Uluslararası Göçlerin Genel Görünümü

Uluslararası Göçlerin Genel Görünümü
0

Uluslararası Göçlerin Genel Görünümü

Kapitalist Batı ülkeleri bilgi, sermaye ve malların bütün dünyada serbest dolaşımını savunurlarken, insan hareketliliği ve iş gücünün serbest dolaşımında bu kadar liberal tutum takınmamaktadırlar. Hatta iş gücünün serbest dolaşımı önündeki en yüksek duvarları kapitalist batı toplumları kurmaktadır. Topçuoğlu bu durumu Bauman’ın ‘hiyerarşik küreselleşme’ tezi ile ifade etmektedir. Post-marksistler ve liberal felsefeciler tarafından eleştirilen doğum yerine göre göçmenleri kategorize eden ve dışlayan politikalar, Bauman tarafından ‘küreselleşme içinde bazı ulusların vatandaşları diledikleri gibi hareket edebilirken, diğerlerinin hareketleri yasadışına itilmektedir. Şeklinde özetlemektedir.

  • BM’ye göre 2015’te 244 milyon göçmen vardır. Bunların 76 milyonu Avrupa’da, 75 milyonu Asya’da, 54 milyonu Kuzey Amerika’da yaşamaktadır.
  • BMMYK’ya göre 2016’da dünyada zorla yerinden edilmiş insanların sayısı 65,6 milyona ulaşmıştır. Bu durum ikinci dünya savaşından beri en yüksek rakamdır.
  • Göçmen ve mülteciler, ikame ettikleri ülkelere göre farklılık gösterir. Mülteci ve sığınmacılar gelişmekte olan ülkelerde yaşarken, göçmenler gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. En fazla göçmen ABD’dedir (47milyon). En fazla mülteci Türkiye’dedir.
  • Günümüz Avrupa’sında nüfusun %10’u göçmenlerden oluşmaktadır. Körfez ülkelerinde ise göçmen sayısı yerleşik halktan fazladır.
  • Küreselleşme ile mallar dünyanın her tarafına ulaşmaktadır. Bu modernizmin nimetleri arasındadır. Ancak bu durum bölgesel eşitliği sağlayamamış ve küresel barış ortamı oluşturulamamıştır. 21.yy yaşadığımız bu yıllarda insanlık, teknolojik olarak en iyi seviyede iken, birlikte yaşama ve farklılıklara tahammül açısından en ilkel dönemlerini yaşamaktadır. Zorunlu göçmenlerin sayısı dünya tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Küreselleşme sonucunda çok uzun süredir yerleşik olan insanlık, binlerce yıl sonra adeta göçebeliğe geri dönmüştür.
  • Küreselleşme ile birlikte modern ulaşım araçları gelişmiş ve insanlar rahat içinde göç edebilir hale gelmiştir. Ayrıca ulaşım kolaylaşmış ve hızlanmıştır.
  • İkinci dünya savaşı sonrası hızlı kentleşme, kırdan kente göç, işsizlik ve enformel sektörde artış yaşanmıştır.
  • ABD, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler sistemli ve düzenli bir şekilde göçmen kabul ettikleri için göçmen ülkesi olarak adlandırılırlar.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir