Osmanlı Devleti 17. (XVII) Yüzyılda Hangi Devletlerle Komşudur?

Osmanlı Devleti 17. (XVII) Yüzyılda Hangi Devletlerle Komşudur?
0

Osmanlı devleti XVII. yüzyılda,

  • İran
  • Avusturya
  • Lehistan
  • Venedik
  • Rusya
  • Ukrayna
  • Arabistan

devletleriyle komşudur.

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti duraklama dönemini yaşamıştır. Merkezi otoritenin eski dönemlere göre sarsılmış olma durumu genişleyen toprakların idari işlerinin aksaması başta olmak üzere pek çok alanda bozulmalara neden olmuştur. Gayrimüslimlerin isyanları, saray kadınlarının yönetime müdahil olması, beşik ulemalığı, yeniçeri ocaklarındaki bozulmalar, deneyimsiz padişahların tahta çıkması, tımar sisteminin bozulması gibi pek çok etken Osmanlı Devleti’nin eski gücünü kaybetmesinde rol oynamıştır.

Bu dönemde var olan sorunların yanı sıra özellikle askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır ancak bu ıslahatlar kalıcı, kesin ve ileriye dönük çözümler sunmak yerine anlık sıkıntıları çözebilmek için yapılmıştır. Bu yüzden var olan sorunlar net bir çözüme kavuşturulamamıştır. Yapılan ıslahatlarda Avrupa üstünlüğü kabul edilmemiş, Avrupa tarzı yenilikler yapılmamıştır.

Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda Hangi Devletlerle Mücadele Etti?

Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda; İran, Lehistan, Avusturya, Rusya, Venedik devletleriyle mücadele etti. Devletin iç karışıklıklarını fırsat bilen İran Osmanlı Devleti’ne saldırdı. İran’ın sınırlarına kadar genişlemiş olan Osmanlı, İran ile mücadelesi sonucunda sırasıyla Nasuh Paşa, Serav ve Kasr-ı Şirin Antlaşmalarını imzaladı. Son antlaşma olan Kasr-ı Şirin ile günümüzdeki Türkiye-İran sınırı çizildi. Lehistan ile de bu dönemde Osmanlı Devleti mücadele etmiştir. II. Osman tahttayken Hotin Kalesi’ni kuşatmış ancak ele geçirememiştir. Bu kuşatmanın ardından Lehistan ile Hotin Antlaşması imzalanmıştır. Ardından aralarındaki gerginliği bitirmek isteyen Lehistan barış teklif etmiş ve Bucaş Antlaşması imzalanmıştır.

Cevapladık: Toplumsal İhtiyaç

Devletlerin jeopolitik konumu nedeniyle Osmanlı ve Avusturya arasında yıllar boyu süren mücadeleler olmuştur. Bu mücadeleler sonucunda XVII. Yüzyılda Zitvatorok ve Vasvar Antlaşmaları imzalanmıştır. Bu antlaşmalardan sonra Osmanlı İkinci Viyana Kuşatması yapsa da başarılı olamamış ve bunun üzerine içinde Rusya, Avusturya, Lehistan, Venedik devletlerinin içinde bulunduğu bir Kutsal İttifak kurulmuştur. Venedik ile Osmanlı Devleti denizlerdeki faaliyetleri yüzünden sıkça mücadele eden devletlerdir. Osmanlı himayesine giren Girit ile birlikte üstünlük kabul edilse de kuşatmaların uzun sürmesi Osmanlı’nın gücünü kaybettiğinin bir göstergesidir. Kutsal ittifakta da bulunan Rusya ile sıcak denizler politikasından dolayı çok kez mücadele edilmiştir. 1700 İstanbul Antlaşması ile barış sağlanmıştır.

Keşfedin: Palindrom Kelimeler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir