• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
17 Eyl, 2022

Jacques Derrida’nın Yapıbozumu Kavramı Üzerine

Geçmişten günümüze bazı yasaların değiştiğini ama bazı yasalarında sürekli olarak aynı şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz.…

12 Haz, 2022

SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK PERSPEKTİFTEN GUGUK KUŞU FİLM ANALİZİ

SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK PERSPEKTİFTEN GUGUK KUŞU FİLM ANALİZİ Guguk Kuşu filmi, McMurpy’nin bir kıza tecavüz…

24 May, 2022

Sosyal Bir Fenomen Olarak Kimlikler Üzerine İnceleme

Kimlik kavramı, geçmişten günümüze en çok tartışılan, sosyal bilimler, kültür ve siyaset alanında da önemli…

11 May, 2022

ADALET AĞAOĞLU’NUN DAR ZAMANLAR ÜÇLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

ADALET AĞAOĞLU’NUN DAR ZAMANLAR ÜÇLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar üçlemesinde önemli ölçüde…

27 Kas, 2021

Ahlak Felsefesi Üzerine Değerlendirme

Din ve ahlak (etik) arasındaki ilişkiler, görüşleri dörde ayrılır. Bunlardan birincisi, Antik Yunan çağında ahlaki…

20 Kas, 2021

Düşman Film Analizi ”İdeal Benlik”

Düşman (Enemy) Portekizli yazar José Saramago'nun Nobel Edebiyat Ödüllü romanı; “Kopyalanmış Adam” romanından esinlenmiştir. Filmi…

15 Kas, 2021

Ziya Gökalp’ın Batılaşma Kavramı İle Emile Durkheim Arasındaki Özdeşliği

Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir babası ve aynı zamanda Türkiye’de sosyolojinin kurucusu olarak bilinen Ziya Gökalp;…

11 Eyl, 2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri: Ataerkil Yapıda Kadının Toplumdaki Konumu

Modern çağla birlikte toplumsal norm ve değerler zaman zaman parçalansa da hiçbir zaman tam anlamıyla…

31 Ağu, 2021

Seyla Benhabib’in Postmodernizm Eleştirisi Bağlamında Judith Butler Arasındaki Faillik Meselesi

Postmodernistler; insan ve doğaya ilişkin norm, kodlama ve yapıyı yok saymaktadır. İnsanlar numenal ya da…

19 Tem, 2021

Marx’ın Perspektifi Çerçevesinde Günümüzün Değerlendirilmesi

Geçmişten günümüze tüm toplumların tarihi ve sınıf mücadeleleri vardır. Örneğin; özgür ile köle, patrisyen ile…

11 Tem, 2021

Siyaset Felsefesi Üzerine; İdeal ve Real Olan

Platon’a göre en üst nesne “iyi” ideasıdır. Dolayısıyla devlet ise eudaimoniaya hizmet eder. Yani yönetici…

8 Tem, 2021

Ulus Baker’in Yöntemi ve Eleştirileri Üzerine

Günümüzde, toplumu açıklayan sosyal bilimler vardır. Başta sosyoloji olmakla beraber bunlar; sosyal psikoloji, siyaset bilimi,…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.