Sosyal Medya Paylaşımları

 • “Sosyal hâdiselerin sebepleri ortaya koyulamadığı müddetçe âlim ile cahil müsavidir.” ▪︎İbn Haldun

   
 • “Sosyoloji, insanların eşitlik, hürriyet ve mutluluğuna hizmet etmeyecekse bir dakikalık inceleme zahmetine bile değmez.”   ▪︎Emile Durkheim                                                                                                                                                                                      
 • Her toplum düzeni mutlak surette o toplumun sahip olduğu ekonomik yapı ile belirlenir •Saint Simon                                                                                     
 • ” Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır. ” ~ Malcolm X

   

 • “Kişisel dertlerin birçoğu genel sorunlar üzerinden anlaşılmalıdır.” -Charles Wright Mills

   
   
 • Görüldüğü gibi intiharın her türü, bir erdemin abartılmış ya da sapmış bir biçimidir. Emile Durkheim,İntihar,Sayfa 274

   
   
 • Herkes başkasının üzerinde dışsal bir egemenlik kurup kendi bencil gereksemelerini doyurmaya bakar. – Karl Marx,1844 El Yazmaları

   
   
 • Bilimleri ve ahlakı yeniden düzenleyin,aynı anda toplumu yeniden örgütlemiş olacaksınız. – Auguste Comte,Pozitif Felsefe Kursları

   
   
 • Gelenek ve görenekler; bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.

   
   
 • Metanın İki Unsuru: Kullanım Değeri ve Değerin Özü Hiçbir şey, bir kullanım nesnesi olmadan değer olamaz. Bir şey yararsızsa, onun içerdiği emek de yararsızdır; bu emek, emek sayılmaz ve dolayısıyla değer oluşturmaz. Karl Marx Kapital 1. Cilt, Karl Marx

   
   
 • Telefonunuzun pil ömrünü uzatmak için hiçbir yerde bulamayacağınız bir taktik vereceğim.Eğer kitap okursanız telefonunuzun pil ömrü uzar.

   
   
 • İş açgözlülüğe geldiğinde Çinli bürokrat ,antik Roma soylusu ve günümüzde yaşayan küçük çiftçi arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. •Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber

   
   
 • Statü,sosyal itibara dayanan mevki gruplamasıdır •Max Weber

   
   
 • Marx’a göre,belli bir dönemde belli bir toplumun bütün ahlâk ve görüş kuralları,o dönemde o toplumun ulaştığı iktisadî aşamanın bir ürünüdür.

   
   
 • Kendimizi ne kadar toplumdan uzak duyarsak, bu yaşamdan da kendimizi o kadar koparmış oluruz; çünkü yaşamın hem kaynağı, hem de amacı toplumdur. •İntihar, Emile Durkheim

   
   
 • Tüketiciler,üreticilerin sırtından geçiniyorsa düzen bozuktur, bugün olduğu gibi. •Saint-Simon: İlk Sosyolog, İlk Sosyalist, Cemil Meriç

   
 • Sermaye,Marx’a göre,artı değerlere el konulması yoluyla toplanmış olan emek değeridir.

   
   
 • Weber”sınıfı yaratan etmen,mümkün olduğunca açık ve tartışmasız olarak iktisadi çıkar” olduğunu dile getirmektedir.

   
   
 • Weber’e göre toplumda eşitsizliği doğuran şey işçilerin mülksüzleşmesi değil,işçilerin yönetim alanından uzaklaşmış olmalarıdır.

   
   
 • ” Bugünkü kapitalist ekonomik düzen, bireylerin içine doğdukları ve teklere, en azından birey olarak, içinde yaşamaları gereken ve değişmez bir barınak sağlayan uçsuz bucaksız bir evrendir. ” •Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber

   
   
 • ”Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnızca kendi postuna özen göstermen yeterli.” -Karl Marx

   
   
 • Benim bugünkü özgürlüğüm dünkü özgürlüğüm tarafından sınırlanmıştır; ben geçmişteki eylemlerim tarafından “belirlenmiş”, yani şimdiki özgürlüğüm açısından kısıtlanmış olurum. •Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman

   
   
 • Korkarım ki bir gün teknoloji, insan iletişiminin ve yakınlaşmasının önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak. – Albert Einstein

   
   
 • Burjuvazi, ailenin duygusal peçesini çekip indirmiş, aile ilişkilerini basit para ilişkisine indirgemiştir. •Komünist Manifesto, Karl Marx

   
   
 • “Ama toplum, bu insanın başına gelen korkunç olayla hiç ilgilenmeden yoluna devam ederse, ileride pek çok insanın aynı acımasızlığa uğramayacağını kim ileri sürebilirdi?” Demir Ökçe, Jack London

   
   
 • Kapitalist toplumda her türlü yola başvurularak kar elde etmek hedeflenir. Bu toplumda doymak bilmeyen bir canavar gizlenmektedir. •Kapital Manga Cilt: 2, Karl Marx

   
   
 • Yaşadığımız dünya daha çok yabancılarla dolu bir evrensel yabancılık dünyası gibidir. Yabancılar arasında, yabancısı olduklarımız arasında yaşarız. •Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman

   
   
 • Sermaye, sermayeye dönüştürülmüş üretim araçlarıdır ve altın ya da gümüş nasıl kendi başına para değilse bunlar da kendi başlarına sermaye değildir. >Kapital 3. Cilt, Karl Marx

   
   
 • Bilime giden düz bir yol bulunmuyor ve yalnızca onun dik patikalarını tırmanmaktan çekinmeyenler, aydınlık doruklarına ulaşma şansına sahiptir. •Kapital 1. Cilt, Karl Marx

   
   
 • Bir grup içinde yaşarken, ben, kendimi kontrol etmek zorundayım. Benlik kontrol edilecek bir şeydir ve onu kontrol edecek olan benim… •Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman

   
   
 • Milletle devletin evliliği hiçbir biçimde alınyazısı değildir; kendi rızalarıyla yapılmış bir evliliktir. •Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman

   
   
 • Burjuvazi, ailenin duygusal peçesini çekip indirmiş, aile ilişkilerini basit para ilişkisine indirgemiştir. •Komünist Manifesto, Karl Marx

   
   
 • “… yoksulların, zenginler uğruna birbirlerini boğazlaması ne korkunç, ne iğrençti!” •Germinal, Émile Zola

   
   
 • Makinelerden çok, insanlığa ihtiyacımız var. Zekadan çok şefkat ve kibarlığa ihtiyacımız var. •The Great Dictator , Charlie Chaplin , 1940

 

 • “Bir topluluğu kontrol etmek, bireyi kontrol etmekten kolaydır. Bir topluluğun ortak bir amacı vardır. Bireyin amacı ise her zaman için şaibelidir.” •Franz Kafka
Facebook
Twitter
Instagram