Gelişim Psikolojisi Nedir? Temel Kavramları ve Konuları

Gelişim Psikolojisi Nedir? Temel Kavramları ve Konuları
gelişim psikolojisi nedir
+ - 0

Gelişim psikolojisi, insanların davranışlarında, doğumdan ölüme kadar kesintisiz olarak tüm yaşamı boyunca geçirdiği bedensel, duyuşsal, zihinsel, bilişsel ve sosyal yönlerden gelişimini ve değişimini açıklayan eğitim psikolojisi alt bilim dalıdır. Genel olarak öğretmenler öğrencilerin eğitim sürecinde, onların gelişimleriyle ilgili bilgi sahibi olmaları için gelişim psikolojisinden yardım alırlar.

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Nelerdir?

 • Büyüme
 • Olgunlaşma
 • Öğrenme
 • Gelişme
 • Hazırbulunuşluk
 • Gelişim görevi
 • Kritik Dönem

Gelişim Psikolojisi Konuları Nelerdir?

 • Psikoloji Kuramları
 • Psikolojide araştırma yöntemleri
 • Gelişimin Temel Kavramları
 • Gelişim Alanlarına Giriş ve Fiziksel Gelişim
 • Bilişsel Gelişim
 • Kişilik Gelişimi
 • Ahlak Gelişimi
 • Dil Gelişimi
 • Benlik Gelişimi

Gelişim Psikolojisinde Yaş Türleri Nelerdir?

Gelişim psikolojisi doğumla başlar ve ölüme kadar devam eder bu yüzden yaş türü söz konusu değildir.

Gelişim psikolojisinde bireyin çeşitli gelişim dönemlerinde belli davranışları ve alışkanlıkları kazanma eğilimleri vardır bu dönemlerde alışkanlıkların kazanılması gerekir daha sonra kazanılması zor olabilir alışkanlıkların kazanıldığı döneme kritik dönem ismi verilir.

Örnek durum : 6-7 yaşındaki bir çocuğun okuma yazmayı öğrenme hızıyla 13-14 yaşındaki bir çocuğun okuma yazma öğrenme hızı aynı değildir. Okuma yazmanın 6-7 yaş arasında öğrenilmesi daha kolay ve gelişime uygundur.

Gelişim Psikolojisinin Kapsamı Nedir?

Döllenmeyle başlayan ve yaşam boyu devam eden değişim ve gelişim süreçlerini ve bu süreçlerin birbiriyle etkileşimlerini kapsar. Kapsama alanları ana hatlarıyla şöyledir:

 1. Doğum öncesi dönem
 2. Bebeklik dönemi (0-2 yaş)
 3. İlk çocukluk dönemi (2-6 yaş)
 4. İkinci Çocukluk Dönemi (6-11 yaş)
 5. Ergenlik dönemi (11-13 18-20 yaş)
 6. Genç yetişkinlik dönemi (20-30 yaş)
 7. Orta yetişkinlik dönemi(30-60 yaş)
 8. İleri yetişkinlik dönemi (60-? Yaş)

Gelişim Psikolojisinin Amacı Nedir?

Gelişim psikolojisinin amacı bireylerin farklı gelişim alanları ve gelişim dönemlerinin özellikleri dikkate alınarak öğretme-öğrenme durumlarının bilişsel, fizyolojik, sosyal, biyolojik olarak düzenlendiği ve bu eğitim durumlarıyla öğrencilerin etkileşimlerinin gelişim özelliklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini ve değerlendirilmesiyle bireyin eğitiminde istendik kalıcı izli davranışlar ortaya koymaktır.

Gelişim Psikolojisi İnsana Ne Katar?

İnsanoğlunun döllenmeyle başlayan yaşamında; yaşanan tüm durum ve olaylara bakış açısını değiştirir, genişletir. Bireye sorgulama yeteneği kazandırır. İnsanların davranışlarının nedenlerini davranışların birbiriyle ilişkilerini, gelişim süreçlerinin birbirlerini nasıl takip ettiğini ve birbirleriyle bağlantılarını gelişimin ilkeleriyle açıklayarak soru işaretlerini ortadan kaldırabilir.

Gelişim Psikolojisi Ne İşe Yarar?

Gelişim Psikolojisi bireye kendini keşfetme yolu açar. Davranışlarının sebebini ve sonucunu bulmasında yardımcı olur. İnsanlar arasında bulunan farklılıklarının sebeplerini belirler. Gelişim hangi boyutlarıyla çevreden ne kadar ne nasıl etkileniyor sorularına cevap verir. Kalıtım ve çevre arasındaki etkileşimi anlatır. Gelişim psikolojisi en çok eğitimle ilgilenen meslek grupları açısından önem teşkil eder.

Gelişimde Bireysel Farklılıklar Vardır Ne Demek?

Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir çıktısıdır bu yüzden kimse birbirine benzemez. Tüm bireyler psikolojik, biyolojik, sosyal, zihinsel anlamda birbirinden tamamen farklıdır ortak yönlerimiz olsa da her birey biriciktir ve özeldir. Bu özellikleriyle gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

Gelişim Psikolojisi Duyguları Hangi Perspektiften İncelemektedir?

Gelişim Psikolojisinde duygular veya diğer tüm durumlar çevre ve kalıtım merkeze alınarak gelişim ilkeleriyle açıklanır çünkü insan gelişimini kalıtım ve çevre arasındaki ilişkiler belirler ve yönlendirir. Duygular içinde bu durum bu şekildedir. Gelişim, çevre ve kalıtım karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen ve bunun sonucunda sunulan bir ürün çıktısıdır.

Gelişim Psikolojisinde KPSS’de Kaç Soru Çıkar?

Gelişim Psikolojisinin eğitim bilimleri sınavı içerisinde ortalama 12-13 tane sorusu bulunmaktadır . Aday öğretmenler için oldukça önemli bir alandır. Hem meslek hayatlarının başlamasına vesile olacak bu sınav için hem de meslek hayatlarında eğitim- öğretim kapsamında oldukça önemlidir.

Gelişimin İlkeleri Nelerdir?

 1. Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşimli bir üründür.
 2. Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir.
 3. Gelişimin hızı her dönemde aynı değildir.
 4. Gelişim nöbetleşe devam eder.
 5. Gelişim baştan aşağı ve içten dışa doğrudur.
 6. Gelişim genelden özele doğrudur.
 7. Gelişim bir bütündür.
 8. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
 9. Gelişimde kritik dönemler vardır.

Gelişim Süreçleri Nelerdir?

 • Biyolojik süreçler
 • Bilişsel süreçler
 • Psikososyal süreçler

Yazar Hakkında

Sosyologer, tüm platformda sosyoloji çerçevesinde paylaşımlar yapan ve sosyologlara yayın imkanı tanıyan dijital bir platformdur. Dijital sosyoloji arşivi oluşturma amacı ile kurulmuştur.

Yorum yap