Modernizm/Modernite/Modernleşme Kavramları Üzerine

Modernizm/Modernite/Modernleşme Kavramları Üzerine
habitus nedir 3
0

Modernizim nedir? Modernite nedir? Modernleşme nedir? soruları sosyoloji öğrencisi tarafından iyice öğrenilmelidir ve modernite-modernleşme farkı iyice kavranmalıdır. Çünkü, modernizm,modernite ve modernleşme kavramları her ne kadar aynı dursa da birbirinden farklı kavramlardır.

Modernite, Modernizm, Modernleşme Nedir? Farkları Nelerdir?

Modernite,Batı’da yaşanan değişimlere verilen addır.Bu büyük değişimler dört başlık altında incelenebilir.Birincisi kültürel değişimlerdir.Kültürel değişimleri etkliyen üç önemli kavram vardır.Bunlar aydınlanma,rönesans ve reformdur.Aydınlanma kilisenin aklı ile yönetilmeye bir baş kaldırıdır.Klisenin yönettiği dünyadan aklın ve bilimin yönettiği dünyaya geçiştir.Bu yönden düşünceki değişimler en çok sanatçılarda belirgindir.Sanatçılar önceleri soylular ya da kilise için sanat yaparken rönesans sonrasında tomluma ve doğaya yönelmiştir.Sanatçıların kraliçenin güzelliği dururken bir çingene kızını çizmeleri buna güzel bir örnektir.Aslında bu durum kutsala ve soyluluğa bir baş kaldırıdır.Dini düşüncenin yeniden ele alınması ile ilgili görüşler Almayanya’da reformu getirmiştir.Reform kiliseye karşı çıkıştır.Aynı zamanda protestanlık dinin başlangıç noktasıdır.Kültürel değişimlerden sonra ikinci olarak ekonomik devrim incelenmelidir.Ekonomik devrim,tarım toplumundan makineleşmeye geçiştir.Yani İngiltere’de gerçekleşen sanayi devrimi ile ilgilidir.Burada sanayi toplumu ile modern toplumun nasıl iç içe geçtiği görülebilir.Üçüncü devrim ise siyasal devrimdir.Siyasal devrimin simgesi Fransa’da gerçekleşen Fransız Devrimi’dir.Bu devrim tüm dünyayı etkilemişltir.İktidarın soylunun gücü değil halkın gücü olması gerektiğini savunan ve alışılan iktidar algısını değiştirmeyi amaçlayan devrimdir.Fransız devrimi ile monarşinin yıkıldığını soya dayalı kutsallığın halka geçtiğini görürüz.

Batı’da yaşanan büyük değişimlerden son olarak bilim devrimini inceleyecek olursak dünyayı anlamak için bilimin ne derece önemli olduğunu görürüz.Orta çağ toplumu skolastik düşüncesine göre dünyayı tanrı yaratmıştır.Bilimsel devrime göre ise dünyayı anlamak için kliseden gelen bilgilere gerek yoktur.Bilimsel devrimin amacı kilisenin bilgileri ile yönetilen dünyadan,kendi yasaları ile yönetilecek dünyaya geçiştir.

Modernite – Modernleşme Farkı Nedir?

Modernlik bu şekilde oluşur.Modernite Batı’daki bu büyük değişimlerin adıdır.Yani modernlik ve modernite Batı’ya ait kavramlardır. Modernleşme kavramı ise Batı dışı toplumlara aittir.Batı dışı toplumların Batı’daki değişimlere özenerek bunları taklit etmesi modernleşmedir.Modernleşme sadece kıyafet alanındaki değişimler değildir.

Buse ELİTOK – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ben Buse, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Dijital dünyada var olmak için buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir