İki Yönetim Arasında Padişahsız Geçen Süre Nedir?

İki Yönetim Arasında Padişahsız Geçen Süre Nedir?
0

İki yönetim arasında padişahsız geçen süreye ”Fetret” denir. Osmanlı devleti kuruluş yıllarında meydana gelmiştir. Fetret Devri diğer adıyla (Bunalım Devri) 1402-1413 yılları arasında Yıldırım Beyazıd’ın beş oğlundan dördü arasında geçen taht kavgaları sonucunda ortaya çıkmıştır.

1402 yılında Osmanlı devleti ve Timur Devleti arasında gerçekleşen Ankara Savaşının kaybedilmesiyle ortaya çıkan ve 11 sene boyunca devletin padişahsız olarak geçirilmesine Fetret Devri veya Fasıla-i Saltanat devri denir. Beyazıd’ın oğlu Mehmet Çelebi kardeşleriyle padişahlık için girdiği mücadeleyi kazanarak Osmanlı Devleti’ni tekrar bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Bu sebeple padişahsız geçen süre Mehmet Çelebi ile son bulmuştur.

Fetret Devri Özet

  • Fetret Devri, Yıldırım Beyazıd’ın oğulları arasında süregelen taht mücadeleleri dönemine verilen addır.
  • Taht kavgaları Beyazıd’ın oğulları Kasım Çelebi, İsa Çelebi, Çelebi Mehmet ve Musa Çelebi arasında gerçekleşmiştir.
  • Fetret Devri diğer nedenleri arasında tımar sisteminde gelir ve refah düzeyi, yüzyıl savaşları, çeşitli politikalar ve halkın devlete olan güven bağının azalması bulunmaktadır.
  • Bu kavgalar sebebiyle Anadolu Beylikleri sistemi geri gelerek tekrardan kurulmuştur.
  • Bu dönem belirsizlik ve karışıklıklarla dolu bir dönem olmuştur.
  • 11 yıl süren Fetret devrinde Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
  • Fetret devrine sebep olan en büyük etken Timur’a karşı kaybedilen Ankara Savaşıdır.
thumbnail
Önerilen Yazı
Palindrom Kelimeler Nelerdir? 3,4,5,6 Harfli

Fetreti Başlatan Padişah Kimdir?

Fetreti başlatan padişah Yıldırım Beyazıt’tır. 1402 yılında başlayan Fetret, Beyazıd’ın Ankara Savaşında Timur’a esir düşmesi sebebiyle başlamıştır. Daha sonrasında ise taht kavgalarında Süleyman Çelebi Edirne’yi, İsa Çelebi Bursa’yı, Musa Çelebi Balıkesir’i ve Mehmet Çelebi de Amasya’yı himayesi altına alarak hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir.

İlgili İçerik: Osmanlı Devleti 17. (XVII) Yüzyılda Hangi Devletlerle Komşudur?

Fetrete Son Veren Padişah Kimdir?

Fetrete son veren padişah Yıldırım Beyazid’in oğlu Mehmet Çelebi’dir. Taht kavgaları sonucunda diğer kardeşlerini mağlup ederek Osmanoğulları’nın son padişahı olmayı başarmıştır. 5 Temmuz 1413’te Çelebi Mehmet, kardeşlerinden Musa Çelebiyi Çamurlu Derbent ve Vize Savaşında yenmiştir. Bunun sonucunda ise Osmanlı Devleti’nin yönetimini eline almayı başarmıştır. Fetret Devri’nin kapanmasını sağlayan Mehmet Çelebi Osmanlı Devleti’nde bütünleşmeye giderek devletin birleşmesini de sağlamıştır.

Keşfedin: Tımar Sisteminin Osmanlı Devleti’ne Sağladığı Yararlar Nelerdir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir