Bağımlılık Okulu Nedir? Sosyoloji Ders Notları

Bağımlılık Okulu Nedir? Sosyoloji Ders Notları
bagimlilik okulu nedir sosyoloji
0

Bu yayınımızda bağımlılık okulu nedir? bağımlılık okulunun özellikleri nelerdir? sorularının cevabını ders notu şeklinde sizlere vermeye çalışacağız.

Bağımlılık okulu,Latin Amerika’nın gerikalmışlık durumunu yine Latin Amerika çerçevesinden inceleyen bir yaklaşımdır.Bu yaklaşım Modernleşme Okulu’na tepki olarak ortaya çıkmıştır. Merkez – çevre ikileminden ve karşılaştırılmasından yola çıkarak çevrenin gelişmemişliğini ortaya koymaya çalışır.Modernleşme okulu bunu modern-geleneksel toplum tipi karşılaştırmasına dayanarak yapıyordu.

thumbnail
Önerilen Yazı
Modernleşme Okulu Nedir? Sosyoloji Ders Notları

Kapitalist üretimin,az gelişmiş durumda olan çevre ülkeleri yarattığını ortaya koymaya çalışır.Yaklaşımın akıl hocası olan Andre Gunder Frank‘a göre ; Latin Amerika Ülkeleri 16.yüzyıldan itibaren azgelişmiş ülke statüsündedir.Ve geri kalmış bu ülkeler ABD’nin uydusu konumundadır.Merkez-Uydu bağlamında kapitalist üretim devam ettiği sürece bu ülkeler uydu konumunda kalmaya devam edeceklerdir.Uydu olan ülkelerin yani kapitalist üretim mağduru ülkelerin gelişemeyeceğini iddia eden Bağımlılık Okulu,1970’lerde yeni sanayileşmeye başlayan ülkelerin ortaya çıkışıyla sorgulanmaya başlanmıştır.

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir