Prof. Dr. Nur Vergin Kimdir?

Aramızdan ayrılan Sosyolog Nur Vergin anısına hazırlanan kısa bir biyografi yazısı.

Prof. Dr. Nur Vergin Kimdir?
nur vergin
0

Nur Vergin siyaset sosyoloğu ve sosyoloji profesörüdür. 21 Eylül 1941 yılında doğmuştur. 18 Ocak 2021 senesinde vefat etmiştir. Siyasetin sosyolojisi adlı çok önemli bir eseri bulunmaktadır. Bilkent Üniversitesi ve Marmara üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır. Uluslararası sosyal bilim derneklerine de üye olduğu bilinmektedir.

Eğitim Hayatı

 • Çocukluk ve gençlik yıllarının yurtdışında geçtiği bilinmektedir. Üniversite hayatına 1973 yılı itibariyle Paris Sarbonne’da sosyoloji alanında başlamıştır.
 • Daha sonraları Türkiye’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde asistan olarak çalışmıştır.
 • Doktorasını da sosyoloji alanında yapmıştır.
 • 1980 yılında üniversitenin Siyasal Bilimler Fakültesine geçmiş ve bu bölümün kadrosunda profesör ünvanını almıştır.

Nur Vergin’in çalışma alanları;

Din ve politika alanlarında çok önemli makaleleri bulunmaktadır.

Özellikle Yeni Yüzyıl gazetesinde ve alanında saygın birçok dergide çalışmaları yayımlanmıştır.

Bağlam Yayıncılıktan çıkmış olan siyasetin sosyolojisi adlı eserinde sosyal bilimlerde dinamizmin yavaş olduğu üzerine ortaya çıkan tezleri çürütmeyi amaçlar. 1980’lerde görülen SSCB’nin çöküşü, uluslararası göç dalgası, etnisiteye yönelik çıkan savaşlar ve ekonominin global bir biçime bürünmesi savlarını, bilgi ve bilimin değişmezliği üzerine öne sürmüştür.

Özellikle tıp ve mühendislik bilimleri üzerinde bahse konu incelemelerini ele almıştır.

Yazar kitabında klasik siyaset teorisi okulunun yanında daha güncel sosyologların kavramsallaştırmalarına da yer vermektedir.

Özellikle Michel Foucault, Jürgen Habermas, Chantal Mouffe gibi isimler bu düşünürlerin başında gelmektedir.

Ayrıca yazarın sabah yayınlarının basmış olduğu ‘Türkiye’ye tanık olmak’ adlı bir eseri de mevcuttur.

‘’Bilim Camiası ve Tanınma İsteği’’ adlı Doğu-Batı dergisinde çıkmış olan makalesinde akademisyenlere yönelik bazı eleştiriler getirmiştir. Medyatik olmak ve medyanın basit ideolojisine kendini kaptırmanın akademik camiada insanlara katacak bir şeyin olmadığı yönünde tenkitler vardır.

Kaynaklar:

Nur Vergin’in kitap, makale ve çalışmalarının bir kısmı okuyucusuna listelenerek aşağıda verilmiştir.

 • Vergin, Nur. “Toplumsal Protesto ve Dinsel Hareketler.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 37.1-4 (1977).
 • Vergin, Nur. “Social change and the family in Turkey.” Current Anthropology5 (1985): 571-574.
 • Vergin, Nur. “Toplumsal Değişme ve Dinsellikte Artış.” Toplum ve Bilim30 (1985b): 9-28.
 • Vergin, Nur. “Toplumsal değişme ve Türkiye’de aile.” İlim ve Sanat14 (1987): 309-320.
 • Vergin, Nur. “Din ve Muhalif Olmak: Bir Halk Dini Olarak Alevilik.” Türkiye Günlüğü17 (1991): 11-21.
 • Vergin, Nur. “Din ve Devlet İlişkileri: Düşüncenin Bitmeyen Senfonisi.” Türkiye günlüğü29 (1994): 5-23.
 • Vergin, Nur. “Bilim camiası ve tanınma isteği.” Doğu Batı7 (1999).
 • Vergin, Nur. Din, toplum, ve siyasal sistem. Bağlam Yayıncılık, 2000.
 • Vergin, Nur. “Entelektüel Olmak ya da Olmamanın Sosyolojik Belirlemeleri Üzerine Bir Deneme.” Doğu Batı37 (2006): 9-36.
 • Vergin, Nur. Siyasetin sosyolojisi:: kavramlar, tanımlar, yaklaşımlar. Doğan Kitap, 2008.

Aile danışmanıyım, Bilim Uzmanı Sosyoloğum. Web ve seo ile sosyoloji uyumunu yakalama amacında olan bu platforma ürettiğim sosyoloji temasındaki içerikler ile seo metin yazarlığı yapmaktayım. Twitter üzerinden: @dilaraayydiiin

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir