çalışmanın okuyucuya ne katacağına yer verilmelidir.

Makalede Tartışma Kısmında Neler Olmalı?

 • Akademik makale tartışma kısmında ana bulgulara yer verilmelidir.
 • Araştırılan konuya dair çıkarımlardan bahsedilmelidir.
 • Daha önce yapılan çalışmalar (literatür) ve yapılan mevcut çalışmanın özellikleri aktarılmalıdır.
 • Gelecekte yapılacak olan çalışmalar için önerilere yer verilmelidir.
 • Tartışma bölümünde sonuçların, araştırma hipotezi için ne anlama geldiği aktarılmalıdır.
 • Hedef kitle için hangi çıkarımların bulunduğu aktarılmalıdır.

Makalede Tartışma Kısmı Kaç Kelime Olmalı?

Makalenin tartışma bölümüne dair tam bir kelime sınırlaması yoktur. Ancak bu bölümün çok uzun yazılmaması gerektiği kanısı hakimdir. İdeal bir tartışma bölümü, yukarıda verilen aşamalardan birer paragraf oluşturulmalıdır ve çoğunlukla 6-7 paragrafı geçmemelidir.

İlginizi Çekebilir: İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir