Tımar Sisteminin Osmanlı Devleti’ne Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Tımar Sisteminin Osmanlı Devleti’ne Sağladığı Yararlar Nelerdir?
0

Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Vergilerin toplanması hususu planlı bir şekilde gerçekleşmiştir.
 • Ordunun asker ihtiyacı ve giderleri tımar sistemi sayesinde karşılanmıştır.
 • Tımar işletilen bölgenin ve köylülerin güvenliği sağlanmıştır.
 • İş bulamayan köylülere istihdam sağlanmıştır.
 • Devletin otoritesi artmıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin askeri koludur.
 • Gelirleri ordunun teçhizat ve erzak ihtiyacı için kullanılmıştır.
 • Bu sistemle göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilmiştir.
 • Savaş zamanı tımar sahibi ve emrindeki tımarlı sipahilerle birlikte savaşa katılmışlardır.
 • Üretimde süreklilik olmuş, arazilerin boş durması engellenmiştir.

Tımar Sistemini Kim Kurdu?

Tımar sistemini Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında Orhan bey kurmuştur.

Tımar Sistemi Ne Zaman Kaldırıldı?

Tımar sistemi batıda gelişmekte olan ve Osmanlı’nın geç dahil olduğu silah teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, geleneksel yöntemlerle varlığını sürdüren ve 16. Yüzyıl sonlarına doğru önemini kaybeden tımarlı sipahilerin, yerini modern silahlarla donatılmış yeniçerilere bırakmasıyla Sultan Abdülmecit zamanında 1839 Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır.

Tımar Sisteminin Asıl Amacı Nedir?

Tımar sisteminin asıl amacı Osmanlı toprakları içerisinde boşta duran toprakların işletilmesini sağlamaktır. Tımar sadece askeri sınıftan kimselere verilir halktan birine verilmez. Tımarı işleten tımar sahibi savaş zamanı emrindeki tımarlı sipahiler ile birlikte savaşa katılmak üzere tımarda hak talep ederdi. Osmanlı Devleti boş kalan toprağa işlerlik kazandırmakla kalmayıp oradan gelen gelirlerle ordunun gerek teçhizat gerek erzak ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırdı. Bu da en israfa kapalı zamanlarda masrafsız ve güçlü bir ordu anlamına gelir.

Tımar sisteminde yetiştirilen askerlere ne denir?

Tımar sisteminde yetiştirilen askerlere tımarlı sipahi denir. Tımarı işleten kişiye de tımar sahibi denir.

Osmanlı’da tımar sisteminin zararları nelerdir?

Osmanlı’da tımar sisteminin zararları şu şekilde sıralanabilir:

 • Hazineye binen yük artmıştır.
 • Ulufeli (3 ayda bir alınan maaş) birliklerin sayısı artmıştır.
 • Tarımsal üretimde azalma görülmüştür.
 • Tımar bölgelerinde ki Osmanlı otoritesi zarar görmüştür.
 • Celali isyanlar çoğalmıştır.
 • Bölgede can ve mal güvenliği kalmamıştır.
 • Köyden kente göçler başlamıştır.
 • Vergiler yeterince toplanamamıştır.
 • Yeniçerilere karşı denge bozuldu ve yeniçeri isyanları başlamıştır.
 • Ayanlar çoğaldı ve güçlenmiştir.

Tımar Sistemi Hakkında Faydalanılan Kaynak: https://dipsizkuyu.net/timar-sistemi-nedir/

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir