Modernleşme Okulu Nedir? Sosyoloji Ders Notları

Modernleşme Okulu Nedir? Sosyoloji Ders Notları
modernlesme okulu nedir sosyoloji
0

Bu yayınımızda modernleşme okulu nedir? modernleşme okulunun özellikleri nelerdir? sorularının cevabını ders notu şeklinde sizlere vermeye çalışacağız.

Toplumsal değişme alanında nam yapmış olan modernleşme okulu yaklaşımı 1960’larda etkili olmuştur.Yaklaşımın geliştiricisi olan Talcott Parsons,yapısal işlevselci yaklaşım çerçevesinde bu yaklaşımı geliştirmiştir.Toplumsal değişmeyi modern – geleneksel toplumların karşılaştırılması ile açıklamaya çalışır.Açıklamaya çalışırken ideal model olarak ABD’yi ele alır.

Geleneksel ve modern toplumların özelliklerne kısaca bakacak olursak ; modern toplum,endüstriyel üretimin olduğu,yüksek teknolojinin kullanıldığı ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu toplum tipidir.Geleneksel toplum da bunun aksine hala tarımsal üretimin olduğu,teknolojik şartların gelişmemiş olduğu ve eğitim seviyesinin düşük olduğu toplum tipidir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Bağımlılık Okulu Nedir? Sosyoloji Ders Notları

Modernleşme Okulu, ekonomik modernleşmeyi şu şekilde açıklar. İşin uzmanlaşması, kaynakların statüye değil de başarıyı ölçüt alarak pay edilmesini,kentleşme, pazarın genişlemesi ve hareketliliği ifade ettiğini savunur. Siyasal alandaki açıklaması şu şekildedir. Geleneksel elit gruplarının gücünün zayıflaması ve zayıflayan bu gücün demokrasiye kayması durumu seçimlerin , parti hareketliliğinin ve organizasyonlarının yayılmasını ifade eder. Kültürel alana baktığımızda ise geleneksel olmayan kimliklerin gelişmesi daha laik bir eğitim ve eğitiminin yaygınlaşması ulus-üstü kimliklerin gelişmesini ifade etmektedir. Açıklananlara ek olarak medya ve tüketim kültürü modernleşme sürecinin önemli özelliklerindendir.

Son olarak da eğer geleneksel toplumlar kendiliğinden gelişip modern toplum statüsüne yükselemiyorlarsa dışarıdan müdahale edilebilir.

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir