Yeni Medya ve Geleneksel Medya Nedir? Özellikleri ve Karşılaştırılması

Yeni Medya ve Geleneksel Medya Nedir? Özellikleri ve Karşılaştırılması
3

Yeni medya, medyada yaşanan değişimin tam anlamıyla dijitale dönmesinin sonucu olarak hayatımıza giren etkileşim kaynaklı bir kavramdır. Oluşan yeni iletişim teknolojileri, geleneksel medya araçlarını ve yapısını değiştirerek yeni medyanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ortaya çıkan dijital medya kişilerin yaşam tarzlarında, iletişim biçimlerinde, uzaklık algılarında, interaktif kişiliklerinde, çalışma alanlarında ve direkt olarak yaşam alanlarında değişiklik yaratmıştır.

Bilgisayarların icat edilmesinin ardından yaşanan gelişmeler doğrultusunda insanlık için önemli bir rol üstlenen internet, modern insan hayatının temelini oluşturmuştur. İçinde yaşadığımız çağı şekillendiren internet ve bilgisayar teknolojileri yeni medyayı insanlığın hayatının merkezine yerleştirirken, internet üzerinde yaşanan Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 gibi dönemler de bu ortamın oluşumuna katkı sağlamıştır.

Dijital medya kavramı, pandemi ile birlikte kendisini fark ettirmiştir. Pandemi döneminde insanların daha çok dijital ürünlerle vakit geçirmesi, ticaretin dijitalleşmesi, yeni geliştirilen pazarlama taktikleri ile yeni medya ve tüketim kavramları bir bütün olarak önem kazanmıştır. Bu bütünlüğün sebebi ise ticareti ve tüketimi, dijital ortama taşıyan ‘’Yeni medya’’dır.

Yeni medya, kurulduğu ilk andan itibaren ticareti kolaylaştırma çerçevesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunun ilk örneklerinden birini ise şu anda dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos yapmıştır. Günümüzde ise yerel esnafa kadar ulaşan e-ticaret, insanların satın alma süreçlerini etkilemekte ve bu işlemleri daha da kolaylaştırmaktadır.

Toplum ve ekonomideki değişimler ile teknolojideki değişmeler paralel ilerlemiştir. Buna bağlı olarak da yeni ekonomik alanlar ve modeller ortaya çıkmıştır. Böylelikle kapitalizm dijitalleşmeye başlamış, bu da tüketim toplumu üzerinde etkiler yaratmıştır.

Yeni Medyanın Özellikleri Nedir?

Yeni medya temelde kitlesizleşme, etkileşim, eşzamansızılık ve ölçülebilirlik özelliklerine sahiptir. Bu özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar ise bu şekildedir;

 • Dijital medya aracılığıyla bilgiye ulaşmak daha hızlı ve kolay bir hal aldı.
 • Bilgilerin depolanması ve paylaşımı önem kazandı.
 • Zaman ve mekan kavramı silikleşti.
 • İnternet kullanıcıları yeni medya ile pasif konumdan aktif kullanıcı konumuna geçti.
 • Dijital medya olanakları ile internet kullanımı yaygınlaşırken, tek yönlü iletişim arka planda kaldı.
 • Karşılıklı iletişim dolayısıyla hedef kitlenin talep ve istekleri daha önemli bir hale geldi. Hedef kitleye karşı var olan sorumluluklar arttı.
 • Kullanıcılar arası bilgi alışverişi ve etkileşim arttı.
 • Hedef kitle ve tüketici analizleri mümkün hale geldi.
 • Bireylere özgü paylaşım olanakları sunuldu.
 • Geribildirim imkanı arttı.
 • Durmaksızın işleyen bir iletişim ortamı oluştu.
 • Geleneksel medyanın aksine iletişim maliyetlerinde azalma yaşandı.
 • İşitsel, görsel ve yazınsal ürünlerin bir arada sunulması mümkün oldu.

Geleneksel Medya Nedir? Özellikleri ve Araçları

Geleneksel medya, gazete, dergi, televizyon, radyo gibi görsel, sesli ve yazınsal basını kapsayan, tek yönlü iletişimin olduğu medya türüdür. Yapısı gereği tek taraflı medya özelliğine sahip olan geleneksel medya, eski medya olarak da adlandırılmaktadır.

Hedef kitle bu medya türünde yalnızca tüketici konumunda yer almaktadır. Bu nedenle alıcının geleneksel medya üzerinde yapılan paylaşım içeriklerini değiştirme şansı yoktur. Alıcı verilen mesajı alır ve tüketir.

Geleneksel Medya Özellikleri Nelerdir?

 • Geleneksel medya özellikleri arasında yer alan özelliklerden en önemlisi ek taraflı bir iletişim söz konusu olmasıdır. Çünkü bu durum bütün işleyişi etkilemektedir.
 • Alıcı yalnızca tüketici olarak konumlandırılır.
 • Maliyeti yüksektir.
 • Geribildirim yapılması zaman alır.
 • Yazılı ve görsel ürünleri çok fazla bir arada kullanamaz. Televizyon dışında kalan kitle iletişim araçları görsel, yazılı ve sesli ürünleri birlikte kullanma özelliğine sahip değildir.
 • İnteraktif bir iletişim yoktur.
 • Hedef kitlenin aktarılan bilgi ve paylaşım üzerinde değişim yapma şansı yoktur.
 • Hatalı veya değişen bilgi üzerinde değişim yapmak zaman alır ve oldukça maliyetlidir.
 • Hedef kitleye erişimi sınırlıdır.
 • Geleneksel medya araçları politik amaçla kullanılır.
 • Kamuoyu oluşturma gücüne sahiptir.
 • Geleneksel medya araçları diğer türlere oranla daha etkili ve itibarlı kabul edilmektedir. Bunun temel nedeni yeni medya ortamlarında yanlış ve zararlı mesaj sayısının fazla olmasıdır.

Yeni Medya ve Geleneksel Medyanın Farkları

yeni medya ve geleneksel medya farklariYeni medyanın ortaya çıkması ile birlikte geleneksel medyadaki reklamların değeri azalmıştır. Bunun birkaç nedeni bulunmaktadır; geleneksel medyadaki yüksek reklam maliyetleri, geleneksel medyayı takip eden kişilerin azalması ve yeni nesillerin yeni medyada doğru kayması.  Yeni medya ve geleneksel medya farkı tablo ile daha detaylı bir şekilde anlatıldığında;

YENİ MEDYA PAZARLAMASIGELENEKSEL MEDYA PAZARLAMASI
Online ortamda yapılmaktadır. Kaynaklar kurumsal ve bireysel olabilmektedir.Offline ortamda yapılmaktadır. Kaynak kurumsaldır.
Düşük maliyetler vardır.Yüksek maliyetler vardır.
Hedef kitleye direkt olarak ulaşılabilmektedirHedef kitleye ulaşmak zordur.
Online ve detaylı analiz vardır. Anlık veri sunar.Yüzeysel bir analiz vardır. Anlık veri sunma imkanı yoktur.
Zaman dilimi sınırlaması yoktur.Belirli bir zaman diliminde  yayınlanır.
Çift yönlü iletişim vardır.Tek yönlü iletişim vardır.
Etkileşim vardır. Kişiler etkileşime dahildir ve bizzat etkileşim yaparlar. Kişi hem üretici hem tüketici konumundadır.Etkileşim yoktur. Kişiler etkileşime dahil değildir. Kişi sadece tüketici konumundadır. Üretim yapamaz.

Yukarıda da görüldüğü gibi değişen pazarlama stratejileri ile insanlara planlı bir şekilde ulaşma mümkün hale gelmiştir. Hedef kitlenin belirlenmesi ve bunun çerçevesinde çalışmalar yapılması ile mümkündür. Bunun için de SEO adı verilen diğer bir adı ile Google Arama Motoru Optimizasyonu kullanılmaktadır. SEO, web sitelerini üst sıralara çıkarmak için yapılan bütün çalışmalara verilen isimdir. Bu çalışmalar sonucunda web siteleri en üst sıralara çıkabilmektedir. Örneğin, ev oyunları aramasında en üst sıralara çıkmak için SEO çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda hedef kitle analizi, içerik analizi, anahtar kelime ve sorgu analizi gibi birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile birlikte Google uyumlu bir site ve içerikle insanların karşısına çıkma hedeflenmektedir. Aslında bu durum ile günümüz tüketim toplumunu yönlendirmek mümkün hale gelmiştir.

Geleneksel Medyanın Dezavantajları Nelerdir?

Geleneksel medya, teknoloji geliştikçe popülerliğini yitirecektir. Yeni medyanın gelişimi ve gençlerin bu mecrada olması, geleneksel medya kullanımını azaltacaktır. Bu nedenle de eskiden geniş kitlelere yayılmak için kullanılan geleneksel medya, artık bu amaçla kullanılamayacaktır. Madde madde geleneksel medyanın dezavantajları konusunu aktaracak olursam;

 • Offline bir ortamdadır bu nedenle online müdahale edilemez.
 • Reklam kitlesi net olarak seçilemez. Yeni medyada hedef kitle çeşitli parametrelerle seçilebilmektedir.
 • Maliyetleri çok fazladır.
 • Geribildirim almak neredeyse imkansızdır.
 • Kurum temelli çalıştığı için bireyler için pek şans yoktur.
 • Tek taraflı iletişim vardır.

Yeni Medya İletişimi Nedir?

Yeni medya iletişimi, kanalların çeşitliliği ve ulaşımın kolaylığı bakımından daha az maliyete ve daha fazla etkiye sahip olan, bu nedenle günümüzde fazlasıyla tercih edilen medya iletişimidir. Geleneksel medya iletişimin aksine etki alanı büyük olan yeni medya iletişiminde güven ve doğruluk iletişimin temel unsurudur.

Yeni medya iletişiminde faaliyet ve etkinlikleri duyurmak, anlık paylaşımlar ile interaktif bir ortam oluşturmak, tanıtım yapmak, etkileşim kurmak, hedef kitleyi bilgilendirmek ve harekete geçirmek amaçlanmaktadır.

Yeni Medya Araçları Nelerdir?

Yeni medya araçları, görsel, işitsel veya yazınsal olması fark etmeksizin bütün internet temelli araçlardan oluşmaktadır. Bu yönüyle geleneksel medyanın sınırlılığından uzaklaşmaktadır. Dijital ve internet odaklı bu araçlar ile içerikler oluşturulmakta ve dağıtım hızlanmaktadır. Kitle iletişim araçlarından olan televizyon, dergi, radyo ve gazeteler, mobil iletişim araçları ve dijital imkanlara bağlı olarak tasarlanmış ve

yeni medya araçları haline de gelmiştir. Ancak güncel bilgi aktarımının tam anlamıyla sağlanmaması açısından özellikle televizyonların kullanımında azalış yaşanmaktadır.

Yeni medyanın en temel aracı sosyal medya mecralarıdır. Sosyal ağ siteleriyle beraber mobil uygulamalar, bilgisayarlar, e-posta, podcastler, web siteleri, wikiler, forumlar ve bloglar da yeni medya araçları arasında önemli bir yere sahiptir.

 • CD ve DVD’ler
 • Sosyal medya
 • internet
 • Web siteleri
 • Akıllı telefonlar ve cihazlar
 • Mobil uygulamalar
 • E-Posta
 • Podcastlar vs.

Geleneksel Medya Araçları Nelerdir?

Geleneksel medya araçları, yazılı, sesli ve görsel basın araçları olarak tanımladığımız radyo, gazete, dergi gibi araçlardır. Görsel, işitsel ve sembolik özellikleri bir arada bulunduran televizyon da bu araçlardandır. Televizyon bu yönüyle hedef kitlenin dikkatini diri tutarken, diğer kitle iletişim araçlarına göre duygu geçişini sağlayıp hedef kitleyi yönlendirebilmektedir.

Geleneksel medya araçları dendiğinde akla ilk olarak temel kitle iletişim araçları gelmektedir. Geçmişten bugüne dek kullandığımız araçları dikkate alırsak bunlara ek olarak, sinema ve faksı da bu türe ait medya araçları arasında sayabiliriz.

 • Televizyon
 • Gazete
 • Sinema
 • Fax
 • Dergi
 • Radyo

Geleneksel Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Geleneksel kitle iletişim araçları; sinema, televizyon, dergi, gazete olarak ifade edilebilir. Bu araçlar, daha geniş kitlelere ulaşmak için kullanılmaktadır.

Yeni Medya Okuryazarlığı Nedir?

Yeni medya okuryazarlığı, bilgisayar ve medya teknolojilerindeki tarihsel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan yeni medya ortamlarına hakim olmasının yanı sıra, bu ortamları değerlendirme ve onlara uygun içerikleri üretme becerisine sahip olmayı gerektirir.  Yeni medya okuryazarı olarak tanımlanan kişinin dilini ve söylemini etkin bir şekilde kullanacak donanıma sahip olması gerekir.

Ortamın yetkinlerinden faydalanabilen yeni medya okuryazarı, bilgi paylaşımını rahatlıkla gerçekleştirebilirken, yalnızca tüketici konumunda yer almaz. Birtakım farkındalıkları gerekli kılan yeni medya okuryazarlığı eleştirel bir bakış açısına da ihtiyaç duyar.

Yeni medya okuryazarı etik ihlaller yapmaktan kaçınır, düşüncelerini uygun bir şekilde ifade eder, bilinçli bir biçimde enformasyon kaynaklarına ulaşır ve onlardan yararlanır. Bunlara ek olarak, ortamın getirdiği risklerin farkındadır ve kendini zararlı ve yanlış bilgilere karşı korur.

Geleneksel Medya Okuryazarlığı Nedir?

Geleneksel medya okuryazarlığı, toplumu etkileme özelliğine sahip olan medyaya karşı eleştirel bir bakış açısına ve değerlendirerek bilgiyi alma becerisine odaklanır. Medyada sunulan içeriklere karşı bilinçli olmayı, olumlu ve olumsuz etkilerin farkında olmayı, sorgulamayı, verilen mesajları kontrol etmeyi içeren geleneksel medya okuryazarlığında sunulan medya ortamı kitle iletişim araçlarıdır.

Geleneksel medya okuryazarı olan bireyin yeni medya okuryazarı olan birine göre medya üzerindeki kontrolü daha az ve zordur. Yeni medya okuryazarlığında kişinin içerik üretme seçeneği varken, geleneksel medya okuryazarlığında bu durumun yaşanması kolay değildir. Amacı medya bilincinin kazanılmasını sağlamaktadır.

Medya okuryazarlığı, bilinen okuma ve yazma becerilerinden farklıdır ama erken yaşta kazanılması gereken bir beceridir. Okuma – yazma becerilerinin getirisi olan değerlendirme ve analiz kazanımı burada da vardır. Özellikle hem geleneksel hem de yeni medyanın etkisinin azımsanamayacağı bu günlerde bireylerin medya okuryazarlığı eğitimleri almaları, kendilerini korumaları açısından oldukça önemlidir.

Geleneksel Medya Sahipliği Nedir?

Geleneksel medya sahipliği, eski medya araçlarına ait basın-yayın organlarının var olan ana akım medya tarafından yönlendirilmesi, içeriğinin belirlenmesi ve denetiminin sağlanması gibi işleri yerine getirmesidir. Kısaca bu medya araçlarının kontrolünü tam anlamıyla bir grubun, şirketin, politik gücün veya kuruluşun elinde bulundurması geleneksel medya sahipliği olarak tanımlanabilir.

Medya sahipliği, kimi gruplar tarafından basın özgürlüğüne zarar verdiği gerekçesi ile daima eleştirilmektedir.

Geleneksel İletişim Nedir?

Geleneksel iletişim, modern iletişim türlerine göre daha anlaşılır ve basit olan, küçük topluluklar halinde yaşayan insanlara yönelik oluşturulan gerçekçi mesajları içeren iletişim şeklidir. Geleneksel iletişim bu grupların günlük yaşamlarında yaşadıkları olayları içermesinin yanı sıra kimi zaman eğlenceli, kimi zaman ise daha önemli konulara yönelik oluşturulmaktadır. Davranışları şekillendirme ve yönlendirme özelliğine de sahiptir.

Küçük Bir Yeni Medya Kavram Değerlendirmesi

Yeni medya, 1970’li yıllarda iletişim ve bilgi çerçevesinde yapılan araştırmalar, kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından keşfedilen ve bu bağlamda da ortaya atılan ve bir kavramdır. 1990’larda etkisini arttıran ve geleneksel medyanın otoritesini sarsmaya başlayan yeni medya, e-ticaretin ortaya çıkması ile birlikte toplumda yer edinmeye başlamıştır. Kısa bir deyişle; bilgisayar teknolojilerinin bir yansıması olan yeni medya, etkisi çok geniş bir kavramdır. İlk zamanlarda metin, görüntü ve sesi birleştirerek gelişim gösteren yeni medya, 21.yüzyılın başlarında çoklu ortam ile birlikte gelişme hızını arttırmıştır. Çünkü, çoklu ortam dediğimiz özellikle insanlar, birbirleri ile iletişime geçebilmiş, boş vakitlerini değerlendirebilmiştir. Fiziksel olarak hiçbir temas içerisinde olunmaması ve her şeyin dijital ortamdan etkileşim halinde yapılması ‘’Çok geniş bir kavramdır’’ ifadesine netlik kazandırmaktadır. Günümüzde yapılan küresel e-ticaret stratejilerine baktığımızda da bunu görüyoruz. İlk etapta ABD’de ortaya çıkan Amazon, 2021’in başlarında birçok ülkede faaliyet göstermeye başlamıştır. Bunların arasında Türkiye’de vardır.

İlk etapta sadece görüntü ve yazılı olarak faydalanılan yeni medya araçları, internetin ortaya çıkması ve bu bağlamda da e-ticaretin başlaması ile birlikte ‘’Tüketim kontrolünün kitleselleşmesi’ne aracılık etmiştir.

Elbette ki sadece ‘’Tüketim’’ alanında etkili olmamıştır Bunun yanı sıra; politika, eğitim ve iletişim gibi birçok alanda ciddi etkiler yaratmıştır. Özellikle siyaset alanında propaganda aracı olarak profesyonel bir şekilde kullanılmıştır. Günümüzde de bunun örneklerini görmemiz mümkündür. Yeni medya araçları, profesyonel bir şekilde kullanıldığı zaman birçok etki yaratabilir. Bunun bir örneğini, yakın zamanda yaşanan gezi parkı olaylarında görmek mümkündür. Birkaç Tweet ile başlayan küçük dalgalar, büyük dalgalara dönüşerek ülke çapında ‘‘İsyan’’a neden olmuştur.

Yeni Medya Aracı Olarak Kurumsal Bloglar ve Tüketim İlişkisi

Yeni medya pazarlama stratejileri arasında son yıllarda pandemi ile birlikte önem kazanan blog pazarlaması, tüketimden önceki aşama olan ‘Fark ettirme’’ aşamasında büyük rol oynamaktadır. Satın alma süreci dinamikleri 3 aşamadan oluşmaktadır; düşün, hisset ve harekete geç . Bu aşamalar sonucunda ise satın alma ile beraber tüketim gerçekleşmektedir. Yeni medya ise bu aşamaların ilk üçünde rol oynamaktadır. İlk olarak kurumsal bloglar aracılığı ile Google uyumlu içerikler hazırlanarak kullanıcının keşfedilmesi sağlanır, daha sonra ise ürün tanıtımı içeriği ile kullanıcının düşünmesi sağlanır. Daha sonraki süreçte ise hissettirme aşaması vardır. Bu aşamada o ürünün neden gerekli bir ürün olduğu anlatılır. Son aşamada ise potansiyel alıcı, satın alma davranışını sergiler. Eskiden gerçek hayatta dokunularak alınan ürün ve hizmetler, yeni medya aracılığı ile saniyeler içinde satın alınabilmektedir. Tüketim toplumu da satın alma sürecindeki bu basitlikten nasibini almıştır; e-ticaret faaliyetleri gösteren Jeff Bezos’un dünyanın en zengin insanı olması bu durumu anlatmaktadır.

Yeni Medya Neyi Kapsar?

Yeni medya, dijital medya araçlarını ve teknolojisini kapsamaktadır. Örneğin; sosyal medya, web siteleri, podcastlar vs. yeni medyayı kapsar. Gazete, dergi ve televizyon gibi iletişim kanalları ise eski medyayı yani geleneksel medyayı kapsar.

yeni medya nedirYeni Medya Bölümü Nedir?

Yeni medya bölümü, dijital aygıtlar aracılığıyla ürün, marka veya hizmetin işlenmesine yönelik teorik ve uygulanabilir bilgilere sahip kişilerin yetiştirilmesi üzerine üniversitelerde açılan yeni programlardan biridir. İletişim fakülteleri bünyesinde yer alan bu bölüm, medya alanlarına göre farklılaşıp yeniden adlandırılmaktadır.

 • Yeni Medya
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Yeni Medya ve İletişim
 • İletişim Tasarımı ve Yeni Medya

gibi bölümlerin günümüzde kimi üniversitelerde var olduğu bilinirken, bu bölümlerde yeni iletişim mecraları temel alınarak müfredat oluşturulmaktadır.

Yeni Medya Bölümleri Olan Üniversiteler

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Fenerbahçe Üniversitesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • İstanbul Okan Üniversitesi
 • İstinye Üniversitesi
 • Kadir Has Üniversitesi
 • Nişantaşı Üniversitesi
 • Üsküdar Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Yeni Medya Yüksek Lisans Şartları Nelerdir?

İletişim Fakülteleri ve Sosyal Bilim Enstitüleri tarafından eğitimlerinin verildiği Yeni Medya Yüksek Lisans Programları ilgi odağının internet ve dijitalleşme olduğu kişilere yönelik programlardır. Bu programlarda iletişim bilimleri ve bilgisayar teknolojileri iç içe geçmiş haldedir.

Farklı bilim dallarından faydalanması dolayısıyla interdisipliner bir alan olan Yeni Medya Programı, medya profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program süresi ise iki dönemdir. Medya süreçlerinin tamamını kapsayan, zorunlu ve seçmeli derslerin yer aldığı bu programlarda birtakım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar tezli ve tezsiz programlara göre değişiklik göstermektedir. Şartların bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Kimi programlarda İletişim Fakülteleri bünyesinde yer alan herhangi bir programdan mezun olma şartı aranırken, kimilerinde sosyal bilimlerden mezuniyet şartı sunulmaktadır.
 • Programlarda ALES şartı yer alırken, puan türü olarak SÖZ-ALES belirtilmektedir.
 • Tezli programlar için en az 55 puan şartı sunulmaktadır. Puanlar üniversiteden üniversiteye göre değişiklik göstermektedir.
 • Tezli programlar için ALES puanın %65’i, lisans not ortalamasının %35’i alınmaktadır.
 • Eğitim diline göre dil puanı da istenmektedir.
 • Bazı üniversiteler tarafından farklı bölüm mezunları için bilim sınavı da yapılmaktadır.
 • Ayrıca, bazı üniversitelerde YDS şartı aranmaktadır. Bu durumu üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenebilirsiniz.

Yeni Medya Bölümü Mezunu Ne iş Yapar?

Çağımızın gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkmış olan yeni medya bölümleri, son zamanlarda ön plana çıkarak vakıf ve devlet üniversitelerinde açılmıştır. Özellikle dijital medya profesyonellerinin yetiştirilmesinin amaçlandığı bu bölüm mezunlarından internet teknolojilerine ve sosyal medya mecralarına hakim olmaları beklenir.

Öne çıkması gereken bilgileri belirlerken, görselleri seçer ve düzenlerler. Olayları inceleyerek başlıkları belirlerler. Bilgilerin toplanması, analizi ve değerlendirmesi de bu bölüm mezunlarına aittir. Elde edilen verilerin ulaşması gereken yerlere ulaşmasını sağlar ve doğruluklarını teyit ederler.

Yeni medya mezunları, sosyal medya danışmanlığının yanı sıra medya gazeteciliği, içerik üreticiliği, basın medya danışmanı, yeni medya web geliştiriciliği, internet köşe yazarlığı, yaratıcı medya, internet gazeteciliği, dijital reklamcılık gibi birçok alanda kendilerine yer bulabilir. Ayrıca birbirinden farklı ajanslar, prodüksiyon şirketleri, gazeteler, yapım şirketleri ve dergilerde de çalışabilirler.

Yeni Medya Nerede Çalışır?

Yeni medya mezunları, Tv kanallarında, medya kuruluşlarında, reklam ajanslarında, freelancer platformlarda çalışabilmektedir. Öğrenilen programlar ve yetenekler iş bulma konusunda etkilidir.

Yeni Medya Bölümü Geleceği Hakkındaki Düşüncelerim

Yeni medyanın geleceği, dünyanın dijitalleşmesi çerçevesinde bakıldığında oldukça parlaktır. Pandemi sürecinde hızlanan dijitalleşme ile birlikte işler dijitalleşti ve bu konuda kalıcı bir hal akıllara geldi. Elbette ki bu hal hem kârlı hem de rahattı. İleride bu düzen devam edecek ve yeni medyanın önemi yadsınamayacaktır.

Yeni nesilin dijital bir çağda doğması, dijital aygıtların yayılması ve yeni medya kullanımın artması da bu sektörün iyice değerleneceği anlamına gelmektedir. Sizler de bu sektörde şimdiden yer alıp ürün verirseniz, ileride faydasını görebilirsiniz. Şunu da belirteyim; eğer dijital ile aranız kötüyse bu bölümden uzak durunuz. Bu bölüm, kendini seveni sever.

Yeni Medya Bölümü Sözel Mi?

Yeni medya bölümü, sözel puan türünden almaktadır. YKS sınavında yapacağınız sözel netler, bölüme girmenizde etkili olacaktır.

Yeni Medya Reklamcılığı Nedir?

Yeni medya reklamcılığı, dijital mecralarda verilen reklamlara verilen isimdir. Google Adwords, sosyal medya reklamları ve özel olarak dijital mecralara verilen reklamlar bu reklamcılık türüne örnektir.

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (3)

 1. Ahmet Kutay 30 Eylül 2022

  Yeni medya ile ilgili baya detaylı içerik olmuş. Genel olarak geleneksel medyayı alt üst etmişsiniz ama haksız da değilsiniz. Yeni medya değerinin daha fazla kavranması lazım. Bence uyandırıcı nitelikte bir içerik, kalemine sağlık Erel.

 2. Güzel içerik olmuş ellerinize sağlık..

 3. Gerçekten çok faydalı ve kapsamlı bir yazı olmuş. Her detaya dikkat çekilerek yazıldığı için okurken insanın ufkunu açıyor. Emeğinize sağlık…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir