• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
30 Nis, 2021

Bilgi Sosyolojisi Ve Sosyoloji

Sosyoloji, sosyal bir varlık olan insanın yaşayışını, diğer insanlarla olan toplumsal ilişkilerini inceler. Bilgi ise...

10 Nis, 2021

Jürgen Habermas Meşruluk Krizi ve Toplumsal Evrim

Meşrulaştırma: Bir yönetim veya sistemin kendi varlığını ve gücünü haklı çıkarmaya çalışma biçimini anlatır. Toplumsal...

2 Nis, 2021

Kurumlar Sosyolojisi: Din Sosyolojisi ( Aile, Ekonomi, Siyaset)

Din sosyolojisi dini olguların toplumla bağlantılarını konu almaktadır. Bu anlamda din kavramının ne olduğuna bakmak gerekir. Din çok...

19 Şub, 2021

Nüfus Politikası Nedir?

Nüfus Politikası, devletlerin bilinçli olarak, nüfusun artış hızını (Doğurganlığı), niteliğini (Eğitim) ve dağılımını (Kır-Kent) değiştirmeye...

24 Oca, 2021

Türkiye’de Kentleşme Olgusuna Kısa Bir Bakış

Kentleşme, itici ve çekici güçlerle oluşan ve değişen bir nüfus hareketidir. Türkiye de 1950’lerde başlayıp...

1
7 Tem, 2020

Ulrich Beck | Risk Toplumu

ÖZ Çağdaş Alman sosyolog Ulrich Beck’e göre “modernin ötesinde” bir toplum içinde değil “ikinci modernlik”...

1
20 Haz, 2020

Toplum Üzerindeki Covid-19 Etkisi

ÖZ Bu çalışma öncelikle COVID-19 virüsünün ne demek olduğunu, nasıl ortaya çıktığını anlatmaktadır. Makale, önce...

2
24 May, 2020

COVID-19 Salgınının Toplumsal Etkileri

COVID-19 Pandemic and its Social Effects Öz: Tüm dünya son günlerde bir virüsü konuşuyor. Tahmin...

1
14 Mar, 2020

Türkiye’de Sosyolojinin Rolü, İşlevi ve Geleceğine Dair Bir Tartışma Denemesi

Sosyoloji bilimi, Dünya’da meydana gelen dönüşümleri anlamlandırma ve toplumların-sistemlerin tanımlanmasının ihtiyaç arz ettiği 19.yy’da sistemleştirilen...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.