• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
25 May, 2022

TOPLUMSAL GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE KİMLİK OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜ

İnsanlık tarihini incelediğimizde, toplumsallaşmanın başat faktör olarak karşımıza çıktığını görürüz. İster küçük ister büyük ister...

22 Kas, 2021

Kesişimsellik Teorisi Nedir? Üç Kesişimsellik Türü

Kesişimsellik teorisi, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren III. Dalga feminizm hareketi ile gündeme gelmiş bir kavramdır....

13 Eki, 2021

Zygmunt Bauman ve Temel Kavramları

Zygmunt Bauman,21. Yüzyılın en önemli düşünür ve sosyologlarındandır. Yahudi inanca mensup olması ve Nazi Almanya’nın...

3 Ağu, 2021

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Kitap Değerlendirmesi

İlk şiiri Dergah Dergisi’nde yayımlanan Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat alanında şiirleriyle daha çok ön plana...

26 Mar, 2021

Ölümün Sosyolojik Tezahürü

İnsanlığın ortak ve nihai tecrübesi olması bakımından ‘ölüm’  yeryüzü ölçeğinde yankı bulan bir gerçekliktir. Bireyler...

9 Şub, 2021

Sosyalleşme Nedir?

Birey hayata geldiği günden ölünceye kadar bir toplumsal grup içerisinde hayatını devam ettirir. (İzolasyonun olumsuz...

2 Şub, 2021

Sosyolojik Etkileşim Süreçleri

Bu çalışmada sosyolojik etkileşim süreçlerine kısaca değinilerek bilgi verilmek amaçlanmıştır. Genel bir bilgi olarak öncelikle...

28 Oca, 2021

İbn Haldun ve Mukaddime’ye Çok Kısa Bir Bakış

Sosyolojinin tarihçesine bakıldığında felsefe, psikoloji gibi diğer bilimlerden ayrılışı ve başlı başına bir disiplin olarak...

22 Oca, 2021

İbn-i Haldun’un Temel Kavramları ve Devlet Anlayışına Kısa Bir Bakış

Bir önceki yazımda İbn Haldun ve devlet anlayışından kısaca bahsetmiş olduğum için bu yazımda bunlara...

17 Oca, 2021

Osmanlı Kimlik Krizlerinin Analizi ve Günümüz Toplum Sorunlarına Cevapları

Osmanlı Devleti’nin kimlik arayışı ile geçirmiş olduğu aşamaları dikkatle izlediğimizde karşımıza bir varoluş problemi çıkar....

12 Oca, 2021

Laiklik Ve Din Çatışması/Uzlaşması

Yapılan antropoloji çalışmaları ve Dinler Tarihi bilgilerine bakıldığında insan toplumlarının hiçbir zaman dinsiz yaşamadıkları görülmüştür....

9 Oca, 2021

Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: İslamcılık

19. ve 20. Yüzyılda İslam’ı bir bütün olarak yeniden hayata hakim kılmak için akılcı bir...

5 Oca, 2021

Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: Türkçülük

19. yüzyıldaki toplumsal alt-üst oluşlara verilen cevaplardan biri de Türkçülüktür. Temel çıkış noktası ise modernleşmeyle...

30 Ara, 2020

Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: Batıcılık

18. yüzyılın sonlarından itibaren batıdaki değişimler Osmanlı tarafından hissedilse de Osmanlı için henüz fark edilecek...

18 Ara, 2020

Türk Modernleşmesine Küçük Bir Eleştiri

Türk modernleşme tecrübesine bakıldığında uzunca bir süreç izlendiği görülür. Yaklaşık olarak 17. yy sonrası Osmanlının...

17 Ara, 2020

Din Sosyolojisi Bağlamında Muhafazakarlık Ve Modernite

Muhafazakarlık kelimesinin epistemolojisine baktığımızda köken olarak Arapça olduğunu Farsçadan ek alarak(kar) türetildiğini ve korumak saklamak...

21 Kas, 2020

”Şimdi”nin Varoluşu

‘’Modern insan var olmak için eşyaya muhtaçtır.’’ ‘’…ama bugüne kadar ne bir Samoalı ne de...

13 Oca, 2021

Post Yapısalcılık Nedir? Yapısalcılık ve Postyapısalcılığın Karşılaştırılması

Post yapısalcılık öznenin fenomenolojik konumunu eleştiren bir yaklaşımdır.  Öznenin idealleştirilmesini, bir nevi her türlü öznenin...

8 Oca, 2021

Frankfurt Okulunun Modern Toplum Eleştirisi

Frankfurt Okulu, toplumdaki yapılarını araştırıp eleştirdiği için bir diğer adı da eleştirel teoridir. Frankfurt okulunun...

8 Oca, 2021

Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı ve Sistem-Yaşantı Dünyası Teorisi Üzerine

Öznel – nesnel , yapı- fail tartışmaları üzerine sentezci yaklaşan Habermas perspektifinde, özneler arası fenomenolojiyi...

7 Oca, 2021

1980 Sonrası Dönemde Türk Toplum Yapısının Dönüşümü

Toplumsal değişim, John J. Macionis tarafından “kültürün ve toplumsal kurumların zaman içindeki dönüşümü” olarak tanımlanmıştır...

8 Ara, 2020

Yabancı Dil Öğrenmek İçin Neler Yapabiliriz?

Yabancı dil öğrenmek, hayatımızın belki de birçok alanında bize yarar sağlayacak olan şeylerden biri. Gerek...

21 Ağu, 2020

Akademik Çalışmalarda İşinize Yarayabilecek 110 Tane Microsoft Word Klavye Kısayolu

1980’li yılların sonundan itibaren hayatımızda yer alan Microsoft Word programı, yaptığı güncellemeler ile kullanımını her...