İngilizce Makale Nasıl Yazılır? 7 Aşama

İngilizce Makale Nasıl Yazılır? 7 Aşama
ingilizce makale nasil yazilir
+ - 0

Uluslararası platformda adınızı duyurmak ve çalışmalarınızın nitelik kazanması için İngilizce makale yazmak son derece büyük bir öneme sahiptir. Hem kişisel olarak dilinizi ilerletmenize hem de hazırladığınız çalışmaların uluslararası platformlarda yayılmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle akademik çalışmalar yapan bireylerin, mesleki kariyerleri ve tanınırlıkları için de İngilizce hazırlanan yayınlar büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu sayede birçok ülkeden networkler edinebilir, çalışma ve yayın imkânı elde edebilirsiniz. Çalışmalarınızın daha küresel ölçekte kabul görmesi ise alanınızdaki uzmanlık görüşlerinizi ilerletmenize olanak sağlamaktadır.

Bu yazıda uluslararası yayın hazırlamak isteyenler için İngilizce makale yazmanın koşulları ve aşamaları sırayla ele alınmış, en çok sorulan sorulara yanıtlar verilmeye çalışılmıştır.

İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

 • Aşama 1: Konu ve Amacı Belirleme
 • Aşama 2: Araştırma
 • Aşama 3: Kaynakça Düzeni
 • Aşama 4: Tartışma ve Başlık Belirleme
 • Aşama 5: Taslak Oluşturma
 • Aşama 6: Metni Yazma
 • Aşama 7: Kontrol veya Editing

1) Konu ve Amacı Belirleme

Makalenizi yazarken öncelikli olarak alışma konusu, çalışma sınırlılıkları ve çalışma amacı netleştirmelisiniz. Bu size çalışmanızın çerçevesini çizmede fayda sağlayacaktır. Ana diliniz olmayan bir dilde çalışma yaparken, çalışma alanınızın dağılmasının daha kolay olduğunu unutmamalısınız. Bu sebeple, amacınızı ve konularınızı belirlerken kendinize İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki keyword clouds (kelime bulutu) oluşturmayı ihmal etmemelisiniz.

2) Araştırma (Literatür)

Araştırma konunuza dair en kapsamlı araştırmayı bulunduğunuz üniversitenin kütüphane verileri üzerinden yapabilirsiniz. Ancak kütüphanelerin yabancı e-kaynak uygulamaları dışında, Academia, Google Scholar ve ResearchGate gibi güvenilir sayfalar üzerinden de İngilizce taramalar yapabilirsiniz. Burada en hassas nokta belirlediğiniz keywordler üzerinden aramalar yapmaktır. Bulduğunuz çalışmaların tamamını okumak yerine öncelikle özet bölümünü okuyunuz, çalışmanıza fayda sağlayacağını düşünüyorsanız, sonuç bölümünü okuyunuz. Eğer çalışma size kaynaklık edecek niteliklere sahipse Google üzerinden okuma listenize ekleyiniz veya indiriniz ve tamamını okuyarak notlar alınız. Diğer çalışmalarda da seçim konusunda aynı sıralamayı izleyiniz.

3) Kaynakça Düzeni

Kaynakça düzenini en sona bırakmanız, çalışma süreci boyunca karışıklıklara sebep olacaktır. O sebeple öncelikle kaynaklarınızı derleyiniz ve belirli bir sıraya koyunuz. Bu noktada kaynaklarınızı, konu, düşünür, tarih, coğrafya gibi çalışmanıza hizmet edecek şekilde sınıflandırabilirsiniz. Makalenizi hazırlarken, atıf verdiğiniz her kaynağı kaynakça bölümüne o anda işlemeyi unutmayınız. Bu size süre tasarrufu sağlayacaktır. Makalenizi göndereceğiniz kurumların atıf ve kaynakça kurallarını okumayı unutmayınız. Kaynakça sıralamaları için uluslararası verilere sahip olan Mendeley, Zotero ve EndNote gibi araçları kullanabilirsiniz.

Önerilen Yazı
Akademik Dergide Yayın Yapma Rehberi

4) Tartışma ve Başlık Belirleme

Yazım aşamasına geçmeden önce topladığınız verileri, kaynakları son kez gözünüzün önüne getirin ve çerçevenizin genel hatlarını oluşturmalısınız. Ardından alt başlıklarınızı da belirleyin. Bu alt başlıklarınızı belirlerken keywordlerinizden yardım almalısınız. Anahtar kavramlarınız ve alt başlıklarınız her zaman uyum içerisinde olmalıdır. İngilizce makale yayınlamak için başvuracağınız dergi ve kurumlarda en çok dikkat edilen noktalardan biri de budur. Tüm bu aşama boyunca konunuzu tartışmalısınız. Sorular sorarak taslağınızı oluşturma aşamasına geçmelisiniz.

5) Taslak Oluşturma

Belirlediğiniz alt başlıklar ve sorular eşliğinde çalışmanızın planını oluşturmalısınız. Bu plan Türkçe hazırlanan makaleler ile aynı forma sahip olmalıdır. İngilizce yazılan makaleler için en önemli husus, çalışma çerçevenizi aşabilecek çok yönlü kavramlardan ve yapılardan kaçınmak olacaktır. Başlıklarda kullandığınız kavram veya ifadelerin yalın ve net olmasına özen göstermelisiniz.

6) Metni Yazma

İngilizce akademik makale yazarken yazı dilinizin bilimsel nitelik taşıması son derece önemlidir. Genel kabul, özetin past perfect tense kullanılarak, giriş için present perfect tense kullanılarak yazılmasıdır. Metnin diğer kısımlarında da yine past perfect veya present perfect kullanımlarından biri tercih edilmelidir. Bulgular ve sonuç bölümünde mutlaka past tense seçimi olmalıdır. Ancak bazen bulgular kısmının present tense ile yazıldığı da görülmektedir.

İngilizce yayın hazırlarken, daha basit ve net cümleler kurulmalıdır. Böylelikle yazım ve anlam hatalarına düşme riski de azalmaktadır. Uzun cümleler tercih ediliyorsa, clouse (yan cümlecik) kullanımına özen gösterilmelidir.

7) Kontrol veya Editing

İngilizce bilimsel makale yazmanın en son ve önemli aşaması ise editing aşamasıdır. Çalışmanız bittikten sonra gözden geçirmeli ve mutlaka bir başka gözün incelemesi için proofreading veya editing yardımı almalısınız. Profesyonel bir platform da olabileceği gibi, yabancı dil bilgisine güvendiğiniz bir başka akademisyenden de rica edebilirsiniz. Çalışmanızın kusursuz olması için ikinci bir gözün fikirleri önemli olacaktır.

İngilizce Makale Özeti Nasıl Yazılır?

İngilizce makale özeti, form olarak Türkçe yazılan form ile doğrudan aynıdır. Bir makale özetinde istenen her ayrıntıya kısa ve net biçimde yer verilmelidir. Önemli olan doğru zaman kipi kullanımıdır. Özet bölümü -harici bir detay belirtilmemişse- past perfect tense ile hazırlanmalıdır.

İngilizce Makalede Aktaran Nasıl Yazılır?

Çalışmanızda ikincil kaynak (aktaran) kullanıyor iseniz, Türkçe makalelerde yaptığınız gibi atıf vermeniz yeterli olacaktır. Çoğunlukla APA üzerinden yazım kuralları belirlenmektedir ancak eğer yayınınızı yollayacağınız kurum veya kişilerin başka bir yazım kuralları tercihi varsa onların kılavuzunu inceleyerek düzenlemeniz gerekmektedir.

Uluslararası kabul gören APA koşullarına göre metin içerisinde aktaran kullanım örneği:

‘In Goffman’s study (as cited in Tumbul, 2017), the stamp is divided into three.‘

Bu örnekte Goffman’ın çalışmasından bahsedilmektedir ancak bu çalışmaya dair bilgiler Tumbul’un çalışmasından elde edilmektedir. Türkçe yayınlar ile olan tek fark ‘aktaran’ yerine İngilizcesi ‘as cited in’ kullanımıdır.

Bazı kaynaklarda ise atıf kısmında ana kaynağa da yer verilmektedir:

(Goffman, 2000:78, as cited in Tumbul, 2017: 4)

Ancak kaynakçada yalnızca aktarana yer verilmektedir. Çünkü aktaran kişi, kaynağı yanlış anlamış veya çevirmiş olabilir, bu ihtimal doğrultusunda ana kaynağın zarar görmesinin engellenmesi amaçlanır.

İngilizce Makalede Türkçe Kaynak Nasıl Yazılır?

İngilizce makale yazarken, eğer Türkçe bir kaynaktan alıntı yapıyor iseniz, alıntı yaptığınız kısmı kendiniz İngilizceye çevirerek yayınınıza eklemelisiniz. Atıf yaparken ya da kaynakçada yazar isimleri zaten Türkçe yazılacağından, atıf verdiğiniz yayınların isimleri de doğrudan Türkçe yazılmalıdır. Kaynakçaların tamamı eserlerin orijinal dilinde yazılmaktadır.

İngilizce Makale Türkçeye Nasıl Çevrilir?

İngilizce makaleyi Türkçeye çevirme konusunda profesyonel bir yardım alabilirsiniz. Bunun dışında makaleyi kendiniz çevirmek istiyorsanız, başlığı ve keywordleri çevirerek başlamanız konuyu algılamanız ve çerçeveyi belirlemenizde yardımcı olacaktır. Daha sonra özeti çevirerek çalışmanın bütününe hâkim olabilirsiniz. Çeviri sırasında kendinize küçük notlar alarak çalışmanızı hızlandırabilirsiniz.

İngilizce Makalelerde En Fazla Geçen Kelime ve Kelime Kalıpları

ingilizce makale yazma

 • in terms of… : … bakımından
 • thus: dolayısıyla, bu sayede
 • İndeed: aslında, doğrusu
 • furthermore: buna ek olarak, ayrıca
 • despite this: Buna rağmen
 • anomaly: terslik, aykırılık
 • concur: hemfikir olmak, fikre katılmak
 • provided that …: … olmak kaydıyla
 • methodology: yöntem
 • nonetheless: buna karşın
 • that’s to say: yani, demek oluyor ki, şöyle ki
 • In addition to that… : …’ya ek olarak
 • to give an illustration: Örnek vermek gerekirse
 • in conclusion: Özetle
 • as a result/consequence: Sonuç olarak
 • by and large: Genel anlamda, genel olarak
 • as stated above: Yukarıda bahsedildiği gibi
 • as this case demonstrates… : Bu durumun da gösterdiği gibi…

İşinize Yarayabilir: İngilizce Öğrenme Uygulamaları

Yazar Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yorum yap