İç Göçe Sebep Olan Faktörler / Göç Sosyolojisi

İç Göçe Sebep Olan Faktörler / Göç Sosyolojisi
ic goc dis goc nedir
0

Bu yayında göçe sebep olan faktörler, spesifik hale getirilmiştir. İç göçe sebep olan faktörler ele alınarak bilgilendirme yapılmıştır. Göç sosyolojisi notu olan bu yayın, ders notu olduğu için bütünlük aramayınız.

İç Göçün Nedenleri

İç göçün nedenleri; ekonomik, politik, tarım, ulaşım ve sosyoekonik açılardan ele alınmıştır.

Ekonomik Nedenler

Göçün temel motivasyonunun ekonomik nedenlerdir. Türkiye’deki kentleşmenin en önemli nedeni olarak sayılabilir. Ayrıca sanayinin gelişmesine bağlı olarak emek göçü de bu kategoriye girebilir.

Politik Nedenler

1950’lerde dünya iki kutuplu bir hale gelmiş ve soğuk savaş dönemi başlamıştır. Bu dönemde ABD tarafını seçen Türkiye, liberal piyasa ekonomisini benimseye doğru yönelmiştir. Ayrıca savaş sonrası Sovyet tehdidi ortaya çıkmış ve ABD, Marshall yardımlarıyla tehlike altındaki ülkelere ekonomik destek sağlamıştır. Böylelikle köylü toprak işinde tutunamamış ve göçe neden olmuştur. Kapitalist üretimin ekonomik ilişkilere hâkim olmasıyla üretim ve bölüşüm kentlerde toplanmıştır.

Tarım Alanındaki Gelişmeler

Marshall yardımları ile köylü topraktan kopmuştur. Yapısal değişimin sonucu kente göçle sonlanmıştır. Pazar ekonomisine geçilmesi, tarımda yapısal dönüşümün de önünü açmıştır. 1950’de 16 bin olan traktör sayısı, 1955’te 40 bini aşmıştır. Ayrıca tarımı destekleyici adımlar atılmış. Tarım alanları genişlemiş. Ayrıca teknolojik gelişmelerden faydalanan ve makine kullanan toprak sahipleri mülkiyetlerini daha da genişletmiştir. Böylelikle tarım arazileri büyük toprak sahiplerinin elinde toplanmıştır. Küçük toprak sahipleri ise kente göç etmiştir.

Göçe neden olan tarımsal nedenler;

  • Toprak mülkiyetinin dengesiz dağılımı

  • Kişi başına düşen tarımsal gelirin düşük olması

  • Tarım sektörünün artan nüfusu istihdam edememesi

  • Kullanılan teknolojinin yetersiz olması

  • Tarımda makineleşmenin, emeğin yerini alması

  • Yeni tarım alanı imkanlarının kısıtlı olması

Ulaşım ve İletişim İmkanlarının Gelişmesi

Köyden kente göçün önemli bir nedenidir. Haberleşme araçlarının gelişmesi, kırsal kesimde yaşayanların kentteki yaşam ile ilgili daha kolay haber almasını sağlamıştır (Radyo ve televizyon). Büyük şehirlere giden kişilerin memleketleri ile ilişkileri hem haberleşme hem de ulaşım imkanlarının artması, göç kararını vermeyi kolaylaştırmıştır.

Ulaşım araçlarının gelişmesi karayollarının gelişmesini de zorunlu hale getirmiştir. Böylelikle insanların bir yerden başka bir yere taşınması kolaylaşmıştır. Ayrıca ulaşım imkanlarının gelişmesi, köyle tarım yapan insanların yeni Pazar aramalarını da beraberinde getirmiştir.

Sosyo-Psikolojik Nedenler

Kentin çekici özellikleri en büyük etken. Köyde değil kentte yaşıyor olma durumu insanlara çekici gelmektedir. Ayrıca eğitim ve sağlık alanındaki gelişmeler, kentli olmayı bir sosyal statü haline getirmiştir. İnsanlar sınıf atlamak için kente göç etmişler.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir