• Yazılar
  • Favoriler
30 Nis, 2021

Bilgi Sosyolojisi Ve Sosyoloji

Sosyoloji, sosyal bir varlık olan insanın yaşayışını, diğer insanlarla olan toplumsal ilişkilerini inceler. Bilgi ise...

10 Nis, 2021

Jürgen Habermas Meşruluk Krizi ve Toplumsal Evrim

Meşrulaştırma: Bir yönetim veya sistemin kendi varlığını ve gücünü haklı çıkarmaya çalışma biçimini anlatır. Toplumsal...

2 Nis, 2021

Kurumlar Sosyolojisi: Din Sosyolojisi ( Aile, Ekonomi, Siyaset)

Din sosyolojisi dini olguların toplumla bağlantılarını konu almaktadır. Bu anlamda din kavramının ne olduğuna bakmak gerekir. Din çok...

19 Şub, 2021

Nüfus Politikası Nedir? Türkiye’de Nüfus Politikaları

Nüfus Politikası, devletlerin bilinçli olarak, nüfusun artış hızını (Doğurganlığı), niteliğini (Eğitim) ve dağılımını (Kır-Kent) değiştirmeye...

24 Oca, 2021

Türkiye’de Kentleşme Olgusuna Kısa Bir Bakış

Kentleşme, itici ve çekici güçlerle oluşan ve değişen bir nüfus hareketidir. Türkiye de 1950’lerde başlayıp...

2
29 Haz, 2021

Neden Gözetim Toplumu?

İnsan toplulukları sürekli olarak bir değişme döngüsü içerisindedir. Tarih boyunca sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve...

1
12 Haz, 2021

Kız Çocuklarının Eğitim Sorunu

Kız Çocuklarının Eğitimi Neden Toplumsal Bir Sorun? Dünya üzerinde gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse de...

1
28 May, 2021

Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap İncelemesi

Bildiğimiz üzere, sosyoloji toplumda meydana gelen olayların ve etkilerinin derinlemesine incelendiği bir bilimdir. Bu nedenle...

1
15 May, 2021

Korkut Boratav’ın Gelişme Yazınındaki Yeri Üzerine Değerlendirme

1.Korkut Boratav Kimdir? 1.1.Kısaca Hayatı Pertev Naili Boratav’ın oğlu olan Korkut Boratav, 1935 doğumludur. 1959...

1
1 May, 2021

Ulrich Beck – Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap Raporu

20.yüzyılda sosyoloji çeşitlenmeye başlamıştır. Üniversitelerde sosyoloji bölümleri açılmaya başlanmış, akademiler, aydınlar ve kuramlar çoğalmıştır. Sosyoloji...

1
26 Nis, 2021

Pandemi Sürecinde Virüs Yayılımını Önlemek Amacıyla Öne Sürülen Toplumsal Kısıtlamaların Foucault’nun Panoptikon Metaforu Bağlamında İncelenmesi

ÖZ Gözetim ve denetleme pratikleri insanlığın en eski tarihinden beri süregelmektedir. Gözetim ve iktidar biçimleri...

1
29 Oca, 2021

Risk Toplumu Nedir? Madde Madde Anlatım

Risk toplumu, Soğuk Savaş döneminden sonra değişen toplumsal dinamiklerin ‘güvenlik’ ve ‘risk’ algısını anlamlandırmak adına...

1
30 Ara, 2020

Sembolik Etileşimcilik Nedir? Özellikleri | Temsilcileri

Sembolik etkileşimcilik, mikro derecede inceleme yapan ve bireye odaklanan bir sosyoloji kuramıdır. Her kuramda olduğu...

3
26 Kas, 2020

Pandemi Süreci Hane İçi İlişkisellikte, Emek ve İşbölümü Ekseninde Kadının Görünürlüğü

GİRİŞ İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan SARS-CoV 2 virüsünün neden olduğu Covid...

1
3 Eki, 2020

Pandemi Döneminde İntihar

ÖZ Her gün virüs nedeniyle vefat edenlerin haberlerini görürken aynı zamanda intihar vakalarını da okumaya...