İnsan Dillerinin Hayvan Seslerinin Taklidi Esasına Dayandığını İleri Süren Kuram Nedir?

İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram cevaplanmıştır.

İnsan Dillerinin Hayvan Seslerinin Taklidi Esasına Dayandığını İleri Süren Kuram Nedir?
0

İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram ”Yansıma Kuramı’‘dır. Bu kurama göre insanlar, doğada var olan sesleri taklit ederek dilin temelini atmıştır. Dilerseniz, aynı soruda çıkabilecek diğer kuramlara da bir göz atalım;

  • Yansıma kuramına göre; insanlar doğadaki sesleri taklit etmesi ile dilin temellerini atmışlardır.
  • Nesne kuramına göre; insanlar ilk olarak etraflarında yer alan somut objelere isim vermiştir. Daha sonra ise buradan yola çıkarak soyut kavramları oluşturmuşlardır.
  • Güneş dil kuramına göre; Türkçe, dünya tarihindeki ilk dildir. Günümüzde pek destekçisi yoktur.
  • Ünlem kuramına göre; ilkel insanlar sevinç, kızgınlık ve korku gibi duyguları ifade etmek amacı ile çeşitli sesler çıkarmışlardır. Bu durumun sonucunda ise ilkel diller ortaya çıkmıştır.
  • İş kuramına göre; insanlar birlikte iş yaptıkça çeşitli sesler çıkarmışlardır. Daha sonra ise bu seslere anlam yüklemişlerdir. Bu seslerin gelişmesiyle de dili oluşturmuşlardır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir