Yüksek Lisansta Derslere Girmek Zorunlu Mu? 11 Soru 11 Cevap

Yüksek Lisansta Derslere Girmek Zorunlu Mu? 11 Soru 11 Cevap
+ - 0

Yüksek lisansta derslere girmek resmî olarak zorunludur. Bir dönem içerisinde derslere en az %70 veya %75 oranında derslere girmek zorunlu kılınmıştır. Yüksek lisansta da lisans gibi devamsızlık durumu ders başına belirlenmektedir. Bu da çoğunlukla bir derste toplamda dört devamsızlık hakkı bulunduğu anlamına gelmektedir.

Resmi olarak zorunlu olmasına rağmen bazı akademisyenler bu zorunluluğu aktif olarak kullanmayabilmektedir. Bu tavrın altında yatan temel neden de genellikle yüksek lisansın lisanstan daha bilinçle tercih edilen bir eğitim aşaması olduğudur. Zaten istenerek seçilen bir uzmanlık alanında öğrencilerin, derslere zorunluluk ilkesinden bağımsız olarak kendi istekleri doğrultusunda katılacakları öngörülmektedir.

Yüksek Lisans Dersleri Hangi Saatlerde Olur?

Yüksek lisans dersleri çoğunlukla 08.30 – 17.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Ancak bu saatler çoğunlukla tezli yüksek lisans programları için geçerlidir. Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin büyük bir kısmı çalışan grup olacağı için bu programın dersleri genellikle 19.00 – 23.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Lisansta Alınan Dersler Yüksek Lisansta Sayılır Mı?

Lisansta alınan dersler yüksek lisansta sayılmaz. Lisans ve yüksek lisans derslerinin isimleri bazen aynı olsa dahi yüksek lisansta dersin daha detaylandırılmış bir içeriğine yer verilmektedir. Yüksek lisans bir alan uzmanlık eğitimidir, bu nedenle lisansta alınan dersler yüksek lisans için birer temel oluşturmaktadır. Derslerin ve alanın detaylarına yüksek lisans programında yer verilmektedir. Bu sebeple de lisans dersleri yüksek lisansta saydırılamamaktadır.

Yüksek Lisansta Devamlılık Zorunlu Mu?

Yüksek lisansta %70 devamlılık zorunluluğu bulunmaktadır. Yine de bu genel bir kabuldür. Bazı bölüm kararları ile bu zorunluluk durumunda değişiklik olabilmektedir. Bu nedenle üniversitenin bölüm sekreterliğinden veya enstitüden güncel bilgi öğrenilmelidir.

Yüksek Lisans Eğitimi Haftada Kaç Gün?

Yüksek lisans eğitimi haftada beş gün, hafta içi yapılmaktadır. Bazı bölümlerde dersler haftanın beş gününe dağıtılmaktadır, bazı bölümlerde ise haftanın iki veya üç günü eğitim verilmektedir. Haftanın iki veya üç gününe ders konulmasının en temel sebebi aynı zamanda çalışan öğrencilerin de göz önüne alınmasıdır.

Yüksek Lisansta Kaç Ders Seçilmeli?

Yüksek lisansta her dönem 12 kredi ders alınmalıdır. Genel kabul budur. Bu da en az 8 ders, bir seminer dersi ve tez çalışması anlamına gelmektedir. Çoğunlukla toplamda 2 zorunlu ders bulunmaktadır. Kalan krediyi de seçmeli dersler ile tamamlamak gerekmektedir.

Yüksek Lisans Dersleri Hangi Günler?

Yüksek lisans derslerinin hangi günler olacağı bölüm kararı ile belirtilmektedir, bu nedenle her bölümde farklı günlerde dersler yapılabilmektedir. Ancak, dersler çoğunlukla hafta içi günlerde yapılmaktadır. Yalnızca ek dersler veya gerekli görüldüğü durumlarda telafi dersleri akademisyen hocaların programları doğrultusunda hafta sonu yapılabilmektedir.

Yüksek Lisans Dersleri Hafta Sonu Mu?

Yüksek lisans dersleri resmî olarak hafta sonu değildir. Bazı durumlarda ek dersler veya telafi dersleri hafta sonu yapılabilmektedir. Ancak bu, çoğunlukla akademisyen hocaların programlarının hafta içi yoğun olduğu ve vakit bulamadıkları nadir durumlarda gerçekleşmektedir.

Yüksek Lisans Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Yüksek lisans devamsızlık hakkı her ders için toplam 4 gündür, yani 4 derse girmeme hakkı bulunmaktadır. Her bir dersten 4’ten fazla imza eksiği bulunan öğrenciler, o dersi devamsızlık sebebiyle başarısız olarak tamamlamış sayılmaktadır. Ancak bu sayı zaman zaman bölüm veya enstitü kararıyla değişiklik gösterebilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Dersleri Gündüz Mü?

Tezli yüksek lisans dersleri çoğunlukla gündüz 08.30 ile 17.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Yüksek Lisans Dersleri Saat Kaçta Başlar?

Yüksek lisans dersleri sabah 8.30 itibariyle başlayabilir. Ancak ders programı her bölümde, her dönemde, her gün değişkenlik gösterebilmektedir. Ders saatleri akademisyen hocaların lisans, yüksek lisans ve doktora ders yoğunluğuna göre belirlenmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Devam Zorunluluğu

Tezsiz yüksek lisansta da tezli yüksek lisans programında olduğu gibi devam zorunluluğu bulunmaktadır. Tezli yüksek lisans eğitim programını çoğunlukla çalışan kişiler tercih ettikleri için, dersler çoğunlukla hafta içi akşam saatlerinde yapılmaktadır. Dersler akademisyen hocaların programının yoğunluğuna göre bazen de hafta sonu işlenmektedir. Bu nedenle, çalışan öğrenciler için de gerekli hassasiyet gösterildiğinden, derslere katılım zorunludur.

Yazar Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yorum yap