Felsefe Mezunları Pedagojik Formasyon Alabilir Mi?

Felsefe Mezunları Pedagojik Formasyon Alabilir Mi?
0

Felsefe mezunları pedagojik formasyon alabilir. Görevden affını isteyen bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Formasyonu kaldırmıştı. Ona göre “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” para kazanılacak bir yöntem haline geldiği için farklı bir yöntemle verileceğini duyurmuştu. Ancak Ziya Bey’in yerine yeni ataması yapılan Bakan Mahmut Özer (ki kendisi Ziya Bey’in yardımcısıydı) Yüksek Öğretim Kurumu ile bir toplantı yaparak tekrar sertifika programını başlatma kararı aldı.
Şartları sağlayan bazı üniversiteler(Dicle Üniv., Düzce Üniv., Manisa Celal Bayar Üniv.gibi) hemen başlattılar. Ancak burada bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin İzmir’de Dokuz Eylül Üniv., Ege Üniv., İzmir Demokrasi Üniv., Eğitim Fakültelerine sahip olmasına rağmen henüz (13.10.2021) programı açıp açmayacaklarını duyurmadılar. Bu durumda adaylar Manisa ya da başka illerde açılacak programlara başvurmak zorunda kaldılar. Ancak eğitimlerin yüz yüze stajın 1-3 gün arasında yapılacak olması büyük bir sorunu da yanında getirmektedir.
Haftanın en az üç günü İzmir’den Manisa’ya git gel yapmak isteyen bir adayın sadece git gel ücreti 40TL (40*3=120 bu hesapta hafta sonu iki gün eğitim ve bir gün staj olduğunu varsaydım) olacaktır. Bu durum benzer şekilde çok yerde yaşanmaktadır. Formasyona başvuran genç arkadaşlarımızın çoğunluğunun işsiz olduğunu düşünürsek, sadece iki dönemliğine başka bir şehre yerleşme durumunun imkânsıza yakın olması, bazı adayların çalışıyor olması gibi sorunlar göz ardı edilmemelidir. Yukarıda bahsedilen üniversitelerin(Dokuz Eylül, Ege, İzmir Demokrasi Üniv.) adayları yeterli düzeyde bilgilendirmemeleri, hala açılıp açılmayacağı konusunda net açıklama yapmamaları ve diğer üniversitenin kayıt tarihinin yakın zamanda sona erecek alması birçok insana bu sürecin deyim yerindeyse işkenceye dönmesini sağlayacaktır. Bu yüzden üniversitelerin ekonomik zorluk çeken adayları düşünerek hareket etmeleri ve insanların zor duruma düşürmemeleri çağrısında bulunalım.

Felsefe Mezunları Öğretmen Olabilir Mi?

Felsefe mezunları, pedagojik formasyon alarak öğretmen olabilmektedir. Detayları ise şu şekilde;

“MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLAR ” ının anlatıldığı yönetmeliğe göre,
“MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ÇİZELGE” içerisinde

felsefe formasyon

2

3

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanı nedir?

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişilerin yaptığı iştir. [2] Bu alan daha çok öğretmen okullarında çalışması için oluşturulmuş bir alandır. Ancak 22.06.2014 yılında milliyet gazetesinde [3]yayınlanan haber ile MEB 21.06.2014 tarihinde yayınladığı bir genelge ile öğretmen liselerini yaklaşık 299 Anadolu Öğretmen Liselerini kapatarak ihtiyaca göre anadolu, fen, sosyal bilimler, meslek ya da imam hatip liselerinden biri olacağı duyurulmuştur.

Felsefe Mezunları Hangi Memurluklara Atanabilir?

Bu soruyu iki referansla açıklayacağım. İlk olarak, KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK[4]

“Atama yapılacak kadroların belirlenmesi

Madde 20- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; (…)(1) bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB’ye başvurur. (…)(1) YÖK Başkanlığı aldıkları başvuruları; unvan, sayı, sınıf ve derecesi ile aranan koşullar yönünden inceleyerek görüşlerini, bu kuruluşlara ait kadroların tümünü kapsayacak şekilde manyetik ortamda DPB’ye bildirir. Yerleştirme işlemine alınabilmesi için, bu kadrolara ilişkin bilgi ve aranan koşulların, sınavın yapılacağı tarihten 4 ay önce DPB’ye doğru ve eksiksiz olarak bildirilmiş olması şarttır. DPB bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzu’nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek sonucu, sınavın yapılacağı tarihten 3 ay önce ÖSYM’ye manyetik ortamda bildirir. ÖSYM, bu kadrolarla ilgili olarak gerektiğinde kurumlarla son mutabakatı sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu’nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.”

Bu madde ile kamuya atanacak kadroların nasıl belirlendiği usulen anlatılmaktadır. Şimdi gelelim “Felsefe” mezunlarının atanabileceği kadrolara bunun için de ikinci referansımı kullanacağım. KPSS 2020/ Tercih 2 kılavuzunda yer alan Nitelik Kodlarından[5] yararlanacağız.

  • 4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
  • 4121 Felsefe lisans programından mezun olmak.

4

Bu iki nitelik kodunu gördükleri alana atanabilme hakları vardır. Ancak başka koşullar varsa o koşulları sağlaması gerekiyor. Örneğin,

  • 4421 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.
  • 4431 İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.
  • 4503 Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
  • 6225 E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

Bu dört nitelik kodunda istenen özelliklere sahipseniz bu kadroya başvurabilirsiniz. Eğer bu kadro için 6225 kodlu sertifikanız yoksa atansanız bile kadronuz iptal edilir. Peki, neden bu örneği seçtim çünkü 4121 kodu olan bir kadro bulamadım. O yüzden kafanızda daha iyi canlanması için rastgele bir örnek olarak seçtim.

Felsefe Bölümü Mezunları Rehberlik Öğretmeni Olabilir Mi?

Yine,

“MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLAR” [6]

ına göre ki bu yasa değişen şartlara göre değişmekte bazı eklemeler ve çıkarmalar yapılmaktadır. Çünkü toplumlar gibi eğitim politikaları da değişen bir yapıya sahiptir. Ancak biz şuan olan yasal çerçeveyi temel alarak açıklayacağız.

Bu yasal çerçevenin 18. Sayfası 66. Satırda Rehber Öğretmen kısmında

  1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı
  2. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı
  3. Psikoloji Bölümü (*) olarak belirtilmiştir.

Dolayısıyla bu çizelge içerisinde resmi olarak olamaz. Ancak daha önce MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 20.05.2013 tarih ve 1029677 sayılı yazısı ile Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşıldığından “Rehberlik Kursu” [7]düzenlenmesi için bir yazı gönderilmiş ve bu yazı çerçevesinde kurumlarda Felsefe Grubu Öğretmeni (Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)  Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler))  olan ancak Rehber Öğretmen olarak çalışmak isteyen ve/veya çalışanlara verilen “Hizmetiçi Eğitim”le bu hak tanınmıştır. Soruya cevap olarak yapılacak küçük bir değişiklikle “Felsefe” mezunları Rehber Öğretmen olabilir.

[1] http://personel.meb.gov.tr/upload/Kimler_ogretmen_olur.pdf (Erişim tarihi: 15.09.2021)

[2] https://genctercih.com/Meslekler4/ogretmenlik_meslek_bilgisi_dersleri_ogretmeni.pdf (Erişim Tarihi: 15.09.2021)

[3] https://www.milliyet.com.tr/gundem/koy-enstitulerine-son-darbe-vuruldu-1900812 (Erişim Tarihi: 24.06.2021)

[4] 21.5.20023975.pdf (mevzuat.gov.tr) (Erişim tarihi: 15.09.2021)

[5] nitelik-lisans30122020.pdf (osym.gov.tr) (Erişim tarihi: 15.09.2021)

[6] http://personel.meb.gov.tr/upload/Kimler_ogretmen_olur.pdf (Erişim Tarihi: 17.06.2021)

[7] https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_05/20050219_rehberretmenatamalar.pdf (Erişim Tarihi: 17.06.2021)

Merhaba, Anadolu Üniv. Sosyoloji (Pedagojik Formasyon) ve Hitit Üniv. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Şimdi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans tez dönemindeyim. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık süreci ve tercih dönemlerinde ücretli danışmanlık yapmaktayım. iletişim için: hcakmak805@gmail.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir