Sanayi Toplumu Kavramını İlk Kullanan Sosyolog Kimdir?

Sanayi Toplumu Kavramını İlk Kullanan Sosyolog Kimdir?
Sanayi Toplumu Kavramını İlk Kullanan Sosyolog Kimdir?
+ - 0

Sanayi toplumu kavramını ilk kullanan sosyolog, Saint Simon’dur. Sanayi toplumu, üretim aşamalarının ön plana çıktığı tesis ve fabrikaların ekonominin temelini oluşturduğu toplumdur. Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan toplum türüdür.

Endüstri Toplumu Kavramını İlk Kez Kullanan Kimdir?

Endüstri toplumu kavramını ilk kez kullanan sosyolog, Saint Simon’dur. Saint Simon, yapıcı bir reform çerçevesinde endüstriye ve bilime dayanan bir toplumun var edilmesini savunmuştur. Toplum, bilim ve endüstri ilkeleri ile inşa edilmelidir.

Sanayi Sonrası Toplum Kavramını İlk Kullanan Sosyolog

Sanayi sonrası toplum kavramını ilk kullanan sosyolog, Daniel Bell’dir. Ayrıca, bu sosyolog ‘’Bilgi toplumu’’ kavramını da ilk defa kullanmıştır.

İlgili İçerik: Saint Simon Sosyolojisi

Yazar Hakkında

Yorum yap