Sosyoloji Bölümünün Alt Dalları

Sosyoloji bölümü alt dalları bu kategoride işlenecektir. Sosyoloji bölümünün ilgilendiği alanlar ve alt dallar tüm ayrıntıları ile bu kategoride verilecektir. Sosyoloji bölümü iş alanları da bu kategori altında işlenecektir.