Türkiye’deki Göç Kurumları

Türkiye’deki Göç Kurumları
turkiyedeki goc kurumlari
0

Bu makalede Türkiye’deki göç kurumları, göç sosyolojisi bağlamında ele alınmıştır. Göç  sosyolojisi ders notu olan bu yayını, Kübra Erciyas kaleme aldı. İyi okumalar.


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Türkiye, göç sorunlarının etkin yönetimi açısından, dünyadaki örnekleri gibi görev alanına yönelik strateji ve güncel politikaları geliştirip uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. 11 Nisan 2013 tarihinde çıka 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu(YUKK) ve bu kanunla İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüdür.

11 Nisan 2014 te yürürlüğe giren YUKK, etkin bir iltica ve göç yönetimini sağlam bir yasal zemine oturarak göçmenlerin ve uluslararası koruma arayanların haklarının teminatıı oluşturur. Sivil bir yapılanması olan Genel Müdürlüğün kurulmasındaki amaç, bu alandaki çalışmaların uzmanlık sahibi, yenilenmeye ve uluslararası işbirliğine açık, güncel bilgileri ve gelişmeleri yakından takip eden, kısacası süreçlerin dinamik yapısına ayak uydurma iken mekanizmalar tarafından yönrtilebilmesini sağlamaktır.

GÖÇ KURULU

6458 Sayılı YUKK’nun 105.maddesiyek kurulmuş olan Göç Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte kaldırılarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Göç Kurulu” ismiyle yapılandırılmıştır. Kararname ile; Göç Kurulu; Türkiyenin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulamasını takip etmekle görevli olup İçişleri Bakanının başkanlığında, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek bakanlık ve kurum ve kuruluşları temsilcilerinden oluşur. Kurul, İçişleri bakanının çağrısı üzerine toplanır,ifadeleriyle göç kurulunun görevleri tanımlanmış ve kurul üyelerinin seçiminin İçişleri Bakanlığınca belirlenmesine karar verilmiştir. Kurul Kurul başkanının çağrısı üzerine her yıl en az 1 kez toplanır, gerekli görülürse Kurul Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplanabilir

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

Türkiye’de afetlere ilgili olarak farklı bakanlık ve genel müdürlükler altında görev yapan tüm birimler, 2009 yılında çıkarılan bir yasa ile Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yetki ve sorumluluğu altında toplanmıştır. Türkiyeye gelen Suriyelilerin için 10 ilde kurulan barınma merkezindeki tüm koordinasyon AFAD tarafından sağlanmıştır. Bu kentlerde yaşayan Suriyelilerin günlük ihtiyaçları ve sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulmuştur. 7 yıla yakın bir süre tüm insani ihtiyaçlara ek olarak eğitim çağındaki çocuklar için okul ve yetişkinler için mesleki kurslar organize edilmiştir.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir