Kongre Bildirisi Nedir? Nasıl Gönderilir? Sunumu Nasıl Yapılır?

Kongre Bildirisi Nedir? Nasıl Gönderilir? Sunumu Nasıl Yapılır?
kongre bildirisi
+ - 0

Kongre bildirisi, bir alanda belirli bir konu üzerinde üretilmiş özgün düşünceleri bilimsel bir dille bir toplantıda / kongrede sunulmak amacıyla oluşturulan çalışmalardır. Bu çalışmalar çoğu zaman alanın uzmanları tarafından hazırlanırlar. Toplantı ya da kongrelerin katılımcıları da o alana özgü çalışmalar yapan, yapmakta olan veya ilgili kimselerdir.

Kongreye bildiri göndermek hem akademik puan için hem de kongre ortamında akademisyenin ve çalışmasının duyulmasını sağlamak önemlidir. Akademik toplantılarda genellikle yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi ve akademisyenlere yer verilir. Öğrenci kongrelerinde ise lisans öğrencilerine daha fazla yer verilmektedir.

Kongre Bildirisi Nasıl Gönderilir?

 • Kongrelerin tarih açıklamalarına özen gösterilmeli ve ‘özet-sunu-tam metin’ planlaması bu açıklamalara göre gerçekleştirilmelidir. Duyurular düzenli olarak takip edilmelidir.
 • Çalışmanın özgün olması ve net, anlaşılır bir ana fikrinin olması bildiri kabullerinde aranan en önemli özelliktir. Konu seçimi ve ele alış biçimi planlanırken bu hususa dikkat edilmelidir.
 • Çalışmanın taslağı çıkarılmalı ve mümkünse bir şematik planlama yapılmalıdır.
 • Çalışmanın konusu, hedefi, amacı, yöntemi, örneklem grubu gibi akademik yayın aşamaları planlanmalı ve çalışma içeriği oluşturulmalıdır.
 • Bildiri yapılacak konu hakkındaki çalışmalar hazırlanmalı ve bir taslak metin oluşturulmalıdır.
 • Oluşturulan taslak metin üzerinden bildiri özeti yazılmalıdır. Bildiri özeti yazılırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aşağıda verilmiştir.
 • Açıklanan kongre günlerinde sunu hazırlanırken, slaytlara çok fazla yazı konmaması sunumdaki başarıya katkı sağlayacaktır. Slaytta görsel destekli bir anlatım yapmak her zaman daha fazla dikkat çekecektir. Sunum sırasında kısa, net ve anlaşılır cümleler kurmaya dikkat edilmelidir. Akademik üslup ön planda olmalıdır. Eğer sunu değil de poster hazırlanması isteniyorsa, hazırlanan posterde de kısa ve net ifadelere yer verilmeli, açık anlamlı cümlelerden uzak durulmalıdır.
 • Sunu sonrasında verilen öneriler dikkate alınmalıdır. Tam metin için verilen süre, bu önerilerin değerlendirilmesi ve gerekiyorsa ek çalışmaların yapılması içindir.
 • Öneriler dikkate alınıp gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra taslak metne bu çalışmaları da ekleyerek nihai metin oluşturulur ve duyurularda belirtilen adrese gönderilir.

Kongre Bildirisi Nasıl Sunulur?

Bilimsel toplantılarda iki tür sunuş biçimi kullanılmaktadır: Sözlü (Oral) Sunu ve Poster Sunu. Her iki türden de bağımsız olarak genel akademik bildiri sunum tarzı şu şekilde olmalıdır:

 • İyi ve kapsamlı bir ön hazırlık yapılmalıdır.
 • Genelde bildiri başına 15-30 dakika gibi bir zaman aralığı verilmektedir. Bu zaman aralığı en iyi şekilde değerlendirilmeli ve süre aşılmamalıdır. Soru-cevap ve öneri için de yeterli zaman bırakılmalıdır. (Bazı kongrelerde soru-cevap ve öneri kısmı süreye dahil edilmemektedir.)
 • Detaylarda kaybolmadan, konunun temelinin anlatılması hedeflenmelidir. Kısa ve net ifadeler tercih edilmelidir. ‘Ben ne anlatmak istiyorum?’ ve ‘Bu konuda onlar ne bilmek isterler?’ sorularına cevap verecek şekilde hazırlık yapmak dağılmayı önleyecektir.
 • Kongre bildiri sunumunun içeriğinin ağırlık oranı, ortalama %10’u problemin ve amacın tanıtımı, %20’si yöntem, %35’i bulgular, %35’i tartışma şeklinde olmalıdır.

Kongre Bildirisi Kaç Sayfa Olmalı?

Kongre bildirisi, hazırlayıcı kurum tarafından ayrıca bir bilgi verilmediği, duyuru yapılmadığı sürece, kaynakça dahil en fazla 15 sayfa olmalıdır. Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, 12 punto, paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

Kongre Bildiri Özeti Nasıl Olmalı?

 • Çalışma içeriği, konusu ve problemi net olarak ifade edilmelidir.
 • Kongreye özet göndermenin en önemli noktalarından biri etik kurallara uyulması ve akademik üslubun kullanılmasıdır.
 • Bildiri özeti araştırmanın kapsamını ve amaçlarını belirtmelidir.
 • Kullanılan yöntem ve bu yöntemin neden tercih edildiği açıkça ifade edilmelidir.
 • Evren ve örnekleme yer verilmelidir.
 • Bulgular özetlenmelidir.
 • Geçmiş zaman kullanılmalıdır.
 • Kaynak gösterimine yer verilmemelidir. (Duyuruda aksi beyan edilmedikçe.)
 • Yapılan duyuruya göre değişmekle birlikte çoğunlukla 250-300 kelime aralığında olmalıdır.
 • Tablo ve grafik gibi görsel desteklemelere yer verilmemelidir.

Kongre Bildirisi Yazarken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Kongre bildirisi yazarken en önemli husus bildirinin özgün olmasıdır. Konu veya problem özgün olmalı veya bilinen bir konuya özgün bir bakış açısı getirilmelidir.
 • Yöntem ve örneklem grubu, çalışma amacı ile uygun olmalıdır.
 • Akademik üsluba dikkat edilmeli, ‘yaptım, ettim’ gibi birinci tekil şahıs kullanılmamalıdır.
 • Yazı dili açık ve net olmalıdır, başka kimselerce farklı anlamlar çıkarılabilecek ifadelerden uzak durulmalıdır.
 • Çalışma bitirildiğinde güvenilir bir başka kişi tarafından da kontrol edilmelidir. İkinci bir gözün yazım hataları ya da anlam karmaşasını tespit etme ihtimali daha fazla olacaktır.
 • Bildiriler son güne bırakılmadan, verilen son tarihin birkaç gün öncesinde gönderilmelidir. Bazen yaşanan teknik sıkıntılar, bildirinizin ulaşmamasına sebep olabilmektedir.

Bildiri ve Makale Farkı Nedir?

Bildiri ve makale farkı, bildirinin konunun uzmanlarının olduğu ortamda sunulması, çalışmanın tartışmaya açılması ve çalışmaya dair önerilerin dikkate alınmasıdır. Daha sonra bildiri metni, tam metin haline getirilirken tüm bu sürecin de işlenmesinden oluşur. Makale yapılan çalışmanın farklı dergilerde doğrudan yayınlanmasıdır.

Kongre Bildiri Örnekleri

İlginizi Çekebilir: Akademik Dergiye Yayın Gönderme Rehberi

Yazar Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yorum yap