Mülteci Hakları İçin Kurumlar

Mülteci Hakları İçin Kurumlar
mülteci haklari kurumlari
0

Bu yayında mülteci hakları için başvurulabilecek kurumlar ve dernekler hakkında bilgiler verilmiştir. Tüm kurumlar ele alınmaya çalışılmıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Kübra Erciyas, göç sosyolojisi notu niteliğinde kaleme almıştır. İyi okumalar.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ\MÜLTECİ HAKLARI BİRİMİ

Uluslararası Af Örgütü, herkesin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslar arası insan hakları standartlarına erişebilmesi için çalıştığını ifade etmektedir. Örgüt, bu hakların ağır ihlallerini engellemek ve sonlandırmak amacıyla çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Mülteci ve sığınmacıların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Örgüt; mülteci ve sığınmacılara temel insan hakları konusunda savunuculuk yapar, sığınma amacıyla Türkiye’ye gelenlere hukuki yardım ve danışmanlık yapar, sığınmacı ve mültecilerin mevcut prosedürlere erişimlerini ve Türkiye’deki yetkililerin “geri-göndermeme” ilkesine uymalarını sağlamaya çalışmak gibi faaliyetlerde bulunur.

ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ

Uluslar arası Mülteci Hakları Derneği,mülteci, sığınmacı ve yabancıların hukuki sorunları başta olmak üzere, bütün sosyo-ekonomik sorunların çözümüne katkı yapmak amacıyla 2013 yılında İstanbul’da kurulmuştur.Dernek uzman hukukçu ve avukatlarıyla gerek sınır dışı işlemlerinde acil müdahalelerde bulunmak gerekse ikamet, pasaport, eğitim ve çalışma gibi hakların sağlanması yolunda mültecilere hukuki destek sağlama sürecinde aktif rol oynamaktadır. Dernek misyonu; mülteci ve sığınmacıların öncelikle yaşam hakkının korunması, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmelerinin önlenmesini sağlamak, mülteci ve sığınmacıların her türlü hukuki haklarının korunması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamak,adaletin herkese ve her yerde gerekli olduğu bilincini yayarak mültecilere, insan hak ve hürriyetlerinin azami ölçüde uygulanmasını sağlamak vb.

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Merkez, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi; sığınma altındaki mevzuat, politika ve uygulamaların izlenmesi ve uluslar arası standartlarla uyum içinde gelişmesi için çalışan bir insan hakları kuruluşudur.Merkezi İstanbul’dadır.

Mültecilerle Dayanışma Derneği\ Mülteci-Der

Mültecilerle Dayanışma Derneği, dil,din,ırk,cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeden ülkesinden ayrılmış mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan, ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların ve uluslar arası koruma ihtiyacı olan insanların sorunları hakkında çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. Merkezi İzmir’dedir. Diğer STK’larla iş birliği yaparak Türkiye’ye yönelik ücretsiz hizmet vermektedir.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir