Toplumsal İhtiyaç Ne Demek? Toplumsal İhtiyaçlar Nelerdir?

Toplumsal İhtiyaç Ne Demek? Toplumsal İhtiyaçlar Nelerdir?
0

Toplumsal ihtiyaç, belirli birtakım sebeplerden dolayı bir arada yaşayan insanların, toplu halde beraber ihtiyaç duydukları ve talep ettikleri haklardır. Toplumsal ihtiyacın ne olduğunu öğrenmemiz için öncelikle ihtiyaç kavramının anlamına hâkim olmalıyız. İhtiyaç kelimesinin anlamı ise gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani kişinin yokluğunda acı veya hüzün duyduğu varlığında ise mutluluk ve huzur bulma hissine ihtiyaç diyebiliriz.

Toplumsal İhtiyaçlar Nelerdir?

  • Fizyolojik gereksinimler (İçme suyu, beslenme, temiz hava, cinsellik vb.)
  • Güvenlik gereksinimi (Can güvenliği, mal güvenliği, aile ve iş güvenliği vb.)
  • Aidiyet ve sevgi gereksinimi (Aile, sosyal çevre, yaşanılan bölge vb.)
  • Saygınlık gereksinimi (Kendine saygı, toplum tarafından saygı duyulma, kıdem, güven vb.)
  • Kendini gerçekleştirme gereksinimi (Sorun çözme, yaratıcılık, önyargılardan arınma, erdemli olma, doğal olma, gerçeklerin kabulü vb.)

Maslow’un tanımı ile ihtiyaçlar piramidinin en altın başlayıp en üstüne doğru gelişmekte olan beş temel ihtiyaç tanımı yukarıdaki gibi yapılabilmektedir. Toplumu oluşturan yapının en etkili aynı zamanda da en küçük değeri bireydir. Toplumu oluşturan bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanamaması durumda ise sağlıklı bir toplumdan bahsetmek mümkün değildir.

Zorunlu İhtiyaç Ne Demek?

Zorunlu ihtiyaç, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için eksikliğini hissetmeleri durumunda bu eksikliği kapatmaları ve tatmin etmek durumunda bulundukları ihtiyaçları ifade etmektedir. Beslenme, giyinme, barınma, can güvenliği gibi ihtiyaçları zorunlu olan ihtiyaçlarımız arasında sayabiliriz. Bu tür ihtiyaçların karşılanmaması durumunda ise insan hayatının devamı tehlikeye girmektedir.

İnsanın Ne Gibi İhtiyaçları Vardır?

İnsanın ihtiyaçları en genel anlamda temel ihtiyaçlar ve diğer ihtiyaçlar olarak ikiye ayrılabilir. Temel ihtiyaçlar bildiğimiz üzere insanın hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu olan yani beslenme, barınma, güvenlik, uyku gibi ihtiyaçlardan oluşurken diğer ihtiyaçlar insanların yaşaması için zorunlu olmayan fakat keyif almalarını sağlayan ihtiyaçlardır.

İnsanın Temel İhtiyaçları Nelerdir?

İnsanın temel ihtiyaçları ilk olarak insanın yaşamını devam ettirebilmesi adına sahip olması gerekenlerdir yani yeme-içme, uyku, barınma, yardımlaşma, aile kurma, korunma, eğitim gibi ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Bu ihtiyaçların eksikliğinin hissedilmesi durumunda ise bireyin hayatının devamlılığı tehlikeye girer.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir