Osmanlı Toplum Yapısında Sosyal Bütünleşme Nasıl Sağlanmıştır?