• Yazılar
  • Favoriler
30 Nis, 2021

Bilgi Sosyolojisi Ve Sosyoloji

Sosyoloji, sosyal bir varlık olan insanın yaşayışını, diğer insanlarla olan toplumsal ilişkilerini inceler. Bilgi ise...

10 Nis, 2021

Jürgen Habermas Meşruluk Krizi ve Toplumsal Evrim

Meşrulaştırma: Bir yönetim veya sistemin kendi varlığını ve gücünü haklı çıkarmaya çalışma biçimini anlatır. Toplumsal...

2 Nis, 2021

Kurumlar Sosyolojisi: Din Sosyolojisi ( Aile, Ekonomi, Siyaset)

Din sosyolojisi dini olguların toplumla bağlantılarını konu almaktadır. Bu anlamda din kavramının ne olduğuna bakmak gerekir. Din çok...

19 Şub, 2021

Nüfus Politikası Nedir? Türkiye’de Nüfus Politikaları

Nüfus Politikası, devletlerin bilinçli olarak, nüfusun artış hızını (Doğurganlığı), niteliğini (Eğitim) ve dağılımını (Kır-Kent) değiştirmeye...

24 Oca, 2021

Türkiye’de Kentleşme Olgusuna Kısa Bir Bakış

Kentleşme, itici ve çekici güçlerle oluşan ve değişen bir nüfus hareketidir. Türkiye de 1950’lerde başlayıp...

8 Ağu, 2021

Mc Donaldlaşma: Günümüzde Etkilenen Alanlar

HUKUK : Davanın yürütülmesi Fordist üretim bandına benzer. Kişilerin ayrı görevleri vardır. Davacı, davalı merkezdedir....

10 Tem, 2021

Erving Goffman: Toplum İçinde Davranmak Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Analiz

Toplumsal hayat esasında kamusal ve özel hayat olmak üzere iki temel kısımdan meydana gelir. Birçok...

12 Haz, 2021

Kız Çocuklarının Eğitim Sorunu

Kız Çocuklarının Eğitimi Neden Toplumsal Bir Sorun? Dünya üzerinde gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse de...

3 Haz, 2021

Alwin W. Gouldner’in ve Pierre Bourdieu’nun Sınıf Yaklaşımlarında “Kültürel Sermaye” Kavramı

Yeni orta sınıf tartışması, Marx’ın ve Weber’in sınıf teorilerinde bulunan eski, orta sınıflardan farklı bir...

1 Haz, 2021

Sosyolojide Pozitivizm Yaklaşımı Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri

Sosyolojide pozitivizm yaklaşımı, araştırmalarda metafizik olguları reddederek, olgulara dayanan, deney ve gözlem gibi somut modellemeyi...

28 May, 2021

Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap İncelemesi

Bildiğimiz üzere, sosyoloji toplumda meydana gelen olayların ve etkilerinin derinlemesine incelendiği bir bilimdir. Bu nedenle...

27 May, 2021

Durkheim, Marx ve Weber Araştırmalarında Neden Ekonomiyi Temel Almıştır ve Hangi Kavramları Kullanmıştır?

İnsanlar yeme, içme, barınma vs. ihtiyaçlarını her zaman bir toplumla birlikte sürdürmüşlerdir. Bu ihtiyaçlarını maddi...

27 May, 2021

Elit Teorilerinden Vilfredo Pareto Ve Seçkinlerin Dolaşımı

Pareto’nun Hayatı Ve Düşüncesinin Kaynakları İtalyan sosyolog ve ekonomist Vilfredo Pareto Paris doğumludur ve 1848-1923...

26 May, 2021

Sosyoloji Meseleleri Kitabının Analizi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde yetişmiş en önemli çağdaş Fransız sosyologlardan birisi olan Pierre Bourdieu...

21 May, 2021

Uluslararası Göç ve Türkiye

Birçok göç tanımı hatta göç konusundaki yayın, göçü ‘insanlık tarihinin başından beri var olan’ bir...