Sosyoloji İle İlişkili Olan Bilim Dalları

Sosyoloji İle İlişkili Olan Bilim Dalları
Sosyoloji İle İlişkili Olan Bilim Dalları
0

Sosyoloji ile ilgili bilim dalları, sosyoloji öğrencileri tarafından öğrenilmesi gerekli olan bilgilerden biridir. Bu nedenle iyice kavranması gereklidir.

Sosyoloji İle Alakalı Olan Bilim Dalları

  • TARİH

Tarih,toplumlarda yaşanmış ve geçmişteki olayları yer ve zaman belirterek ve belgelere dayandırarak inceleyen bilim dalıdır.Tarihin ele aldığı konu somuttur yani yaşanmış olanı ele alır.Sosyolog da çalıştığı , incelediği konunun tarihi bilmek zorundadır.Tarih içinde sosyologu en çok ilgilendiren konu toplumsal yönelimi sağlayan ve bu yönelimi hızlandıran olaylardır.Tarihçi ile sosyologu birbirinden ayıran en önemli etkene bakarsak ; tarihçiler belirli bir zamanı ele alarak inceler fakat sosyolog birbirine benzer çok sayıda olguyu inceleyerek test edilebilecek genellemeler yapar.

  • FELSEFE

Felsefe,hakikatı arama ve anlama çabasıdır.Bu çabayı sarf ederken de geniş akıl yürütmeleri , geniş araştırma ve açıklama gayreti gösterir.Sosyologlar toplumsal incelemelerde , değer yargılarından faydalanır dolayısıyla ahlak ve toplumsal felsefeye de hakim olmalıdır.

  • PSİKOLOJİ

Psikoloji ve sosyoloji  insanla ilişkili bilim dallarıdır.Fakat farkları ; psikoloji birey merkezli iken sosyoloji toplum merkezlidir.Sosyoloji bireyi anlayamazsa ve dikkate alamazsa toplumu analiz edemez aynı şekilde psikoloji de toplumun bireye olan etkisini dikkate almazsa bireyin problemini çözemez.Bu ilişkiler çerçevesinde de 20.yüzyılda ”Sosyal Psikoloji” bilim dalı ortaya çıkmıştır.

  • ANTROPOLOJİ

Antropoloji , insanın kökenini inceler aynı zamanda bireyin bedensel ve biyolojik özelliklerini inceler.Sosyal veya kültürel antropoloji ise  insanın evrimini , ilkel toplulukları ve onlara ait kültürleri inceler.Sosyolojiye sağladığı katkıya bakacak olursak ; sosyoloji ilkel toplumların kültürleri ile günümüz toplumların kültürlerini karşılaştırma olanağı bulur ayrıca teknolojik gelişmelerin ve siyasal hareketlerin toplum üzerindeki yarattığı etkiyi analiz etme imkanı da bulur.Son olarak toplumların tarihsel süreçte hangi aşamaları katettiğini ve katettiği bu aşamaların özellikleri konusunda antopoloji bilim dalından yararlanır.

  • HUKUK

Bireyler arası ilişkileri , bireyin toplumla olan ilişkisini düzenleyen ve bu düzenleme yapılırken uyulması gereken zorunlu kuralları yazılı olarak ele alan bilim dalıdır. Toplum değiştikçe hukuk kuralları da değişecektir.Unutulmamalıdır ki sosyoloji , toplumsal ilişkinin nasıl olduğunu dile getirir.Hukuk ise bu toplumsal ilişkinin nasıl olacağını dile getirir.

  • EKONOMİ

Ekonomi,üretim sürecindeki bireylerin toplumsal ilişkilerini bilmek zorundadır.Ve bu üretim sürecinin sonunda paylaşım yapılır.Paylaşım sürecinden sonra gerçekleşen tüketim sürecinde bireylerin birbirleri ile olan ilişkileri , statü ve rolleri inceler.

 

Sosyologer, tüm platformda sosyoloji çerçevesinde paylaşımlar yapan ve sosyologlara yayın imkanı tanıyan dijital bir platformdur. Dijital sosyoloji arşivi oluşturma amacı ile kurulmuştur.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir