• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Osmanlı Kimlik Krizlerinin Analizi ve Günümüz Toplum Sorunlarına Cevapları
17 Oca, 2021

Osmanlı Kimlik Krizlerinin Analizi ve Günümüz Toplum Sorunlarına Cevapları

Osmanlı Devleti’nin kimlik arayışı ile geçirmiş olduğu aşamaları dikkatle izlediğimizde karşımıza bir varoluş problemi çıkar....

Laiklik Ve Din Çatışması/Uzlaşması
12 Oca, 2021

Laiklik Ve Din Çatışması/Uzlaşması

Yapılan antropoloji çalışmaları ve Dinler Tarihi bilgilerine bakıldığında insan toplumlarının hiçbir zaman dinsiz yaşamadıkları görülmüştür....

Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: İslamcılık
9 Oca, 2021

Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: İslamcılık

19. ve 20. Yüzyılda İslam’ı bir bütün olarak yeniden hayata hakim kılmak için akılcı bir...

Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: Türkçülük
5 Oca, 2021

Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: Türkçülük

19. yüzyıldaki toplumsal alt-üst oluşlara verilen cevaplardan biri de Türkçülüktür. Temel çıkış noktası ise modernleşmeyle...

Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: Batıcılık
30 Ara, 2020

Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: Batıcılık

18. yüzyılın sonlarından itibaren batıdaki değişimler Osmanlı tarafından hissedilse de Osmanlı için henüz fark edilecek...

Türk Modernleşmesine Küçük Bir Eleştiri
18 Ara, 2020

Türk Modernleşmesine Küçük Bir Eleştiri

Türk modernleşme tecrübesine bakıldığında uzunca bir süreç izlendiği görülür. Yaklaşık olarak 17. yy sonrası Osmanlının...

Din Sosyolojisi Bağlamında Muhafazakarlık Ve Modernite
17 Ara, 2020

Din Sosyolojisi Bağlamında Muhafazakarlık Ve Modernite

Muhafazakarlık kelimesinin epistemolojisine baktığımızda köken olarak Arapça olduğunu Farsçadan ek alarak(kar) türetildiğini ve korumak saklamak...

”Şimdi”nin Varoluşu
21 Kas, 2020

”Şimdi”nin Varoluşu

‘’Modern insan var olmak için eşyaya muhtaçtır.’’ ‘’…ama bugüne kadar ne bir Samoalı ne de...