• Yazılar
  • Favoriler
13 Oca, 2022

Sosyal Sorunlar Bağlamında Çevre Sorunlarının Değerlendirilmesi

Dünya 4.5 milyar yıl önce oluşmuştur. Bizler homosapiensler olarak yaklaşık 200 bin yıldır evrende varız.…

6 Ara, 2021

Küreselleşme Çağında Sosyal Bir Sorun Olarak Pandemi Süreci Ve Eğitim

Küreselleşme çok boyutlu ve karmaşık bir kavramdır. Hem tek biçimli hem de çok biçimli durumu…

30 Nis, 2021

Bilgi Sosyolojisi Ve Sosyoloji

Sosyoloji, sosyal bir varlık olan insanın yaşayışını, diğer insanlarla olan toplumsal ilişkilerini inceler. Bilgi ise…

10 Nis, 2021

Jürgen Habermas Meşruluk Krizi ve Toplumsal Evrim

Meşrulaştırma: Bir yönetim veya sistemin kendi varlığını ve gücünü haklı çıkarmaya çalışma biçimini anlatır. Toplumsal…

2 Nis, 2021

Kurumlar Sosyolojisi: Din Sosyolojisi ( Aile, Ekonomi, Siyaset)

Din sosyolojisi dini olguların toplumla bağlantılarını konu almaktadır. Bu anlamda din kavramının ne olduğuna bakmak gerekir. Din çok…

19 Şub, 2021

Nüfus Politikası Nedir? Türkiye’de Nüfus Politikaları

Nüfus Politikası, devletlerin bilinçli olarak, nüfusun artış hızını (Doğurganlığı), niteliğini (Eğitim) ve dağılımını (Kır-Kent) değiştirmeye…

24 Oca, 2021

Türkiye’de Kentleşme Olgusuna Kısa Bir Bakış

Kentleşme, itici ve çekici güçlerle oluşan ve değişen bir nüfus hareketidir. Türkiye de 1950’lerde başlayıp…

8 Ağu, 2021

Mc Donaldlaşma: Günümüzde Etkilenen Alanlar

HUKUK : Davanın yürütülmesi Fordist üretim bandına benzer. Kişilerin ayrı görevleri vardır. Davacı, davalı merkezdedir.…

10 Tem, 2021

Erving Goffman: Toplum İçinde Davranmak Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Analiz

Toplumsal hayat esasında kamusal ve özel hayat olmak üzere iki temel kısımdan meydana gelir. Birçok…

12 Haz, 2021

Kız Çocuklarının Eğitim Sorunu

Kız Çocuklarının Eğitimi Neden Toplumsal Bir Sorun? Dünya üzerinde gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse de…

3 Haz, 2021

Alwin W. Gouldner’in ve Pierre Bourdieu’nun Sınıf Yaklaşımlarında “Kültürel Sermaye” Kavramı

Yeni orta sınıf tartışması, Marx’ın ve Weber’in sınıf teorilerinde bulunan eski, orta sınıflardan farklı bir…

1 Haz, 2021

Sosyolojide Pozitivizm Yaklaşımı Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri

Sosyolojide pozitivizm yaklaşımı, araştırmalarda metafizik olguları reddederek, olgulara dayanan, deney ve gözlem gibi somut modellemeyi…

28 May, 2021

Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap İncelemesi

Bildiğimiz üzere, sosyoloji toplumda meydana gelen olayların ve etkilerinin derinlemesine incelendiği bir bilimdir. Bu nedenle…

27 May, 2021

Durkheim, Marx ve Weber Araştırmalarında Neden Ekonomiyi Temel Almıştır ve Hangi Kavramları Kullanmıştır?

İnsanlar yeme, içme, barınma vs. ihtiyaçlarını her zaman bir toplumla birlikte sürdürmüşlerdir. Bu ihtiyaçlarını maddi…

27 May, 2021

Elit Teorilerinden Vilfredo Pareto Ve Seçkinlerin Dolaşımı

Pareto’nun Hayatı Ve Düşüncesinin Kaynakları İtalyan sosyolog ve ekonomist Vilfredo Pareto Paris doğumludur ve 1848-1923…

26 May, 2021

Sosyoloji Meseleleri Kitabının Analizi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde yetişmiş en önemli çağdaş Fransız sosyologlardan birisi olan Pierre Bourdieu…

21 May, 2021

Uluslararası Göç ve Türkiye

Birçok göç tanımı hatta göç konusundaki yayın, göçü ‘insanlık tarihinin başından beri var olan’ bir…

15 May, 2021

Korkut Boratav’ın Gelişme Yazınındaki Yeri Üzerine Değerlendirme

1.Korkut Boratav Kimdir? 1.1.Kısaca Hayatı Pertev Naili Boratav’ın oğlu olan Korkut Boratav, 1935 doğumludur. 1959…

6 May, 2021

Bourdieu’nun Sermaye Kavramlarıyla Covid-19 Salgınının Getirdiği Toplumsal Eşitsizliklerin İncelenmesi

Bourdieu, toplumsal çalışmalarında üç farklı çözümleme aracı kullanmıştır. Bunlar alan, habitus ve sermaye olarak karşımıza…

1 May, 2021

Ulrich Beck – Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap Raporu

20.yüzyılda sosyoloji çeşitlenmeye başlamıştır. Üniversitelerde sosyoloji bölümleri açılmaya başlanmış, akademiler, aydınlar ve kuramlar çoğalmıştır. Sosyoloji…

26 Nis, 2021

Pandemi Sürecinde Virüs Yayılımını Önlemek Amacıyla Öne Sürülen Toplumsal Kısıtlamaların Foucault’nun Panoptikon Metaforu Bağlamında İncelenmesi

ÖZ Gözetim ve denetleme pratikleri insanlığın en eski tarihinden beri süregelmektedir. Gözetim ve iktidar biçimleri…

21 Nis, 2021

Temel Kuram ve Kuramcılar Bağlamında Sosyolojik Teorinin Tarihsel Gelişimi

GİRİŞ İnsanın varoluş sürecinden günümüze kadar geçirmiş olduğu evrede, hatta insanın var olmaya devam edeceği…

28 Mar, 2021

Halo (Hale) Etkisi Nedir? Örnekli Anlatım

Halo etkisi, karşıdaki bireyin yalnızca bir olumlu özelliğinden yola çıkılarak o bireyin her alanda ‘olumlu’…

19 Mar, 2021

Marshall Berman ve Goethe’nin Faust Karakteri Üzerinden Modernizm Söylemine Eleştirel Bakmak

Berman nazarında modernlikle birlikte yok olmaya başlayan bireyin , 20.yy modernliğinde tekrar etkin olabilmesi için…

13 Mar, 2021

Sosyal Darwinizm Nedir? Kurucusu Kimdir?

Sosyal Darwinizm, toplumun, en güçlü olanlarının ayakta kaldığı bir varoluş mücadelesine sahne olduğunu, toplumda, tıpkı…

25 Şub, 2021

John Locke’un ”Mülkiyet” Kavramı Üzerine Bir İnceleme

GİRİŞ John Locke, aydınlanmacı düşünürler dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biridir. Bilgi felsefesinde doğru bilginin…

25 Şub, 2021

Anthony Giddens ve Kavramları

Giriş Anthony Giddens’ı okuyarak, kavramları olan yapı, modernite ve küreselleşme ile toplumsal dönüşümü anlayabilmekteyiz. Giddens…