Damlanur Tan

Ordu Üniversitesi Sosyoloji Mezunu,
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Öğrencisi

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
12 Ağu, 2022

Popüler Kültürü Anlamak Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme

Özet Tarih boyunca yaşanan değişimler, toplumu da doğrudan etkilemiştir. Bu etkilenme bazen kalıcı bazen ise…

20 Tem, 2022

Kültür Ve Kimlik Konusunun Tüketim Ve Beden Üzerinden İncelenmesi

Tüketim Kültürü’nün Yemek Alışkanlıklarına Etkisi Bu konunun seçilmesinin ardında bir fast food zinciri markası olan…

25 Haz, 2022

Seyyar Satıcıların Çalışma Deneyimleri ve Sosyal Dışlanma: Çark Caddesi Örneği

Özet Toplumda meydana gelen değişiklikler ekonomiyi de etkilemiş ve kayıt dışı sektöre yönelim artmıştır. Seyyar…

7 Oca, 2022

Tanrı Kent Filmine Sosyolojik Bir Bakış

Filmde öncelikle karnaveleks bir hava karşılıyor bizleri, bir yandan müziğin sesi bir yandan tavuğun kaçışı…

6 Oca, 2022

Bisiklet Hırsızları Filmine Sosyolojik Bir Bakış

Bisiklet Hırsızları, gerek oyuncularının gerçek hayattan oluşu gerekse dönemin tüm koşullarını yansıtışıyla bizleri adeta o…

20 Ara, 2021

Fahrenheit 451 Filminin Sosyolojik Değerlendirmesi

Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Sözlerime, Roosevelt’in bu sözüyle başlamak istedim çünkü Fahrenheit 451 filmini…

13 Ara, 2021

Modern Zamanlar Filmine Sosyolojik Bir Bakış

1936 yılında yayınlanmış olan film, Amerikan Endüstri ilişkilerini anlatan ve kapitalist düzeni net olarak gördüğümüz…

15 Ara, 2020

Kuramsal Çerçevede Beden Ve Dinler Açısından Değerlendirme

1.Bölüme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2.Bölüm: Kuramsal Çerçevede Beden ve Dinler Açısından Değerlendirme 2.1)Beden Algısına Bakış…

24 Kas, 2020

Vücudun Standartlaştırılması Üzerine

Özet Bu çalışma beden algısının geçmişten günümüze ve toplumdan topluma değişimini temel almaktadır. İnsanların standart…

16 Tem, 2020

Salgın Dönemi’nin Kent ve Kır Hayatına Etkileri

Özet Bu çalışmada salgın döneminde oluşan durumların kent ve kır yaşamındaki etkilerine, olumlu ve olumsuz…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.