Gönüllü Çalışma Yapabileceğiniz En İyi Kurumlar | 13 Kurum

Gönüllü Çalışma Yapabileceğiniz En İyi Kurumlar | 13 Kurum
0

Gönüllülük, bireyin maddi bir karşılık beklemeden, çevresine katkıda bulunmasıdır. Bu katkı bazen yardıma ihtiyacı olan bireylere yardım etmek, bazen toplumsal sorunlarla ilgilenmek bazen de çevreyi temiz tutmak gibi şeylerdir. Gönüllü olarak yapılan faaliyetlerde zorunluluk yoktur, sorumluluk vardır. Birey içinde bulunduğu yere tamamen kendi isteğiyle gelir ve yetkinliklerini kullanarak çevresine katkıda bulunmayı sağlar.  Gönüllü olarak çalışmak için özel bir yeteneğiniz olmasına gerek yok, sadece istemeniz yeterli. Kendi başınıza da gönüllü olarak bir şeyler yapabileceğiniz gibi çeşitli kurumlar, vakıflar ve STK’lar  aracılığıyla da gönüllü çalışmalarında yer alabilirsiniz. Bu kurum, vakıf ve STK’ların bazılarını aşağıda açıklayacağım.

 1. Lösemili Çocuklar(LÖSEV)
 2. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV)
 3. Toplum Gönüllüleri (TOG)
 4. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA)
 5. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 6. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)
 7. Arama Kurtarma Derneği (AKUT Arama Kurtarma Derneği)
 8. Maya Vakfı
 9. Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
 10. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 11. Anne Çocuk Eğitim Vakfı
 12. Yeşilay
 13. Kızılay

1)Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV)

losevLÖSEV 1998 yılında lösemili çocuklara destek olmak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Lösev’de her şey gönüllülüğe dayanmaktadır ve amaç lösemili çocuklara ve ailelere destek olarak tedavi süreçlerini kolaylaştırmaktır. Lösemi hastalığı oldukça steril olunası gereken bir hastalık olduğu için lösemili çocukları doğrudan görmemeniz mümkün değildir. Lakin onlara uzaktan maddi ve manevi destek sağlayabilirsiniz. Lösev çocukların iyileşmesine katkı sağladığı için, gönüllülerine oldukça kutsal bir görev sunmaktadır. Lösev gönüllüsü olmak için web sitesinde bulunan formu doldurmanız yeterlidir. 15 gün içerisinde mail üzerinden sizinle iletişime geçilip bilgi detaylı bilgi verilecektir.

2)Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV)

tegvTEGV, devlet tarafından verilen eğitime katkıda bulunabilmek için 1995 yılında kurulmuştur. İlk öğretim ve orta öğretim öğrencilerine okula destek derslerini eğlenceli hale getirerek anlatmayı hedeflemektedir. TEGV’de dersler “etkinlik” olarak geçer ve her bir etkinliğin amacı aslında eğlenerek öğrenmektir. 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olan herkes TEGV gönüllüsü olabilir. TEGV gönüllüsü olduktan sonra çeşitli eğitimler alıp daha sonra gönüllülüğe başlıyorsunuz. Siz de çocukların kahramanı olmak istiyorsanız TEGV’in web sitesinden gönüllülük ilanlarını takip etmeyi unutmayın.

3)Toplum Gönüllüleri (TOG)

tgTOG, gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde daha aktif katılımını sağlamak amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. TOG bünyesi altında gençler proje geliştirme eğitimleri alıp kendi projelerini kurup gönüllülük esaslı çalışmalar yürütmektedir. Kurulan projeler tamamen gençlere bırakılmıştır, süreçle tamamen gençler ilgilenmektedir. Büyüyen ve daha çok kişiye ulaşan projelerde TOG çeşitli hibe destekleri sağlamaktadır. Eğer sizin de aklınızda kendi sosyal sorumluluk projenizi yapmak varsa TOG gönüllüsü olmak tam size göre olacaktır.

4)Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA)

temaTEMA, 1992 yılında kurulmuş çevreci bir vakıftır. Temel amaçları arasında Türkiye’nin geleceğinde tehlike barındıran erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve çölleşme tehlikesine karşı doğanın korunması vardır. TEMA vakfı, her yaştan gönüllüyü kabul eder. Çevreyle ilgili çalışmaları seviyorsanız ve daha temiz bir dünya için çalışmak istiyorsanız TEMA sizin için güzel bir fırsat.

5)Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

mor catiMor Çatı, kadınlara karşı şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapmak ve kadınlara çeşitli psikolojik ve hukuki destek sağlamak için kurulmuştur. Şiddete uğrayan kadınların sığınabileceği ve kendini güvende hissedebileceği bir vakıftır. Kadın haklarını savunmak ve korumak vakfın temel amacıdır. Çeşitli bilgilendirici atölye ve seminler düzenleyerek farkındalık sağlamaktadır. Sizler de bu atölye ve seminerlere dinleyici olarak katılabilirsiniz. Ya da mesleki yeterliliğiniz uygunsa kadınlara hukuki ve psikolojik destek noktasında destek sağlayabilirsiniz. Eğer sen de kadına şiddete “DUR” demek istiyorsan Mor Çatı gönüllüsü olabilirisin.

6)Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)

kacuvKanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile doktorların bir ara gelmesiyle kurulmuştur. Vakıf çocukların tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasında aileye yardımcı olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda çocuklara ve ailelere psikolojik destek sağlayarak sürecin daha sağlıklı atlatılmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda kanser hakkında farkındalık sağlamak için gönüllüler aracılığıyla çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlemektedir. Eğer sen de kanserli çocuklara umut olmak için bir adım atmak istiyorsan vakfın sayfasından gönüllülük formunu inceleyerek sana uyuyan formu doldurabilirsin.

7)Arama Kurtarma Derneği (AKUT Arama Kurtarma Derneği)

akutDağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmayı, yardım için gereken uygun koşulları yaratmayı, doğru arama ve kurtarma çalışması yapmayı, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağlayıp sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamayı, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmeyi ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Akut gönüllüsü olmak için başvurunu formunu doldurmanız ve sonrasında gerekli eğitimleri almanız gerekmektedir.

8)Maya Vakfı

maya vakfiMaya Vakfı özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle Haziran 2015’te kurulmuştur. Vakıf, her çocuğun insanca yaşamayı, gelecek umudu taşımayı, kendisine ve dünyaya inanmayı hak ettiği inancıyla 5-24 yaşındaki çocuk ve gençlerin psikolojik, zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına, kendilerini özgürce ifade etmelerine, yaratıcı düşünce geliştirip üretken olmalarına destek vermektedir. Programlarının odağında dezavantajlı ve travmaya maruz kalan çocuklar olan Maya Vakfı, çocukların hayatına etki eden kişi ve kurumların da özellikle travma konusundaki duyarlılığını artırmak ve kapasitelerini geliştirmek için çalışmaktadır. Maya Vakfı’na gönüllü olmak için belli zamanlarda başvuru formu açılmaktadır, bu başvuruları kaçırmamak için vakfın sosyal medya hesaplarını takip edebilirisiniz.

9)Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

tohumTohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, 15 Nisan 2002 tarihinde ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten kurulan bir vakıftır. Otizmli bireylerin topluma kazandırılması için sen de bağış yaparak ya da yetkinliklerin doğrultusunda gönüllülük yaparak destek sağlayabilirsin.

10)Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

cagdasAtatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmayı amaçlayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu dernek aracılığıyla bağış kampanyalarına katılarak öğrencilere destek olabilirisiniz, ya da projelerde yer alarak çağdaş yaşama destek olmada bir adım atabilirsiniz.

11)Anne Çocuk Eğitim Vakfı

acevAÇEV 30 yıldır, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışmaktadır. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştirip uygulamaktadır. Eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere farkındalık faaliyetleri de yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde de özellikle vurgu yapılan, erken çocukluk döneminde nitelikli eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam boyu öğrenme konularını da çalışmalarına dahil etmektedir.

12)Yeşilay

yesilayYeşilay, insani yaklaşımın temel ilkelerine dikkat ederek, bireylerin tütün(sigara), alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarıyla mücadele etmeyi hedeflemektedir. Bağımlılıkla mücadelede yer almak istersen sen de Yeşilay gönüllüsü olabilirisin.

13)Kızılay

kizilayTürk Kızılay 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi için önemli görevler üstlenmektedir. Afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri gibi pek çok alanda faaliyet sunmaktadır. Sahada gönüllü çalışma yapmak isterseniz siz de Kızılay gönüllüsü olabilirsiniz.

thumbnail
Önerilen Yazı
Yurt Dışında Katılabileceğiniz Gönüllülük Projeleri

Gönüllü Çalışmanın Faydaları Nelerdir?

 • Gönüllülük bireyin yaşam kalitesini artırır. Gönüllülük sayesinde üretkenliği elde ettiğimiz için bir doyum ve haz alırız. Bu sayede hayata daha kuvvetli bağlanırız.
 • Sosyal edinmemizi sağlar. Gönüllülük sayesinde çok farklı yerlere gidebilme, çok farkı insanlarla vakit geçirme imkanı elde ederiz. Farklı ortamlarda farklı kişilerle tanışmak bizi ön yargılarımızdan kurtararak daha farklı bir bakış kazandırır. Bu sayede çeşitli kültürlerden insanlarla tanışmış oluruz.
 • Kariyer hayatınızı kolaylaştırır, özellikle üniversitede yaptığınız gönüllülükler sayesinde kendinizi daha ii tanıma fırsatı sağlarsınız ve neyi yapıp yapamayacağınızı keşfederek mesleki hayatınız hakkında fikirler üretmeye başlarsınız. Ayrıca gönüllülük esnasında edindiğiniz tecrübeler sayesinde iş hayatına “tecrübeli” biri olarak başlamış olursunuz.
 • Ekip çalışmasını öğretir. Gönüllülük dediğimiz şey esasında birçok farklı insanın bir amaç uğruna hareket etmesidir. Gönüllülük çalışmaları boyunca pek çok farklı kişiyle aynı amaç doğrultusunda çalıştıkça ekip ruhunu öğrenmiş olacaksınız.
 • İletişim becerilerinizi kuvvetlendirir. Bulunduğunuz her bir gönüllülük çalışmasında karşılaştığınız pek çok kişi sayesinde iletişiminizin geliştiğini göreceksiniz. Çünkü her yaş grubundan, kültürel ve etnik yapıdan kişiyle karşılaşabilirsiniz ve onlarla kurduğunuz iletişim sayesinde iletişim kabiliyetiniz de artar.
 • Çözüm odaklı olmayı öğretir. Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük yaptığınız zaman aniden oluşan sorunlarla karşılaşabilirsiniz, bu tür durumlarda gönüllülüğünüzün misyon ve vizyonlarına uygun davranarak geliştirdiğiniz çözümler sizi hayatta da çözüm odaklı biri haline getirecektir.
 • Fiziksel ve ruhsal sağlığını güçlendirir. Gönüllü çalışmalar sayesinde bireylerde endorfin ve dopamin hormonlarının sağlandığı gözlemlenmiştir. Yani bunun sonucunda birey daha mutlu ve tatmin olmuş hissederek fiziksel aktivitesini de arttırır.

Gönüllülük Çalışmaları Ne Üzerine Olabilir?

 • Sizin kendi yetkinlik alanınız doğrultusunda bir gönüllü çalışma geliştirebilirsiniz.
 • Sizin hayattaki vizyon ve misyonunuza uyan bir kuruluşta gönüllü olarak çalışabilirsiniz.
 • Toplum yararına gönüllü çalışmalar yapabilirsiniz.
 • Psikososyal konularda destek vermek üzerine çalışmalar yapabilirsiniz.
 • Öğrencilere yönelik çalışmalar yapabilirsiniz.
 • Ailelere destek olabilecek projeler yapabilirisiniz
 • Sosyoekonomik destek ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz.
 • Doğa ve hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz.
 • Hastalıkların tedavisine yardım amaçlı çalışmalar yapabilirisiniz.
 • Teknoloji ile ilgili çalışmalar yapabilirisiniz.

Gönüllülük Çalışmaları İnsana Ne Kazandırır?

Gönüllü çalışmaları bireye sorumluluk bilinci kazandırır. Bulunduğu gönüllülüğün vizyon ve misyonu içerisinde hareket ettikçe bireyin sorumluluk duygusu gelişir. Gelişen sorumluluk duygusu bireyde öz güven kazanımını sağlar. Çünkü faydalı olma duygusu beraberinde kendine karşı güveni ve saygıyı da getirir. Öz güvenle beraber bireyin çevresiyle iletişimi de iyileşir ayrıca farklı deneyimler yaşayarak bakış açısını genişletir. Tüm bunlar doğrultusunda birey sosyal ve iş yaşantısında da daha aktif hale gelir ve bu bireyin kendini iyi hissetmesini sağlar. Yani sonuç olarak gönüllü çalışmalar sayesinde edilen yardımların hepsi bireyin gelişimine de katkı olarak geri dönmektedir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Üniversite Okurken Kütüphanede Çalışmak | Deneyim Kalemi

Merhaba, ben Beste. Doğuş Üniversitesinde sosyoloji bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da çift anadal programında psikoloji bölümü öğrencisiyim. Sosyal bilimler hakkında okumayı, öğrenmeyi ve araştırma yapmayı çok seviyorum. Edindiğim bilgileri daha çok kişiye ulaştırmak için buradayım.🙂

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir