Küreselleşme Çağında Sosyal Bir Sorun Olarak Pandemi Süreci Ve Eğitim

Küreselleşme ve Pandemi süreci ile birlikte eğitim ele alınmıştır.

Küreselleşme Çağında Sosyal Bir Sorun Olarak Pandemi Süreci Ve Eğitim
0

Küreselleşme çok boyutlu ve karmaşık bir kavramdır. Hem tek biçimli hem de çok biçimli durumu içinde barındırmaktadır. Küreselleşme eğitim alanında da belli sonuçlar doğurmuştur. Tüm dünyayı değiştiren bir oluşum ve hayatın her yönüne yansımaktadır. Eğitim içerisindeki teknolojilerden hedef ve pratiğe kadar etkili olmuştur. Küreselleşme bakıldığı zaman modern bilim ve yeni teknolojilerin bir sonucudur. İçinde bulunduğumuz eğitim sistemi içerisinde günümüz teknolojileri de müfredatı, uygulama pratikleri gibi belli başlı olguları etkiledi. Bilgisayar, internet, tablet gibi kavramlar pandemiyle beraber eğitim hayatında daha aktif bir hale geldi. Okul, sınıf gibi eğitimin ana nesnelerinin anlamı değişti. Okul artık bir bina, sınıf ise dört tarafı duvarla çevrili bir ortam olmaktan çıktı. Pandeminin de buna eklenmesiyle beraber pandemi öncesinde de var olan uzaktan eğitim kavramı pandemiyle beraber daha etkin bir hale geldi. Eğitim ve bilgi teknolojilerinin bir araya gelmesi uzaktan eğitimi oluşturmuştur Aile içerisindeki eğitimde aile kendi kültür kalıplarına göre bireyi şekillendirirken, devlet okullarda kendi ideolojisine, yönetim felsefesine göre bireyi yetiştirmektedir. Fakat küreselleşmenin bize sunduğu ve pandemiyle daha da belirgin hale gelen uzaktan eğitim bilginin daha kolay ve hızlı yayılmasına olanak sağladı. Bu durum her ne kadar olumlu bir durum gibi gözükse de okul, eğitim, öğrenim gibi ögeler tamamen dijitalleşti. Bu noktada uzaktan eğitime genel bir çerçeveyle bakabiliriz:

  1. Zaman ve mekandan bağımsız
  2. Teknoloji Odaklı
  3. Hızlı- Kolay ulaşılabilir.

Uzaktan eğitim küresel bir uzaktan eğitim sunar.

Uzaktan eğitim küresel bir uzaktan eğitim sunar. Pandemi öncesinde de üniversiteler teknolojik gelişmelerle beraber modern toplumlara ayak uydurmaya çalışarak uzaktan eğitim sistemini senkron ve asenkron olarak kullanmaya çalıştılar. Her yaşta her nitelikte öğrenci farklı mekanlardaki uzmanlarla ders konularına kolaylıkla ulaşabilmektedir.

sosyal bir sorun

Uzaktan Eğitimin Tipik Özellikleri

  • Kişiselleştirme
  • Özelleştirme
  • Hız
  • Yaşam Boyu Öğrenme

Kaliteli bir uzaktan eğitim olması için her anlamda donanım olması gerekmektedir. Küreselleşmeyle her ne kadar birçok materyale kolaylıkla ulaşabileceğimiz düşünülse de buradaki belirleyici faktör maddiyattır. Küreselleşme bilgiye ulaşmada zaman mekan olmaması, toplumsal eşitsizlikler gibi konuları azaltmış gibi gözükse de pandemi sürecinde ülkemizin geneli için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Pandemiyle beraber ülke içindeki eğitimi uzaktan eğitim daha da zorlaştırmıştır. Uzaktan eğitim pandemi koşullarında sosyalleşme gibi konularında sağlık anlamında bizi korusa da veri güvensizliği, alt yapı yetersizliği, uygulamalı ders, dikkat dağınıklığı, eşitsizlik gibi konularda birçok eksi yanı bünyesinde barındırmaktadır.

Genel olarak bakıldığında uzaktan eğitim sistemi geleneksele alternatif değildir. Her iki model de birbirini tamamlayıcıdır. Uzaktan eğitim olağan üstü durumlarda eksileri giderilirse faydalıdır.

Kaynakça:

  • BAUMAN Zygmunt, Küreselleşme Ayrıntı Yayınları
  • EROĞLU Erhan ÇOLAK ÜNAL Figen, Sosyal Bilimci Gözüyle Pandemi Literatürk
  • KÜÇÜKALİ Rıdvan Eğitim Sosyolojisi Anı Yayıncılık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji lisans bölümünden mezun oldum. Cumhuriyet üniversitesi Sosyoloji yüksek lisans öğrencisiyim. İkinci Üniversite olarak Medya Ve İletişim okuyorum. Bir dergide güncele ilişkin yazılar yazmaktayım. Sosyal bilimler, sosyolojinin alt dalları ve sanatla ilgileniyorum. oykuulusoy98@gmail.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir