Öğrenme Psikolojisi Nedir? Konuları ve Temel Kavramları | KPSS Soru Dağılımı

Öğrenme Psikolojisi Nedir? Konuları ve Temel Kavramları | KPSS Soru Dağılımı
Öğrenme Psikolojisi
0

Öğrenme psikolojisi bireyde çevre, deneyim, uyarıcılar ve tekrar yoluyla organizmada meydana gelen nispeten kalıcı veya süreklilik gösteren zihinsel ve psikomotor davranış değişikliğini inceler. Öğrenme psikolojisi aynı zamanda Eğitim Bilimleri dersleri kapsamında eğitim psikolojisinin alt dalıdır.

Öğrenme Psikolojisi Konuları Nelerdir?

 1. Öğrenme Psikolojisine Giriş
 2. Öğrenme kuramları
 3. Klasik Koşullanma
 4. Bitişiklik Kuramı
 5. Edward Lee Thordıke Bağlaşımcılık Kuramı
 6. Edimsel Koşullanma
 7. Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuramlar
 8. Bilişsel Kuramlar- Gestalt- Bilgiyi İşleme Kuramı
 9. Hümanist- İnsancıl Öğrenme Kuramları

Öğrenme Psikolojisi KPSS’de Kaç Soru Çıkıyor?

KPSS’de sadece öğretmenlerin sorumlu olduğu Eğitim Bilimleri sınavında toplam 80 soru çıkmaktadır. Öğrenme Psikolojisinden Eğitim Bilimlerinin dersidir bu ders kapsamında her sene değişiklik göstermekle birlikte öğrenme psikolojisi dersinden 12-13 soru çıkmaktadır.

Öğrenme Psikolojisinin Amacı Nedir?

Öğrenme psikolojisinin amacı, öğrencilerin bilişsel, davranışçı, sosyal kuramların desteğiyle öğrenme süreçleri hakkında bilgi sahibi olunmasını öğrencilerin eksikleri ve yetenekleri doğrultusunda zaman kaybı olmadan doğru yönlendirilmelerini sağlar.

Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar Nelerdir Ve Bugüne Kadar Ortalama Kaç Soru Çıkmıştır?

ogrenme psikolojisi kpss

 • Öğrenme ürünü olan davranış/ öğrenme ürünü olmayan davranış ayrımı (16 soru)
 • Öğrenmeyi etkileyen faktörler: Büyüme (2)
 • Olgunlaşma (8)
 • Hazırbulunuşluk (8)
 • Türeözgü Hazırbulunuşluk (3)
 • Kaygı ve Genel Uyarılmışlık Hali (3)
 • Güdülenme (10)
 • Transfer (Aktarım) (11)
 • Ket Vurma (13)
 • Aralıklı Çalışma /Toplu Çalışma (3)
 • Konunun Yapısı (1)
 • Geribildirim (3)
 • Aktif Katılım Düzeyi (4)
 • Algısal Ayırt edilebilirlik (2)
 • Kavramsal Gruplandırma (2)
 • Anlamsal Çağrışım (2)
 • Telaffuz edilebilirlik (0)

Öğrenme Davranışta Her Zaman Değişiklik Yaratır Mı?

Öğrenmenin davranışta kalıcı izli davranış değişikliği yaratması için iki şart vardır ;

 1. Yaşantı ürünü olma
 2. Bir süre kalıcılık göstermesi

Öğrenme Ürünü Olan Davranışlar Nelerdir?

 • Doğuştan getirilmeyen davranışlar
 • Sonradan kazanılan davranışlar
 • Yaşantıya ve tecrübeye dayanan davranışlar
 • Tekrarlar sonucu oluşan davranışlar

Öğrenme Ürünü Olmayan Davranışlar Nelerdir?

 • Refleksler
 • İçgüdüler
 • Olgunlaşma ürünü davranışlar
 • Geçici davranışlar (ateşli hastalık, narkoz)
 • Anatomik Sakatlıklar

Öğrenme Psikolojisi Öğretmen İçin Neden Önemlidir?

Öğrenme psikolojisi kapsamında ele alınan davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme yaklaşımları öğrencilerin eksiklerine ve ihtiyaçlarına doğru cevapları bulmayı hedefler. Öğretmenin öğrencinin geçmiş yaşantıları, olgunlaşma durumu ve yetenekleri arasında bağ kurarak onların gelişimlerinde akademik ve sosyo-bilişsel yaşantılarında rehberlik etmesi için öğrenme psikolojisi öğretmen için önemlidir.

İlgili İçerik: Sosyoloji Ne Demek?

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir