Psikopatlık Nedir? 20 Özelliği ve Sosyopat İle Farkı

Psikopatlık Nedir? 20 Özelliği ve Sosyopat İle Farkı
0

Psikopatlık, bir kişinin diğer insanlarla olan etkileşimlerinde yasadışı, manipülatif ve antisosyal davranışlar sergilemesi durumudur. Psikopatlar, başkalarının duygularını anlamada zayıf olurlar, yasadışı davranış sergilerler ve ahlaki duyarlılıktan yoksun manipülatif bir tavır içinde olurlar.

Bu anlamda psikopati, bir kişinin doğuştan getirdiği bir durum olabileceği gibi, travmatik yaşantılar sonucu olağan bir şekilde de ortaya çıkabilir. Psikopatlar, genel anlamda sosyal ve duygusal davranışlar sergilemede zayıf oldukları için diğer insanlarla bağ kurmakta zorlanırlar. Bu sebeple, iş hayatında ya da sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler.

Psikopati, bir kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği gibi, diğer insanlar için de tehdit oluşturabilir. Bu nedenle, psikopatik davranışlar sergileyen kişilerin tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Psikopatlık Belirtileri Nelerdir?

Psikopatlık belirtilerini kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür:

 1. Diğer insanların duygularını anlamakta ve empati kurmada zorlanırlar.
 2. Başkalarını kandırmak ve kontrol etmek için sık sık manipülatör davranışlar sergilerler.
 3. Genellikle başkalarını etkilemek için çekici ve karizmatik görünürler.
 4. Yalan söylemeye meyillidirler.
 5. Sık sık yasadışı davranışlara bulaşırlar.
 6. İnsanların duygularını anlamadıkları için, insanların acı çekmesine neden olabilirler.
 7. Toplumun kabul ettiği sosyal normlara uymakta zorlanırlar.
 8. Riskli davranışlara eğilim gösterirler ve tehlikeli faaliyetler içinde olurlar.
 9. Kendilerine güveni yüksek olan, özsaygı sahibi insanlardır.

Elbette ki bu belirtiler, bir kişinin psikopat olup olmadığına dair kesin bir teşhis koymak için yeterli değildir. Ancak, bu belirtilerin varlığı, bir kişinin psikopatik eğilimleri olduğuna işaret edebilir. Bu sebeple, bu belirtileri sergileyen kişilerin profesyonel yardım alması önerilir.

Psikopatın 20 Özelliği Nedir?

Psikopatın özellikleri, kişiden kişiye değişebilir ve her zaman net bir şekilde tanımlanmaz. Bununla birlikte, genel olarak kabul görmüş 20 psikopatik özellik aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kişisel cazibesi ile insanları kolayca etkileme yeteneği vardır.
 2. Empati eksikliği sebebi ile başkalarının duygularını anlayamaz.
 3. Manipülatif davranışlar sergilerler.
 4. Yalan söyleme ve aldatma konusunda yeteneklidirler.
 5. İş ve sosyal ilişkilerinde sık sık başarısız olurlar.
 6. Yüksek özgüven ve kendine güven duygusuna sahiptirler.
 7. Risk alma ve tehlikeli davranışlarda bulunma eğilimi gösterirler.
 8. İmpulsivite ve sabırsız davranışlar sergilerler.
 9. Suç işleme ve ceza anlayışına karşı duyarsızdırlar.
 10. Yüksek seviyede hırs, rekabetçilik ve başarıya odaklanırlar.
 11. İntihar, bağımlılık ve diğer zararlı davranışlara eğilimleri vardır.
 12. Zorbalık yaparlar ve agresif davranırlar.
 13. Suçluluk duygusundan yoksundurlar.
 14. Dürtüsellik ve cinsel açlık gösterirler.
 15. Çoklu ilişkiler ve sadakatsizlik eğilimindedirler.
 16. Sosyal normları ve kuralları ihlal etmeye yatkındırlar.
 17. Çok yönlülük ve esneklik gösterirler.
 18. Başkalarının haklarını ihlal etme veya ihlal etme eğilimini benimserler.
 19. Güç, kontrol ve manipülasyon için çaba gösterirler.
 20. İlerleyen yaşlarına rağmen davranışlarında istikrarlıdırlar.

Bu özellikler, psikopat kişilik davranışı sergileyen kişiler arasında değişkenlik gösterebilmekle bu özelliklere sahip olmak, bir kişinin mutlaka psikopat olması anlamına da gelmez.

psikopat belirtileriPsikopatik Sapma Nedir?

Psikopatik sapma, kişinin psikopatik özellikleri nedeniyle toplumun normlarından sapmasıdır. Psikopatik sapma, yasa dışı faaliyetler, saldırganlık, manipülasyon, yalan söyleme, sadakatsizlik ve diğer sosyal normları ihlal eden davranışlarla kendini gösterebilmektedir. Ayrıca, bu sapma eğilimi psikopatik kişinin kendisine ve başkalarına zarar vermesine neden olabilir.

Psikopatik sapma, sadece psikopatlar arasında görülmez. Başka bir zihinsel bozukluğu olan kişilerde de görülmesi mümkündür.

Sosyopat ve Psikopat İnsan Arasındaki Fark Nedir?

Sosyopatlık, kişinin genellikle yasa dışı faaliyetlerde bulunması, toplumsal kurallara uymaması ve diğer insanların haklarını çiğnemesi ile karakterize edilen bir durumdur. Sosyopatlar genellikle daha öfkeli, saldırgan ve davranışlarının sonuçlarını göz önünde bulundurmada zayıf olabilirler. Bu nedenle, sosyopatlar daha yüksek risk faktörleri oluştururlar ve daha muhtemel olarak yasa dışı faaliyetlere katılırlar.

Psikopatlık ise, kişinin duyarsız ve empati yoksunu olması ile karakterize edilen bir durumdur. Psikopatlar, diğer insanların duygularını anlamada zayıf oldukları için, manipülasyon, yalan söyleme ve insanları kontrol etme gibi davranışlar sergileyebilirler. Psikopatlar genellikle daha soğukkanlı ve düzenli bir hayat sürdürürler ve daha az riskli davranışlarda bulunurlar.

Bu nedenle, psikopatlar genellikle sosyal ve duygusal davranışlar sergilemede zayıf oldukları için diğer insanlarla bağ kurmakta zorlanırlar. Sosyopatlar ise genellikle duygusal bir bağ kurma konusunda daha yeteneklidirler, ancak bu bağlar manipülatif amaçlar için kullanılabilir.

Psikopat İnsanlara Nasıl Davranmalıyız?

Psikopat insanlarla etkileşimde bulunurken, öncelikle kendinizi ve diğer insanları korumaya yönelik önlemler almak önemlidir. Psikopatlar manipülatif ve empati yoksunu oldukları için, sizi veya başkalarını yaralayabilecek davranışlarda bulunabilirler.

Ayrıca, psikopatların sıklıkla yalan söylediğini ve gerçekleri çarpıttığını unutulmamalıdır. Dolayısıyla, onlara inanmadan önce dikkatli bir şekilde düşünün ve bilgiyi doğrulama yoluna gidiniz. Psikopatların duyarsız davranışlarını göz önünde bulundurarak, duygusal tepkilerinizi kontrol etmeye ve olabildiğince sakin kalmaya çalışılmalıdır.

Bir psikopatla etkileşimde bulunmak zorunda kalmak durumunda kalınırsa, öncelikle empati kurma girişimlerinde bulunmak yerinde olacaktır. Ancak, psikopatların empati yoksunu olduğunu ve diğer insanların duygularını anlamakta zorlandıkları unutulmamalıdır. Bu nedenle, psikopatlarla etkileşim kurarken, kendi sınırlarınızı ve güvenliğinizi korumaya dikkat ediniz.

Eğer bir psikopatın yarattığı sorunlarla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bir psikolog veya danışmanla çalışmak yerinde olacaktır.

Psikopatlık Genetik Mi?

Psikopatlığın kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik faktörlerin de dahil olduğu birçok etkenin rol oynadığı düşünülmektedir. Psikopatlık, bir kişinin yaşamındaki çevresel etkilere ve genetik yatkınlıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Araştırmalar, psikopatların beyin yapılarında ve fonksiyonlarında farklılıklar olduğunu göstermektedir. Özellikle, psikopatlar arasında, özellikle duygusal uyaranlara yanıt verme konusunda zayıf olan ve empati kurmakta zorlanan kişilerin, beyinlerinde farklılıklar olduğu belirtilmektedir. Bu farklılıkların bir kısmı, genetik yatkınlıklar veya kalıtsal faktörlerden kaynaklanabilir.

Bununla birlikte, genetik faktörlerin psikopatlık gelişimindeki tam rolü hala net değildir. Birçok psikopatın ailelerinde psikopatlık öyküsü yoktur ve çevresel faktörlerin de etkisi vardır. Özellikle, çocuklukta yaşanan travmalar, istismar ve ihmal, psikopatlık gelişiminde önemli bir rol oynayabilir.

Sonuç olarak, psikopatlık gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra, çevresel faktörler de önemlidir ve her iki faktörün etkileşimi de bir kişinin psikopatlık davranışlarına yatkınlığını belirleyebilir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Stockholm Sendromu Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

Psikopatlık Tedavi Edilebilir Mi?

Psikopatlık, kişilik bozukluğu olarak tanımlandığından, tamamen tedavi edilemez. Ancak, psikopatların bazı belirtilerini yönetmelerine yardımcı olacak tedaviler mevcuttur.

Psikopatlar genellikle diğer insanlarla ilişki kurmakta zorluk çekerler ve empati yoksunu oldukları için başkalarının duygularını anlamakta zorlanırlar. Bu nedenle, psikopatlarla çalışan terapistler, psikopatların diğer insanlarla ilişki kurmalarını ve olumlu sosyal etkileşim becerilerini geliştirmelerini sağlamak için çeşitli terapi teknikleri kullanırlar.

Bazı araştırmalar, psikopatlarla yapılan bilişsel davranış terapisi (CBT) gibi tedavilerin, kişilerin saldırgan davranışlarını azaltabileceğini göstermektedir. Ancak, psikopatların terapilere karşı direnç gösterme eğilimi vardır ve bu da tedavinin başarısızlığına neden olabilir.

Özetle, psikopatlık tamamen tedavi edilemez, ancak psikopatların bazı belirtilerini yönetmelerine yardımcı olacak tedaviler mevcuttur. Bu tedaviler, psikopatların diğer insanlarla ilişki kurmalarını ve olumlu sosyal etkileşim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Psikopat Aşık Olur Mu?

Psikopatların duygusal bağ kurmakta zorluk çekmesine rağmen, aşık olmaları mümkündür. Ancak, psikopatlar genellikle aşkı, başka bir kişiye duydukları bağlılık veya romantik hisler yerine, onlara sağladığı avantajlar veya hazlar için kullanırlar.

Psikopatlar, çoğu insanın aşk olarak adlandırdığı şeyi tam olarak anlamazlar ve genellikle romantik duyguları yüzeyde ifade etmekle birlikte, onlara gerçek anlamda bağlılık hissetmezler. Bu nedenle, bir psikopatın aşkı, başka bir kişinin aşkı gibi olmayabilir.

Ayrıca, psikopatların manipülatif ve kontrollü davranışları, romantik ilişkilerinde sorunlara neden olabilir ve partnerlerini incitebilir. Bu nedenle, bir psikopatın aşık olması olsa bile, romantik ilişkileri genellikle diğer insanların deneyimlediği gibi sağlıklı ve sürdürülebilir olmayabilir.

Psikopatlık Konusunu İşlemiş Dizi, Film ve Belgesel Var Mı?

Psikopatlık, sinema ve televizyon dünyasında popüler bir konudur ve birçok film ve dizi bu konuyu işlemiştir. Ayrıca konuya ilişkin belgesellerde bulunmaktadır.

Psikopatlık Konulu Dizi ve Filmler

 • “The Silence of the Lambs” (Kuzuların Sessizliği) (1991): Bu film, FBI ajanı Clarice Starling’in, seri katil Dr. Hannibal Lecter ile işbirliği yaparak, bir başka seri katil Buffalo Bill’i yakalamaya çalışmasını anlatır. Filmde, Hannibal Lecter psikopatik özellikleriyle ünlü bir karakterdir.
 • “American Psycho” (2000): Bu film, zengin bir iş adamı olan Patrick Bateman’ın, psikopatik davranışlarına odaklanır. Bateman, başkalarını öldürmek ve işkence etmek gibi şiddet içeren davranışlar sergiler.
 • “Dexter” (2006-2013): Bu dizi, seri katil Dexter Morgan’ın, gündüzleri adli tıp uzmanı olarak çalışırken, geceleri psikopatik eğilimlerini tatmin etmek için suçluları öldürmesini anlatır.
 • “Psycho” (1960): Bu Alfred Hitchcock klasiği, Norman Bates adlı otel sahibinin, annesinin kontrolündeki bir psikopat olduğunun ortaya çıkmasını anlatır.
 • “Gone Girl” (2014): Bu film, kaybolan eşi Amy Dunne’u arayan bir adamın hikayesini anlatır. Ancak, olaylar geliştikçe, Amy’nin gerçekte bir psikopat olduğu ortaya çıkar.
 • “Mindhunter” (2017-2019): Bu dizi, FBI ajanlarının seri katillerin zihinlerini anlamaya çalışmalarını anlatır. Dizi, gerçek yaşamda var olan seri katillerin hayatlarına ve eylemlerine dayanmaktadır.

Psikopatlık Belgeselleri

 • “The Iceman Tapes: Conversations with a Killer” (1992): Bu belgesel, seri katil Richard Kuklinski’nin hayatına ve suçlarına odaklanır. Kuklinski, yüksek düzeyde psikopatik özelliklere sahipti ve belgeselde bu özelliklerinin nasıl işlediği anlatılır.
 • “Psychopath Night” (2013): Bu belgesel, psikopatik kişilik bozukluğu hakkında bilgi verir ve birkaç psikopatik özellikleri olan kişiyle röportaj yapar.
 • “The Family I Had” (2017): Bu belgesel, 2007 yılında 13 yaşındaki bir çocuğun, psikopatik özellikleri olan erkek kardeşi tarafından öldürülmesini anlatır. Belgesel, aile üyelerinin ve suçlunun yakın çevresinin röportajlarından oluşur.
 • “The Mind of a Murderer” (2015-2017): Bu belgesel dizisi, psikopatik özelliklere sahip seri katillerin zihinlerine odaklanır ve onların davranışlarını ve suçlarını anlamaya çalışır.

Keşfedin: Garcia Etkisi

Kaynakça

 • Aydın, Ö. (2014). Psikopatik Kişilik ve Suç İşleme İlişkisi: Türkiye Örneği. Polis Bilimleri Dergisi, 16(1), 51-72.
 • Özşahin, A. (2019). Psikopatlık ve Suç İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2(1), 74-93.
 • Hare, R. D. (1996). Psychopathy and Antisocial Personality Disorder: A Case of Diagnostic Confusion. Psychiatric Times, 13 (2), 39-44.
 • Salekin, R. T., & Lynam, D. R. (2014). Child Psychopathy: A Review and Examination of the Construct. Handbook of Child and Adolescent Psychopathy, 3-26.

Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı. Bilgi ve İletişim: rabia.kivrak@sosyologer.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir