Sanat Tarihi Nedir? Sanat Tarihi Bölümü, Dersleri ve Merak Edilenler

Sanat Tarihi Nedir? Sanat Tarihi Bölümü, Dersleri ve Merak Edilenler
Sanat Tarihi Nedir?
0

Sanat tarihi, görsel sanatların tarihsel evrimini, tür, tasarım ve biçimsel özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Türkiye coğrafi özellikleri bakımından sanatsal geçmişi zengin bir ülkedir, dolayısıyla bu durum ülkemizdeki sanat tarihinin gelişimi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Sanat tarihi bölümü mezunları, bir eserin dönemini, o dönemin özelliklerini ve sanat kültürünü ortaya çıkarmak için çalışmalar yapmaktadır.

Sanat Tarihi Öğretmenliği Nedir?

Sanat tarihi öğretmenleri, çalıştıkları kurumlarda öğrencilerine sanat tarihi dersler vermektedir. Sanat tarihi öğretmeni olmak için Edebiyat Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültelerinin sanat tarihi bölümlerinden mezun olduktan sonra MEB onaylı pedagojik formasyon almak gerekmektedir.

Sanat Tarihi Bölümü Nedir?

Sanat tarihi bölümü, görsel sanat eserlerinin tarihsel süreçlerinin, tasarım, şekil ve tür olarak farklılıklarının incelenmesini aktaran akademik bir eğitim alanıdır. Bu bölümün öğrencileri, sanat eserlerini biçim ve üslup bakımından incelemeyi ve inceleme yöntemlerini öğrenmektedir.

Sanat Tarihi Dersleri Nelerdir?

Aşağıda listelenen dersler içerik odaklı isimlendirilmiştir. Okullarda ve bölümlerde alınan kararlar ile isimlerde değişiklik görülebilmektedir.

 • Mitoloji ve İkonografi
 • Sanat Tarihine Giriş
 • Terminoloji
 • Batı Sanatı
 • Türk Sanatı
 • Sanat Tarihi Uygulamaları
 • Osmanlı Sanatı
 • Beylikler Dönemi Sanatı
 • İslam Sanatı
 • Bizans Sanatı
 • Anadolu Selçuklu Sanatı
 • Sanat Tarihi Araştırmaları
 • Çağdaş Sanat
 • Müzecilik

Sanat Tarihi Okuyan Ne İş Yapar?

Sanat tarihi mezunu kişiler hem devlette hem de özel şirketlerde iş bulabilmektedir. Devlet kurumlarda çalışmak isteyen adayların KPSS’ye girerek atanma şansları bulunmaktadır. Sanat tarihi mezunları bakanlıklara bağlı müzelerde, belediyelerde, valiliklerde, devlete bağlı kültür ve tarih kurumlarında, arşivlerde, koruma kurullarında ve çeşitli sanat merkezlerinde çalışabilir. Sanat tarihi mezunlarının yaptıkları işler ve görevler çalıştıkları yere göre değişiklik gösterse de genel olarak sanat eserlerine dair kalıntıları inceleme ve raporlama işlerini üstlenmektedir.

Sanat Tarihi Okuyan Tarih Öğretmeni Olabilir Mi?

Sanat tarihi ve tarih bölümü son derece iki ayrı alandır. Her iki alan da sosyal bilimler içerisinde olduğu için disiplinler arası çalışmaları kabul eden kurumlarda kişi eğitim geçişi yapabilir ancak sanat tarihi okuyan biri tarih öğretmenliği yapamaz. Kişi tarih öğretmeni olabilmek için ayrıca bu alanda eğitim almalıdır.

Sanat Tarihi Ne Zaman Başladı?

18.yüzyılda tam olarak şekillenmeye başlayan sanat tarihinin gelişim süreci ‘Antik çağ’ olarak düşünülmektedir. Antik çağda değerli sanat eserlerinin saklanması ve koruma altına alınması, Platon ve Aristo gibi feylesofların sanat, estetik ve güzellik üzerine düşünceler üretmesi, sanat ve zanaat teknikleri konusunda kitapların yazılması bu sürecin bir parçası olarak düşünülmüştür. Ancak ilk sanat kürsüsünün kurulumu 1844 yılında Berlin’de gerçekleşmiştir. Dolayısıyla sanat tarihi, bir bilim olarak 19. yüzyılda Almanya’da kabul görmüştür. Türkiye’de ise sanat tarihi 20. yüzyılın ortalarından itibaren bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sanat Tarihinin Araştırma Amaçları Nelerdir?

 1. Sanat eserini kimin yaptığını tespit etmek ve eserin özgünlüğünü saptamak.
 2. Eserin yapıldığı tarihin ve toplumun kültürü içerisindeki yerini tespit etmek.
 3. Eserin, sanatçının meslek yaşamı içerisindeki aşamasını ve gelişim sürecini incelemek.
 4. Eserler aracılığıyla sanatçılar arasındaki etkileşimi saptamak.
 5. Sanat yapıtlarının kökenlerini tespit etmek.

Sanat Tarihi Hangi Üniversitelerde Var?

Sanat tarihi artık birçok üniversitede bulunmaktadır. Ancak aşağıda en çok tercih edilen birkaç üniversite listelenmiştir:

 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir