Sembolik Etkileşimci Yaklaşım Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

Sembolik Etkileşimci Yaklaşım Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?
sembolik etkilesim yaklasimi nedir
0

Sembolik etkileşimci yaklaşım, George Herbert Mead’in öncülüğünü yaptığı, toplumu mikro yönden inceleyen bir teoridir. Sembolik etkileşimcilik , kişileri günlük yaşamdaki yaptıkları etkileşimlerin bir sonucu olarak görmektedir. Bu bağlamda da mikro düzeyde bu etkileşimleri incelemektedir. Örnek verecek olursam; zengin ve fakirler üzerine araştırma yapan ve bu teoriden etkilenen bir sosyolog, okulun bahçesinde top oynayan çocuğu, insanların evsizlere karşı olan tutumları vs. incelemeye alır. Gördüğünüz gibi çok spesifik bir inceleme yaparak sonuca ulaşmaya çalışır.

⇒ Sosyologer’i Instagram’dan takip etmek için buraya tıklayınız.

Sembolik Etkileşimcilik Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere sembollerin vurgulandığı sosyoloji teorisidir. Semboller insanlara özgüdür. Hayvanlar aleminde bu etki-tepki olarak görülür. Sembolik etkileşimciliğin analiz düzeyi mikrodur. Topluma küçük ölçekte bakar(bireye vurgu yapar). Örneğin eğitim gibi büyük ölçekli yapılar yerine iki arkadaş arasındaki ufak çaplı etkileşime bakar. Bu etkileşime odaklanan sembolik etkileşim yaklaşımı, toplumsal düzen ve toplumsal değişim kavramlarını açıklayabilir. Yani küçük parçadan büyük parçaya gider. Bu bağlamda sembolik etkileşim yaklaşımı, bireylerin günlük etkileşimlerinin ürünü olarak toplumu görür.

Bu teori ,George Herbert Mead öğretilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Blumer‘de bu çalışmayı devam ettirerek ”Sosyal Teori” kavramını Sembolik Etkileşimci yaklaşım olarak adlandırmıştır. Kaynaklarda teorinin ilk kullanıcısı olarak Blumer geçmektedir. Bu teoriyi kullananların çoğu Chicago Üniversitesi‘nin bir mensubu olduğu için bu teori ”Chicago Geleneği” olarak da bilinmektedir.

İlgili yayın: Yapısal işlevselcilik nedir?

Sembolik Etkileşimci Yaklaşımın Özellikleri

 • Bireylerin eylemlere yükledikleri anlam incelenmektedir.
 • Eylemlerin kültürel kod yapısını oluşturduğu iddiasındadırlar.
 • Kuramın öncüsü Mead olarak bilinmektedir. İkinci büyük isim ise Mead’in öğrencisi olan Blumer’dir.
 • Bireylerin, eylemlere yüklediği anlamlar bir sosyal süreç olarak ifade edilir.
 • Amerikan sosyolojisi ekolü tarafından geliştirilmiş bir kuramdır.
 • Toplumu mikro yönden inceler
 • Toplumu devam eden bir süreç olarak görür.
 • Semboller kullanılarak sayısız bir şekilde etkileşim yapılacağı iddiasındadırlar.
 • Deneyimlenen gerçeklikler, değişken ve çeşitlidir.

Sembolik Etkileşimci Yaklaşımın Temsilcileri

Temsilciler aşağıdaki gibidir. Sizin için önemli olan Mead ve Blumer’dir. Ancak, diğerlerini bilmekte de fayda var.

 • George Herbert Mead
 • Herbert Blumer
 • Everett Hughes
 • Hovvard S. Becker
 • Blance Geer
 • William Isaac Thomas
 • Charles Horton Cooley

İlgili Yayın: Çatışmacı teori nedir?

Blumer Sembolik Etkileşimci Yaklaşımını temellendirirken 3 temel düşünce ortaya koymuştur. Bu düşünceler:

 1. Bir şeye verdiğimiz anlam çerçevesinde hareket etme durumumuz.
 2. Sosyal etkileşimler sonucunda”şey”lere anlam yükleriz bu bağlamda farklı insanlar için farklı anlamları olması durumu.
 3. Bir şeye yüklediğimiz anlamın kalıcı olmaması durumu.

thumbnail
Önerilen Yazı
Çatışmacı Kuram Nedir? Özellikleri | Temsilcileri

İnsanlar, çevrede yaşanan hareketlerden kendine göre bir sonuç çıkarır ve davranışlarını buna göre şekillendirir. Bir süre sonra sahip olduğumuz bu davranışlar çerçevesinde kendimizi sembolleştirir ve bir öğe olarak görürüz ve ardından kendi kalıplarımızı oluştururuz. Bu sırada ”sosyal şartlanma” devreye girer ve farkında olmasak bile kendi kültürümüzü yansıtmaya başlarız.

Sosyal Şartlanma Nedir? ⇒ Belirli sebep ve sonuçlar dahilinde aynı şartların yine aynı sonuçları vereceği savunulur.

Faydalanılan Kaynaklar : Sosyoloji / John J. Macionis 

thumbnail
Önerilen Yazı
Yapısal İşlevselci Yaklaşım Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir