Entegrasyon ve Asimilasyon Nedir? | Göç Sosyolojisi

Entegrasyon ve Asimilasyon Nedir? | Göç Sosyolojisi
entegrasyon asimilasyon nedir
0

Bu yayında entegrasyon ve asimilasyon kavramları göç sosyolojisi bağlamında ele alınmıştır. Göç sosyolojisi ders notu niteliğinde olan bu yayınımızda bütünlük aramayınız. Kavram açıklamaları verilmiştir.

Entegrasyon Nedir?

Göçmenlerin içinde yaşadıkları toplumla bütünleşebilmeleri konusunda yapılan çalışmalarda, önceleri ‘göçmenleri içinde bulundukları topluma uydurmak anlamındaki adaptasyon kavramı kullanılmaktaydı. Günümüzde ise göçmenlerin kendi etnik kültürlerini de devam ettirerek, ev sahibi toplum ile bütünleşmesini içeren ‘entegrasyon’ kavramı kullanılmaktadır. Her iki toplumsal grubun da kendi kültürlerini korumak istemeleri doğaldır ve bu ancak sosyal entegrasyon ile sağlanabilir. Refah toplumlarında göçmenlerin topluma entegrasyonu adı altında yapılan politikalar göçmenlerin isteklerinin dikkate alınmıyor oluşu nedeniyle eleştirilir. Bu durumda entegrasyon adı altında bir gizli adaptasyon olması nedeniyle de eleştiriye açıktır. Ayrıca sosyal entegrasyon göçmenlerin yeni topluma entegre olmasını sadece ekonomik ya da yasal sorumluluklar açısından değil, kültürleşme, sosyo-ekonomik-politik konum, etkileşim ve kimlik gibi dört farklı boyutta da gerçekleşmesini gerektirir. (Essen)

Asimilasyon Nedir?

Benzeşme anlamına gelen asimilasyon, bir şeyi değiştirerek kendisine benzetmek demektir. Kültürel birikimlerin eriyip gitmesi ve özgün kültürel kimliğini kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Asimilasyonda iki temel unsur vardır. Biri hakim bir toplum veya kültür, diğeri ona benzemek isteyen veya benzetilmek istenen kişi yahut toplumdur. Göçmen ya kendi kültürel değerlerini yeniden yorumlayarak içinde yaşadığı kültüre uyumlu hale getirecek ya da tamamen hakim toplumun kültürel değerlerini benimseyecektir. Robert Park, ırk döngüsü ile açıkladığı asimilasyon teorisinde, asimilasyonun sürekli bir şekilde ilerleyen, geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu vurgular.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir