Salı, Ağustos 4, 2020
jud-süss

Jud Suss and Anti-Semitism

In this study, the film Jud Suss which, was published in Nazi Germany during World War II, was examined and indicated anti-Semitic discourses. An anti-Semitist...
jud-suss

Jud Süss Filmi ve Anti-Semitizm

Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sında yayınlanan Jud Süss filmi incelenmiş ve anti-semitik söylemler belirtilmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında yayınlanan ve Yahudi stereotipleri...
bir-yanilsamanin-gelecegi

Bir Yanılsamanın Geleceği Kitabı Özet/Analiz

Sigmund Freud'un kaleme aldığı Bir Yanılsamanın Geleceği kitabını, bir sosyolog olarak psikoloji bilimi çerçevesinde analiz etmeye çalıştım. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı, yorum kısmından...
turkiyede-devlet-ve-sinif

Türkiye’de Devlet ve Sınıflar Kitabı Sosyolojik Analizi

Türkiye’de Devlet ve Sınıflar adlı eser, Çağlar Keyder tarafından yazılmış, İletişim Yayınları tarafından basılmıştır. Kitabın yazılma amacı -yazarın açıkça belirttiği gibi-, Osmanlı tarihinip perifileşme ...
copu-toplamak-analizi

Tüketim Toplumunun Marjinalleri | Çöpü Toplamak Kitabı

Atık ya da geri dönüştürülebilir madde olarak insanlar tarafından nitelendirilen “çöp”, ihtiyaç duyulmayan ya da işe yaramayan nesnelerdir. Günümüzün “tüketim toplumu” olmasıyla birlikte hızla...
ayyildiz-ve-kure-kitap-analizi

Ayyıldız ve Küre: Küreselleşme, Toplumsal Eşitsizlik ve Kimlik

ÖZ Bu çalışma, 1980 sonrasında Türkiye’de yaşanan ekonomik, toplumsal ve politik değişimlerin genel çerçevesi olarak küreselleşmenin tarihini ve Türkiye’nin yeni düzen karşısındaki konumunu derinlemesine ele...

Kırlangıç Çığlığı Romanı Analizi

Öz Bu çalışmada toplumumuzun büyük sorunlarından olan “Çocuk İstismarı” ve “Suriyeli Mülteciler” adlı konuları ele alınmıştır. İstismar dünya genelinde görülen bir toplumsal problemdir. Genel olarak...

Akışkan Gözetim: Kartal Göz Filminin Analizi

ÖZ Geçmişten bu güne gözetim süregelen bir olgudur. Bu süreçte biçimsel olarak birçok değişime uğrayan gözetim artık hayatımızın her yanını kapsamaktadır. Geleneksel toplumda görünür ve...
sosyolojik-kitap-analizi

Guguk Kuşu ve Otomatik Portakal Kitaplarının Sosyolojik Analizi

Yöntem: İlk olarak kitaplar hakkında kısa özet bilgiler verilecektir. İki kitap hakkında genel bir bilgi sahibi olunduktan sonra iki kitabında sosyoloji tarihi çerçevesinde madde...
the-experiment-film

The Experiment Film Analizi

ÖZ Zimbardo Deneyi’ni konu alan The Experiment filmi, deneyin aslı ile ilişkilendirilerek aktarılmaya çalışılmıştır. Kurguda sahne, replik ya da olgular ile benzerlik gösterdiği düşünülen...