MEKANIN CİNSİYETLENDİRİLMESİ BAĞLAMINDA KAMUSAL ALAN OLARAK HASTANE ÖRNEĞİ