Akademik Dergide Yayın Yapma Rehberi

Akademik Dergide Yayın Yapma Rehberi
+ - 0

Akademik dergide yayın yapma, yazara akademide ulusal ve uluslararası platformda tanınma, daha derin çalışma motivasyonu oluşturma gibi katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle aktif bir akademik hayatın önemli koşullarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Akademik Dergide Yayın Nasıl Yapılır?

 1. Akademik dergide yayın yapmanın ilk aşaması çalışmayı yapıp makaleyi yazmaktır. Makale yazılırken, gönderilecek derginin yayın formatı da göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. İkinci aşama sunum ve gönderim aşamasıdır. Bu aşamada göndereceğiniz dergiyi iyi seçmeniz elzem bir önem taşımaktadır. Dergi seçiminin ardından, seçilen derginin online sunum sisteminde bir hesap açılmalıdır. Yayın bu sisteme yüklenirken formal koşullara uyup uymadığı da yeniden kontrol edilmelidir.
 3. Son aşama hakem değerlendirmesi ve düzenleme aşamasıdır. Gönderilen yayınlar, hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra reddedilebilir veya düzenleme gönderilebilir. Reddedilen yayınlar gözden geçirilip en baştan başvuru yapılabilir. Düzenleme alan yayınlar ise belirtilen görüşler çerçevesinde yeniden düzenlenir ve gönderilir.

Akademik Dergide Yayın Yapmak İçin Tüyolar

 • Akademik dergide yayın yapmanın en önemli püf noktası, tüm akademik eylemlerde olduğu gibi, özgünlüktür.
 • Dil, akademik üsluba uygun ve nesnel olmalıdır. Çalışma ‘ben’ dilinden uzak hazırlanmalıdır.
 • Yazılan metnin, konunun uzmanları olan hakemler tarafından değerlendirileceği unutulmamalıdır, bu nedenle literatür taraması derinlemesine yapılmalı, metinde açık ve net ifadeler kullanılmalıdır.
 • Amaç, yöntem, örneklem grubu gibi akademik süreçler birbiri ile uyum içinde olmalıdır.
 • Hakemlerden gelen eleştiriler ve öneriler çok iyi değerlendirilmelidir.

Akademik Hakemli Dergiler Hangileri?

Ulusal ve uluslararası alanda elbette sayısız dergi bulunmaktadır ancak bunlardan bazıları:

 • Cogito
 • Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
 • Refereed Journal
 • Journal of Human Sciences
 • International Journal Of Public Finance

Akademik Dergide Yayın Yapmak Ne İşe Yarar?

Akademik dergide yayın yapmanın en büyük faydası, yazarın alanda ismini duyurmasıdır. Yapılan çalışmanın alana ilgi duyan veya araştırma yapan kitleye ulaşması kolaylaşır. Yayın başına verilen puanlar, akademisyenlerin kariyer gelişimi için önem arz etmektedir.

Makale İçin Doğru Dergi Nasıl Seçilir?

 • Çalışma konusuna ve çalışılan bilim dalına uygun dergilerin bir listesi yapılmalıdır. Bu yapılan listeden, dergilerin son zamanlarda kabul ettiği ve yayınladığı çalışmalar incelenmelidir.
 • Derginin hakemli olup olmadığı, yanıt verme süreleri ve kabul oranları araştırılmalıdır. Bu bilgiler seçim konusunda sınırlılıkları belirlemede yardımcı olacaktır.
 • Yapılan çalışma ile hangi hedef kitleye ulaşmak istendiği belirlenmeli ve derginin etki kitlesi ile uyumu karşılaştırılmalıdır.

Dergide Makalede Yayınlatmak Ücretli Mi?

Ücretli ve ücretsiz çok sayıda dergi bulunmaktadır. Ücretli dergiler, ‘makale işlemi ücreti’ adı altında ödeme talep etmektedirler.

Makale İşleme Ücreti Nedir?

Makale işleme ücreti (APC), bilimsel bir çalışmanın yayınlanma sürecinde, çalışmanın yazarından talep edilen ücretlendirmedir. APC’ler açık erişim dergilerinde, kütüphane ve okuyucuların geleneksel olarak araştırma makalelerine erişmek için ödedikleri abonelik ücretleri olarak kullanılmaktadır. Yazarın editörlük, arşivleme, akran denetimi, koruma, hosting servisi gibi yayın maliyetleri için yaptığı ödemedir.

Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir?

Akademik bir makale yayınlamak için herhangi bir unvan veya öğrenci olma şartı bulunmamaktadır. Herhangi bir insan da bilimsel yayın kurallarına uyduğu sürece yayın hazırlayabilir ve yayınlayabilir. Bu noktada genellikle yapılan yayınların en azından lisans üstü eğitim almış kişiler olmasının sebebi akademik yayın ilkelerine hâkim olması ve pratiğinin olmasıdır. Yazarın kişisel bir görüşünün olması veya kişisel bir bulgu elde etmesi, yayın hazırlamak için yeterli bilimsellikte değerlendirilmemektedir. Bu nedenle akademik makale yazarlarının büyük çoğunluğunu akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler oluşturmaktadır.

Akademik Makale Kaç Ayda Yayınlanır?

Yayınlama süresi, akademik derginin kendi işleyiş sürecine göre değişiklik göstermektedir. Ön değerlendirme, hakem sürecinden geçmesi, düzeltmelerin alınması ve yeniden gönderim gibi süreçler bazen birkaç hafta içinde bazen de birkaç ayı bulabilmektedir. Gönderiler makaleler sıra veya konuya göre -yine gönderdiğiniz derginin özelliğine göre değişmekte- sınıflandırılmaktadır. Derginin yayın periyoduna (aylık, üç aylık, altı aylık vb.) göre makaleniz yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Ücretsiz İntihal Programları

Yazar Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yorum yap