Müzik Sosyolojisi Nedir? Türkiye’de Müziğin Sosyolojisi

Müzik sosyolojisi, kısaca tanıtılmıştır.

Müzik Sosyolojisi Nedir? Türkiye’de Müziğin Sosyolojisi
0

Müzik sosyolojisi toplumun içinden çıkan ve onu dönüştüren bir tınının kavranması ve incelenmesini ifade eder. Kimlik ve bütünlük konusunda etkileşim aracı olan şarkıların ve bestelerin bilimsel metod ile ele alınmasıdır.

Sanat ve sanatçıların, albümlerin, plakların ve kasetlerin endüstri ve sektörel anlamda nasıl bir ilişkiye sahip olduğu da ayrıca bir araştırma meselesidir. En genel anlamıyla hem üretilen nesneyi hem de üreticisinin insanlar ve sosyal yaşam ile ne şekilde buluşuyor olduğu en temel yapı taşı olarak soruşturulmaktadır. Frankfurt okulu temsilcilerinden Theodor Adorno’nun çalışmaları alanın önünü açmıştır.

Türkiye’de Müzik Sosyolojisi

Türkiye’de müzik sosyolojisi modernleşme süreçleri ile gelişim göstermiştir. 1826 yılında Sultan 2. Mahmut’un kurmuş olduğu Muzika-yı Humayun, 1797’de 3. Selim döneminde bu alanda yapılan yenilikler ve kantonun ön plana çıkması ve Ziya Gökalp’in musiki üzerine yaptığı çalışmalar başlıca örnekler olarak verilebilir.

Erken cumhuriyet dönemlerinde Batılı müzik kültürlerinin de içselleştirilmesi yeni türlerin ülkeye girmesi ve üzerine çeşitli yaklaşımlar geliştirilmesinin önünü açmıştır. Alana en fazla katkı yapan çalışmalar 1980’li yıllar ile yaygınlaşmıştır. Müziğin gelişimsel olarak sıralanmalarına baktığımızda çeşitli aşamalarda seyrettiği görülmektedir. Bunlar;

  • Klasik Türk Müziği
  • Türk Halk Müziği
  • Çağdaş Türk Müziği
  • Popüler Müzik
  • Klasik Müzik
  • Dini Müzik

Ayrıca çalışmalarıyla katkı sağlayan bazı isimler mevcuttur. Özellikle arabesk müzik üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen Uğur Küçükkaplan’ı bu noktada anabilmekteyiz. Tarihsel bir perspektif ile şarkıların yıllara göre incelendiği eserleri bulunan Murat Meriç’de yerinde bir örnek olacaktır. Ayrıca alana en önemli katkı sağlayan isim sosyolojinin bu alt dalına yönelik çıkardığı kitap vesilesi ile Güneş Ayas olmuştur.

thumbnail
Önerilen Yazı
Yemek Sosyolojisi Nedir?

Arabesk Müziğin Sosyolojisi Nedir?

Arabesk müziğin sosyolojisi 1950-1980 ve 1980-2000’li yıllar arasında baş gösteren bu kültürün sosyal yaşamdaki görünürlüğü üzerine oluşmuş bir inceleme alanıdır. Kitle endüstri ülkemizde sanat alanında farklı tezahürlerde ortaya çıkmıştır.

Küreselleşme ve sekülerleşme tartışmaları besteleri, plakları, albümleri hatta imajları bile etkisi altına almıştır. 80’li yıllarda özellikle ‘kimlik’ meselesi şarkılar üzerinden çeşitli temsiller bulmuştur. Anlamların içsel olarak yorumlanması ve arabeskin daha çok sınıfsal ve belirli bir aidiyeti tanımlaması bu noktada araştırmacıların dikkatini çekmiştir.

Siyasi bir ifade de taşıyan bu tür kendi benliğini yaratmış ve popülerleşmiştir. Eşitliklerin savunucusu olarak ezilenlerin sesi olan bu müzik aşkı, saflığı ve acıyı alt sınıflar üzerinden açıklamaktadır.

Güneş Ayas ve Müzik Sosyolojisi

Güneş Ayas 1981 yılında Edirne’de doğmuştur. 2005’te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirmiştir. Aynı üniversitede sosyoloji dalında yüksek lisans yapmıştır. Alana ‘’Müzik Sosyolojisi, Sorunlar-Yaklaşımlar ve Tartışmalar’’ adlı bir kitap çalışması yaparak ciddi katkı sunmuştur.

Çünkü daha önce bütüncül ve nitelikli bir çalışma yapılmamıştır. Ayrıca ‘’Musiki İnkılabı’nın Sosyolojisi: Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim’’ adlı bir eseri de mevcuttur. Yazar, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji anabilim dalında akademisyenlik yapmaktadır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Göç Sosyolojisi Nedir?

Kaynakça:

Ayas, G. (2015). Müzik Sosyolojisi. Sorunlar, Yaklaşımlar, Tartışmalar, Istanbul, Doğu Kitabevi.

Cengiz, R. (2011). SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK MÜZİK (TOKAT ÖRNEĞİ). Journal of International Social Research, 4(18).

Güven, U. Z., & Ergur, A. (2014). Dünyada ve Türkiye’de müzik sosyolojisinin yeri ve gelişimi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(29), 1-27.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir