Hipotez Nedir? Sosyoloji Konulu Hipotez Örneği

Hipotez Nedir? Sosyoloji Konulu Hipotez Örneği
Hipotez Nedir?
0

Hipotez, olguları ortaya çıkarmak ve meşrulaştırmak için oluşturulan önermedir. Olaylar arasındaki bağlantıyı bilimsel olarak meşru bir zemine oturtabilmek için bağlantı kurmak gerekir. Bu nedenle önermeler üretilir ve elde edilen bulgulara göre sınanarak değerlendirilir. Bir önermenin farklı bilimsel yöntem veya bakış açıları üzerinden sınanabilmesi sonucunda kanıksanarak kuram üretilebilir. Her daim doğrulanmayabilir bazen önermelerinizin yanlışlandığını da görebilirsiniz.

Hipotez Kurma Nedir?

Hipotez kurma, incelediğiniz veya gözlemlediğiniz bir durumun, olayın veya kavramın ortaya çıkarılması için bilimsel olarak kesinliklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle, gözlenen olaylar üzerine çeşitli önermeler oluşturulup, bağımlı-bağımsız, sabit değişkenlere göre geliştirilebilir. Sosyolojik olarak önermelerin yöntem bilim üzerinden sınanarak doğrulanıp kesinliğe ulaşması beklenir. Fakat bunun için önermelerin farklı bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar ışığında devamlı değerlendirilip doğrulanması beklenir. Önermelerin geçerli olup olmadığının bilimsel bir bakışla ve yöntemle değerlendirilip sınandığı bir yol izlenir. Hiç çalışılmamış bir konu üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılar varsa önerme üreterek araştırmasına başlayabilir ve elde ettiği bulgular ışığında önermeleri sınayıp sonuca ulaşabilir.

Hipotez Nedir Kısaca?

Hipotez, doğruluğu kesin olmayan ve ispat edilememiş olayların önermeler dahilinde bilimsel yollarla sınanması ve kesinliğe ulaştırılması anlamına gelir. Esasında doğrulanabilen veya yanlışlanabilen yargılardan oluşur. Değişkenler arasındaki ilişkiselliğin ne olduğu ortaya çıkarılarak bir değerlendirme yapma imkanı sunar. Araştırmacılar önermeleri sınamak için sürekli önermeyi farklı araştırmacıların değerlendirmesi gerektiğini bilirler. Böylelikle, sonucun kesinliği ve ispatı sürekli olarak sınanmaya tabi olmasından gelir.

İlginizi Çekebilir: Argüman Nedir?

Bilimsel Hipotez Nedir?

Bilimsel hipotez, kesinliği olmayan olaylar arasında değişkenlere göre kurulan ilişkinin bilimsel metodla sınanmasıdır. Bu önermelerin çeşitleri vardır bunlar; sıfır hipotezi ve araştırma (alternatif) hipotezdir. Yokluk hipotezi anlamına da gelen sıfır önermesi, değişkenler arasında ilişkinin olmadığı kanaatindedir. Araştırma önermesi ise değişkenler arasında ilişki olduğunu belirten önerme türüdür. Sıfır önermesi h0, araştırma önermesi ise h1 olarak gösterilir ve bilimsel metodla değerlendirilerek sonuçlara ulaşılır.

Bilimsel Araştırmada Hipotez Nedir?

Bilimsel araştırmada hipotez, olaylar arasındaki nedensellik veya değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan önerme türüdür. Araştırmalar iki değişken arasındaki ilişkiye oluşturdukları önermeleri yöntembilim açısından test ederek kesinliğe ulaşmayı hedeflerler. İstatistiksel bir önerme oluşturacaksanız sıfır hipotezi kapsamında, bağımlı-bağımsız veya sabit değişken üzerinden bir önerme kuracaksanız araştırma hipotezi kategorisine girer. Örneğin öğrencilerin dilbilgisine ilgisi arttıkça Türkçe dersinde başarıları artar şeklinde bir önerme kurarsanız bu h1 önermesi kapsamına girer. Sporcuların sportif başarıları ile atletik olmalarının bir ilişkisi yoktur derseniz de h0 önermesi kapsamında değerlendirilir.

İlginizi Çekebilir: Akıl Yürütme Türleri

Sosyoloji Konulu Hipotez Örneği

Sosyoloji konulu hipotez örneği, gözlemlenen bir durumun sosyoloji temasında ele alınarak değişkenleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse toplumsal cinsiyet temasında bir konuyu lgbti bireyleri özelinde önermeler oluşturarak inceleyebilirsiniz. Kapitalizm temasında bir konuyu emek-değer üzerinden gündelik yaşamda gözlemlediğiniz bir somut örnek kapsamında ele alabilirsiniz. Detaylandırmak gerekirse şu örnekler gösterilebilir;

  • İş hayatında (örnek bir işyeri- iş teması olabilir) kadınlar erkeklere göre daha az ücret almaktadır.
  • Özel sektörde kadınlar mobinge erkeklere göre daha fazla maruz kalmaktadır.
  • X videolarında (örnek video bularak) lgbti bireylere yönelik nefret söylemi vardır.
  • Yaşlıların huzur evlerine yerleşmeleri ve yaşam doyumları arasında x (olumlu-olumsuz vb.) bir ilişki vardır.
  • X söylemlerinde (söylem örneği bularak) x kimliğe yönelik ayrımcılık içeren ideolojik bir tutum vardır.

Sosyoloji konulu hipotez örneği olarak yukarıda verilen örnekler tamamen genel bir bakış açısı sunmak için tasarlanmıştır. Bu örnekleri kendi ele alacağınız şekilde biçimlendirebilir, geliştirebilir ve önermelerinizi oluşturabilirsiniz. Tamamen araştırmacıların yaratıcılığına ve ilgi alanına hitap eden bir konu olduğu için örnekler ve temalar farklılaşmaktadır

Aile danışmanıyım, Bilim Uzmanı Sosyoloğum. Web ve seo ile sosyoloji uyumunu yakalama amacında olan bu platforma ürettiğim sosyoloji temasındaki içerikler ile seo metin yazarlığı yapmaktayım. Twitter üzerinden: @dilaraayydiiin

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir