Ortak Estetik Yargılar Var Mıdır?

Ortak Estetik Yargılar Var Mıdır?
0

Estetik, tanımı itibariyle, güzel olan ve güzellik duygusuna hitap eden bir kavramdır. Dolayısıyla estetik yargısı çoğu zaman özneldir. Buna karşın ortak estetik yargılar da bulunmaktadır. Estetik kavramının tanımı, dönemden döneme ve coğrafyadan coğrafyaya göre değişebilir. Bugün rönesans döneminin sanat eserlerinin büyük bir çoğunluğu (örneğin, Leonardo da Vinci’nin tabloları, Michalengelo’nun heykelleri, Donatello’nun eserleri) herkesçe estetik kabul edilmektedir. Çağdaş sanat eserlerinde ise estetik kaygıların daha geri planda olduğu, daha göstermeci bir üslup ile çalışıldığı hep eleştiri konusu olmuştur. Ancak unutulmaması gereken bir konu olarak, 21. yüzyıl estetiği ve 15. yüzyıl estetiği aynı olamaz. Dolayısıyla, estetik de yaşayan bir kavramdır ve kabul edilmiş eserler ışığında ortak estetik yargılar

İnsanların estetik duygularının aynı durumda aynı noktada olabilmesi çok mümkün değildir. Çünkü bunun için aynı sanatsal bilgi ve deneyime sahip olmaları, demografik olarak aynı koşullarda yetişmiş olmaları, aynı toplumsal koşullarda olmaları gerekmektedir. Yine de nadir de olsa aynı durumda aynı estetik görüşe sahip insanlara denk gelmek, bu koşullar sağlandığı noktada mümkündür.

İlginizi Çekebilir: Estetik Tavır

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir