Nurettin Topçu Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Nurettin Topçu Kimdir? Sosyolojisi Nedir?
nurettin topcu kimdir sosyolojisi
0

Nurettin Topçu Kimdir?

Bu içerik, sosyoloji ders notu niteliğindedir, bu nedenle bütünlük aramayınız. Bu içeriğimizde Nurettin Topçu kimdir? Nurettin Topçu’nun sosyoloji ile olan alakası nedir? Gibi soruların cevapları verilmeye çalışılacak. Ayrıca, Nuretten Topçu’nun bakış açısı da değerlendirilecek.

Nurettin Topçu, sosyoloji ile alakalı hiçbir görev yapmamasına rağmen yani akademik anlamda üniversitelerde çalışmamasına rağmen sosyoloji ile anılan bir isimdir. Türkiye’de ötekileştirilmeye uğramıştır. Bunun sebebi ise ‘kemalizm’ e karşı olan görüşleridir.

Fransa’ya doktora için gitmiştir ve burada ‘Hareket felsefesi’ akımından etkilenmiştir. Hareket felsefesi kavramını biraz açacak olursak;

Hareket Felsefesi Nedir?

Hayat felsefesi, Nurettin Topçu felsefesi olarak da görülebilir.Batı’nın sanayideki gelişmelerine tepki olarak doğmuştur. Ahlaka ve moral değerlere önem vererek, dikkat çekmiştir. Ayrıca, asalet ve soyluluk ilişkilerinin devam ettirilmesini isteyen bir yaklaşımdır. Yani, kapitalizm ile beslenen eski rejim yandaşlarının devamını ister

Topçu Devamı: O dönemde yaşanan sorunlara, inanç temelli çözümler getirmeye çalışır. Bu paralelde tarikatlara da mensup olmuştur. Nurettin Topçu, geçmişten dersler çıkararak, geleceğe yön vermeye çalışmıştır. Bunun içinde felsefeyi bir araç olarak kullanmıştır.

Nurettin Topçuya göre ölçümüz toplum değil, Tanrı olmalıdır. Bu noktada Durkheim ile zıt görüştedir. Çünkü Durkheim; toplumun kurallarına göre hareket etmemizi söyler. Merkeze, toplumu değil; dini ve metafiziği koymamız gerektiğini de savunur. Bozulan toplum yapısı ancak metafiziğe önem verilerek düzeltilebilir.

Dipnot:Bu kişilerin muhalif konumda bulunmalarının sebebi; kaybettikleri statüyü tekrar kazanmaktır. Statü kazanırkende, ellerinde tak kalan şey; dini kullanırlar.

Makineleşmeyi sevmez. Sebebi ise; hızlı yapılan üretimle, refahı yaşayan tüketim toplumu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu toplum da daha çok arzu ve hazlarına yatırım yapmaya başlamıştır. Bu nedenle Nurettin Topçu, bu yenilikleri sevmez.

Nurettin Topçu’nun kemalizme karşı muhalif olduğundan bahsetmiştik. Buna bağlı olarak Ziya Gökalp’in, sosyoloji anlayışına da ters biridir.

Antipozitivist bir sosyoloji anlayışını benimseyen Topçu, toplumun, tanrılaştırılmasına karşıdır. Nurettin Topçu’nun perspektifinden bakacak olursak; organik dayanışma bireyi köleleştirir. Çünkü, var olan iş bölümü, bireyin iradesini ortadan kaldırır. Birey, topluma karşı değil; Tanrıya karşı sorumlu olmalıdır.

Nurettin Topçu ve Laiklik Karşıtlığı

Nurettin Topçu, laikliğe karşı bir isimdir. Batının bilimini alırken, ahlakını da aldığımızı söyler. Topçu’ya göre; bilimin temelinde moral ve ahlaki değerler vardır. Zaten Nurettin Topçu eserleri ve Nurettin Topçu sözleri incelendiğinde Batı’nın dindar elitlerine karşı olan ilgisi görülüyor.

Eserlerinde, Batı’yı kapitalistleştiren bir yer değil de dindar ve muhafazakar olan bir yer olarak resmetmiştir.

Nurettin Topçu’ya göre; liberalizm, devletin himayesinde bir eşkiyalık aracıdır. Liberalizm, toplumu sömüren bir yapıdır, devlet, halkın ihtiyaçlarını kendisi üretmelidir. Ayrıca Batı’nın modernliğini ve sanayisini ön plana çıkarmak yerine; Hristanlığın mistisizmini ön plana çıkarmamız gerektiğini savunur. Batı’nın yolundan giderek, kalkınamayacağımızı dile getirir.

İslamiyetten önce, büyük Türk devletlerinin olduğunu da reddedip, Türk tarihini 1071 Malazgirt Savaşı ile başlatır. İttihat ve terakkicileri de mason olarak görür.

Topçu’ya göre iki türlü milliyetçilik vardır. Bunlardan birisi; Gökalpçi-Cumhuriyetçi milliyetçilik diğeri de maneviyatçı milliyetçiliktir.

Nurettin Topçu’nun Eserleri:

 • İsyan Ahlakı
 • İslam ve İnsan
 • Ahlak ve Nizamı
 • Yarınki Türkiye
 • Mehmed Akif
 • Büyük Fetih
 • Bergson
 • Felsefe
 • Amerikan Mektupları Düşünen Adam Aranızda
 • Ahlak
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Millet Mistikleri
 • Mevlana ve Tasarruf
 • Reha
 • Taşralı
 • Kültür ve Medeniyet
 • Varoluş Felsefesi Hareket Felsefesi
 • Türkiye’nin Maarif DaVASI
 • Var Olmak

Sosyologer, tüm platformda sosyoloji çerçevesinde paylaşımlar yapan ve sosyologlara yayın imkanı tanıyan dijital bir platformdur. Dijital sosyoloji arşivi oluşturma amacı ile kurulmuştur.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir