Felsefi Soru Nedir? Felsefi Sorunun Özellikleri Nelerdir?

Felsefi Soru Nedir? Felsefi Sorunun Özellikleri Nelerdir?
toplumsal degisim araci olarak hukuk Kopyasi 2
+ - 0

Felsefi soru, her alanda olguları anlamaya yönelik sorulan sorulardır. Çoğu zaman düşüncenin kendi akışı içerisinde refleksif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada yine de felsefenin de bir araştırma alanı olduğu unutulmamalıdır. Özellikle temele inmesi ve ilk nedenlere inmesi bakımından felsefi sorular birçok araştırma ve düşünme eylemine hizmet etmektedir. Ayrıca felsefi sorular olgulara olduğu kadar metafizik alana ait de soruları içermektedir.

Felsefi sorunun genel özellikleri arasında olguların kendileri ile değil olguların altında yatan nedenlerle ve nedenlerin birbiri ile olan etkileşimi incelemek önemli bir ayrıntıdır. Bu önemli ayrıntı, felsefi sorunun niçin önemli ve gerekli olduğunun ipucudur. Felsefi sorular, bir ‘şey’i anlamaya, anlamlandırmaya ve temellendirmeye hizmet etmektedirler. Bu nedenle de her daim, hayatın her alanında ve anında karşımıza çıkabilirler.

Felsefi Soru Örnekleri

 • Düşünmek nedir?
 • Ahlak nedir?
 • Bilgi nedir?
 • Özgür irade diye bir şey var mıdır?
 • Varlık ve ruh arasında nasıl bir bağ vardır?
 • Yaşamın amacı nedir?
 • Ben kimim?
 • Mutlak varlık nedir?

Felsefi Sorunun Özellikleri Nelerdir?

Felsefi sorunun özellikleri şu şekilde cevaplanabilir;

 • Olguların kendisinden çok olguların altında var olan nedenlerle ilgilenir.
 • Felsefi sorular, düşünsel süreçlerin belirleyicisi olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Felsefi soruların cevapları aranırken akıl yürütme yöntemi kullanılmaktadır.
 • Felsefi sorunun yapısı gereği, yanıtlar sorulan tek bir soruya bağlı değildir.
 • Felsefi sorular genellikle doğrudan yanıta gitmez, çoğunlukla kendinden sonra da birçok sorunun doğmasına sebep olurlar.
 • Felsefi soru günlük ihtiyaçların ve rutinlerin dışındadır.
 • Refleksif bir düşüncenin ürünüdür.
 • Felsefi sorular kalıcıdır, cevaplansa dahi her zaman güncelliğini korur.

Felsefi Soruların Diğer Sorulardan Farkı Nedir?

Felsefi soruların diğer sorulardan en büyük farkı önemli olan şeyin sorunun kendisi olmasıdır. Diğer tüm soru biçimlerinde amaç cevabı bulmaktır ve aslolan cevabın kendisidir. Ancak felsefi soruda temel amaç sorunun sorulması ve cevaba giden yolun kendisidir. Bir başka önemli fark ise felsefi soruların bütüncül ve yığılmacı yaklaşımlar ışığında sorulmasıdır. Yani sorulan sorular çoğunlukla kümülatif bir bilgiye hitap eder veya kümülatif bir bilgiden doğarlar. Dolayısıyla da kapsamlı bir arayışa hitap eden sorulardır. Her bir sorucu, kendinden önce doğan diğer sorulara ve cevaplarına da hitap etmekte ve kapsamaktadır. Diğer soru biçimleri için böyle bir genelleme yapmak her zaman doğru olmayacaktır.

Felsefi soruların diğer sorulardan farklı olarak kesin ve tek bir cevabı bulunmamaktadır. Subjektif ve değişken olabilmektedir. Bir sorunun cevabı kişiden kişiye, hatta aynı kişinin farklı yaş aralıklarında da değişebilmektedir. Aynı soruya farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar farklı yönlerden bakabilir veya farklı zamanlarda farklı yanıtlar gelebilmektedir. Dolayısıyla felsefi sorular, nesnel cevaplara hitaben sorulmamaktadır.

Felsefi Soru ile Bilimsel Soru Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Felsefi soru ‘ne?’ üzerinde dururken bilimsel soru ‘nasıl?’ın üzerinde durur.
 • Felsefi soru düşünsel süreçler ile cevaba ulaşmayı amaçlarken bilimsel soru pozitif yöntemleri kullanır.
 • Felsefi soru, soyut tanımlara ve olgulara da yer verirken bilimsel sorular yalnızca somut olguları kapsamaktadır.
 • Bilimsel sorular objektif ve kanıtlanabilir cevaplar ararken felsefi soruların nesnellik kaygısı bulunmamaktadır.

Felsefi Sorunun Amacı Nedir?

Felsefi sorunun amacı, olguların temelini ortaya çıkarmak ve olgulara dair neden sonuç ilişkisini öğrenebilmektedir. En somut anlamda amacının bu olduğu söylenebilir. Ancak temelde salt bilgiye ulaşmak gibi soyut amaçları da bulunmaktadır. Bilgiye ulaşmayı, bilgiye ulaşma yolunda farklı öğretileri de bünyesine katarak ilerlemeyi, dolayısıyla bir bakıma ‘bilgeliği’ amaçladığı da söylenebilir.

Yazar Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yorum yap