Sosyolojinin Amacı Nedir? Sosyolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Sosyolojinin Amacı Nedir? Sosyolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?
0

Sosyolojinin amacı, toplumu ve bireylerin toplum içerisindeki etkileşimlerini incelemektir. Sosyoloji toplumun tarihsel gelişim süreçlerini, toplumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları, mevcut dönemin toplumsal verilerini toplamayı ve ilişkisel süreçte açıklamayı ve bu veriler ışığında gelecek öngörülerinde bulunmayı aynı zamanda çözüm ve öneriler üretmeyi hedeflemektedir. Sosyolojinin çalıştığı şeyler, çoğunlukla disiplinler arası konulara tekabül etmektedir. Bu da çok yönlü çalışmaları beraberinde getirmektedir.

Sosyolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Sosyolojinin akademik çalışma alanları aşağıda listelenmiştir ancak sosyolojinin çalışma konuları her geçen gün genişlemekte ve yeni alanlar literatüre eklenmektedir:

 • Ahlâk sosyolojisi
 • Aile sosyolojisi
 • Bilgi sosyolojisi
 • Bilim sosyolojisi
 • Folk sosyolojisi
 • Göç sosyolojisi
 • Sağlık sosyolojisi
 • Siyaset sosyolojisi
 • Toplumsal psikoloji
 • Kültür Sosyolojisi
 • Medikal sosyoloji
 • Kent sosyolojisi
 • Köy sosyolojisi
 • Kurumlar sosyolojisi
 • Hukuk sosyolojisi
 • İktisat sosyolojisi
 • Uygulamalı sosyoloji
 • Tarih sosyolojisi
 • Askeri sosyoloji
 • Beden toplum bilimi
 • Çalışma sosyolojisi
 • Çevre sosyolojisi
 • Din sosyolojisi
 • Eğitim sosyolojisi
 • Endüstri sosyolojisi
 • Toplumsal cinsiyet sosyolojisi
 • İnsan ekolojisi
 • Kent sosyolojisi
 • Köy sosyolojisi
 • Kurumlar sosyolojisi
 • Küçük topluluklar sosyolojisi
 • Natüralist sosyoloji
 • Sanat sosyolojisi
 • Sanayi sosyolojisi
 • Uluslararası ilişkiler sosyolojisi

İlgili Yayın: Sosyolojinin Alt Dalları

sosyolojinin inceleme alani

Sosyolojinin İş Sahaları Nelerdir?

Sosyoloji bölümü mezunlarının iş sahaları ve sektörler aşağıda listelenmiştir. Bu liste sosyolog danışman çalıştırmak isteyen kurumlar ile arttırılabilir.

Devlet kurumları:

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

Özel sektör:

 • Sivil toplum örgütleri
 • Yayıncılık ve iletişim sektörü
 • Belediyeler
 • Araştırma şirketleri
 • Sanat kurumları

Sosyoloji Mezunları Hangi Pozisyonlarda Çalışabilir?

 • Sosyolog danışman
 • Yönetici
 • Uzman
 • Araştırmacı

İlginizi Çekebilir: Sosyoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Sosyolojinin Temel İnceleme Alanları Nelerdir?

Sosyolojinin inceleme alanları son derece geniş bir yelpazedir. Ancak yine de sosyolojinin çalışma alanlarının çoğunda bazı temel inceleme alanlarına değinilmektedir. Bu temel inceleme alanları aşağıda listelenmiştir:

 • Toplumsal eşitsizlik
 • Sınıf kavramı
 • Demografik yapılarda değişiklik
 • Politik yasaların işleyişi ve hükümet hareketleri
 • Irk ve cinsiyet
 • Sosyoekonomik değişimler
 • Kültürel yapı

Eğitim Sosyolojisinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Çağdaş dünyada eğitim alanı toplumun önemli bir yerini oluşturmaktadır. Bu nedenle sosyolojide eğitim alanı, dolayısıyla eğitim sosyoloji de ekonomik, siyasi ve kültürel alanların eğitime olan etkisini incelemektedir. Aile yapısı ve eğitim arasındaki bağ da eğitim sosyolojisinin çalışma alanlarının başında gelmektedir.

Endüstri Sosyolojisinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Endüstri sosyolojisi, bir başka adıyla çalışma sosyolojisinin çalışma alanları, endüstri toplumunun genel sorunları, işçilerin örgütlenmesi, iş sahasındaki etkileşimleri ve endüstri sonrası düzeni kapsamaktadır. Endüstri devrimi, sanayileşme, dijitalleşme ve ticari ilişkilerin etkisi gibi konular endüstri sosyolojisinin çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Sağlık Sosyolojisinin Çalışma Alanları Nelerdir?

21.yüzyılın bilgi toplumunda sağlık sosyolojisi de uygulamalı ve kuramsal bir alan olarak kendini göstermektedir. Sağlık ve toplum ilişkisi, doktorların hastaya ve hastalıklara olan bakış açıları, hastalıkların sosyal hayat içerisinde algılanma biçimleri, modern psikiyatrik süreçlerinin toplumdaki yansımaları gibi konular sağlık sosyolojisinin çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

İlgili Yayın: Sosyoloji Nedir?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir