Weber’in Otorite Tipleri | Sosyoloji Notları

Weber’in Otorite Tipleri | Sosyoloji Notları
weberin otorite tipleri neler
0

Weber’e göre toplumun kabul edebilecek üç meşru otorite tipi vardır: karizmatik otorite, geleneksel otorite ve yasal otorite. Weber’in otorite tipleri ile ilgili açıklamalar ise aşağıda verilmiştir.

Karizmatik otorite Nedir?

Asıl anlamı Tanrı vergisi demek olan karizma terimi ilgili kişinin kutsal güçlerle donatılmış olduğunu ima eder. Bu olağanüstü nitelikte olduğuna inanılan ve güvene dayanan bir kimsenin siyasal düzenine veya görüşüne bağlı mutlak bağlılığa ve güvene dayanan otorite türüdür. Peygamberler otoritesi, kahramanları ile ünlü komutanı dini ya da siyasal liderin otoritesi böyledir. Karizmatik liderlik kriz dönemlerinde, mevcut yöntemlerin bir toplum karşılaştığı problemleri çözmekte yetersiz kaldığı zamanlarda bir devrimci kimliği ile ortaya çıkar. Karizmatik egemenlik meşruluğunu temelini lideri sıra dışı nitelikleri ya da başarısı oluşturur. Din karizmatik lideri aynı zamanda bir otorite temelini sağlar. Kitleler karizmatik lideri duydukları güven ölçüsünde onun sözlerini yasa kabul eder ve buna uyarlar.

Geleneksel Otorite Nedir?

Öteden beri gelen geleneksel norm ve değerlere uygun olarak yönetimde bulunanların kutsal olduğu inancı geleneksel otorite meşruluğunu sağlar. Burada otoritenin meşruiyetini sağlayan geleneksel norm ve değerlerdir.

Rasyonel Hukuki Otorite Nedir?

Yasal otorite ile kastedilen hukuk devletidir. Burada mecburiyetin temelini uygun tarzda yapılan ve herkese eşit uygulanan yazılı kanunlar oluşturur. Kanunlar yapılırken geleneksel norm ve değerler dikkate alınır. İnsanlar liderlerin konumlarını ancak prosedürlere uygun biçimde seçimle veya atama ile elde ettikleri yönetim hakkına sahip olduklarını düşünürler. Atanarak ya da seçilerek iş başına gelen yöneticiler kurallara uygun davrandıkları sürece meşrudurlar.

Max Weber’in politika tanımı

“İster devletler arasındaki, ister bir devletin çatısı altında toplanmış sosyal gruplar arasındaki gücü veya güç dağılımını etkileme mücadelesi…” 

-Laik Devlet Kuşatma Altında, Christian Joppke

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir