En Çok Bilinen Karl Marx Sözleri | Söylediği 48 Ünlü Söz

Sosyal medyada Karl Marx sözlerini paylaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Siz de en sevdiğiniz sözü yorum kısmına yazabilirsiniz.

En Çok Bilinen Karl Marx Sözleri | Söylediği 48 Ünlü Söz
0

Ünlü sosyolog Karl Marx (5 Mayıs 1818 – 14 Mart 1883), komünizmin kurucusu olarak kabul edilir. Kapitalizme eleştirileri, sınıf mücadelesini anlatışı, üretim araçları ve topluma dair yaptığı değerlendirmelerle insanlar tarafından tanındı. Emek gücüne sahip çıkma, işçinin yanında olma, insanların haklarını koruma ve eşit bir sınıf için mücadele etme gibi istekleri ile ezilenlerin yanında bir ideoloji benimsemiştir. Günümüzdeki devrimci hareketlerin ideolojik alt yapısını oluşturmuştur. Karl Marx’ın kafa yapısını ve vurgusunu daha iyi anlamak için aşağıdaki sözler listesini hazırladım. Karl Marx sözleri:

 • Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli.
 • Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!
 • “İnsanın kendi icadı olan paraya köle olması yanlış…”
 • karl marx isci sozleriHiç kuşku yok ki, her ülkenin proletaryası her şeyden önce kendi burjuvasiyle hesaplaşmak zorundadır.
 • Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.
 • İşçilerin ülkesi yoktur.
 • Egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresin.
 • “Kadın ve işçinin şu ortak yanları vardır: ikisi de ezilmişlerdir..”
 • karl marx din sozleriProleterlerin zincirlerinden başka yitirecekleri bir şey yoktur. Oysa kazanacakları koskoca bir dünya vardır.
 • Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.
 • Toplumun çalışan üyeleri hiçbir şey elde edemezken, her şeyi elde edebilen üyeleri hiç çalışmamaktadır.
 • Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.
 • Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.
 • Başkalarını özgürleştirebilmek için, önce kendimizi özgürleştirmeliyiz.
 • Komünizmlere dinsel, felsefi ve genel olarak ideolojik açıdan yöneltilen suçlamaların ciddiye alınacak bir yanı yoktur.
 • İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır.karl marx alintilariİnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.
 • İnsanın kendi doğasına yabancılaşması kapitalist toplumun en temel kötülüğüdür.
 • İnsanların varlığını belirleyen onların bilinçleri değildir; tersine insanların bilinçlerini belirleyen onların varlıklarıdır.
 • Komünistlerin tek istediği, bu müdahalenin niteliğini değiştirmek ve eğitimi egemen sınıfın elinden kurtarmak.
 • Din halkın afyonudur.
 • Asacağımız son kapitalist, muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır.
 • Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.
 • Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.
 • Cimri aklını kaçırmış bir kapitalisttir, kapitalist ise aklı başında bir cimri.
 • Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.
 • İnsan gelişmesinin alanı zamandır.
 • Komünistlerin teorisi tek bir cümlede toplanabilir: Özel mülkiyetin lağvedilmesi.
 • Yalnız yaşayanlardan değil, ölülerden de çekeceğimiz var.
 • İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler.
 • ‘Para, insan emeğinin cisimleşmesinin toplumsal olarak kabul edilmesi yönünden ele alınırsa değerin ölçüsüdür, belirlenmiş bir madeni ağırlık yönünden fiyatın ölçüsüdür.’
 • Toplumun kalabalıkları ve onlar gibi düşünenler benim kitabımı okumasınlar; hem ben, ona hiç el sürmemelerini alışkanlıklarına uyarak eserimi yanlış anlamalarına yeğ tutarım.
 • Makineler uzmanlaşmış emeğin isyanını bastırmak için kapitalistler tarafından işe koşulan silahlardır.
 • İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.
 • karl marx dinFikir, çıkardan ayrı tutulduğu her zaman içler acısı bir başarısızlığa uğramıştır.
 • Tıpkı bir dinde insanın kendi beyninin ürünü olan şeylerin yönetimine girmesi gibi, kapitalist üretimde de insanoğlu, kendi elinden çıkma ürünler tarafından yönetilir.
 • Anlatılan senin hikayendir.
 • Kitapları yalayıp yutmaya mahkum bir makineyim ben.
 • Her şeyi sorgulayın.
 • Demokrasiye giden yol, sosyalizmden geçer.
 • Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.
 • Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir.
 • Mademki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insanı şekilde biçimlenmelidir.
 • Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.
 • Dini ıstırap, hem gerçek ıstırabın ifadesi hem de gerçek ıstıraba karşı bir protestodur. Din, ezilenlerin iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur.
 • Kapitalist toplum ile komünist toplum arasında, birinden ötekine devrimci dönüşüm dönemi yer alır. Buna da bir siyasal geçiş dönemi tekabül eder ki, burada devlet, proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamaz
 • Kitaplarım, onları yazarken içtiğim tütünün bile parasını karşılamadı.
 • Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.

Karl Marx sözleri kısa şekilde sosyal medyada paylaşarak onu yaşatmış sayılırsınız. Önemli bir düşünürün sözleri, yüz yıl sonra da gündeme geliyorsa onun başarısından söz edemeyiz ancak fikirlerini eleştirebiliriz.

Karl Marx’ın En Bilinen Eserleri

Yukarıdaki alıntıların birçoğunu içeren Karl Marx’ın en bilindik eserleri şunlardır:

 • Komünist Manifesto
 • Kapital
 • Eleştiren Aklın İktisadı
 • Sermaye’nin Eleştirisi
 • Alman İdeolojisi
 • Felsefenin Sefaleti

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir