saliha yılmaz

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
  26 Eyl, 2022

  Din Sosyolojisi Bağlamında Muhafazakar Kimlik

  Kimlik, bireyleri ayırt eden benlik algısı ve aidiyet duygusu geliştiren doğumdan ölüme kadar ilerleyen ve…

  10 Ağu, 2022

  İletişim Araçları ve Kitle

  Kendi birlikleri içerisinde güçlü bir iletişime sahip olmayan topluluksal bir birlik olarak adlandıracağımız kitle, bazı…

  25 May, 2022

  TOPLUMSAL GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE KİMLİK OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜ

  İnsanlık tarihini incelediğimizde, toplumsallaşmanın başat faktör olarak karşımıza çıktığını görürüz. İster küçük ister büyük ister…

  22 Kas, 2021

  Kesişimsellik Teorisi Nedir? Üç Kesişimsellik Türü

  Kesişimsellik teorisi, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren III. Dalga feminizm hareketi ile gündeme gelmiş bir kavramdır.…

  13 Eki, 2021

  Zygmunt Bauman ve Temel Kavramları

  Zygmunt Bauman,21. Yüzyılın en önemli düşünür ve sosyologlarındandır. Yahudi inanca mensup olması ve Nazi Almanya’nın…

  3 Ağu, 2021

  Saatleri Ayarlama Enstitüsü Kitap Değerlendirmesi

  İlk şiiri Dergah Dergisi’nde yayımlanan Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat alanında şiirleriyle daha çok ön plana…

  26 Mar, 2021

  Ölümün Sosyolojik Tezahürü

  İnsanlığın ortak ve nihai tecrübesi olması bakımından ‘ölüm’  yeryüzü ölçeğinde yankı bulan bir gerçekliktir. Bireyler…

  9 Şub, 2021

  Sosyalleşme Nedir?

  Birey hayata geldiği günden ölünceye kadar bir toplumsal grup içerisinde hayatını devam ettirir. (İzolasyonun olumsuz…

  2 Şub, 2021

  Sosyolojik Etkileşim Süreçleri

  Bu çalışmada sosyolojik etkileşim süreçlerine kısaca değinilerek bilgi verilmek amaçlanmıştır. Genel bir bilgi olarak öncelikle…

  28 Oca, 2021

  İbn Haldun ve Mukaddime’ye Çok Kısa Bir Bakış

  Sosyolojinin tarihçesine bakıldığında felsefe, psikoloji gibi diğer bilimlerden ayrılışı ve başlı başına bir disiplin olarak…

  22 Oca, 2021

  İbn-i Haldun’un Temel Kavramları ve Devlet Anlayışına Kısa Bir Bakış

  Bir önceki yazımda İbn Haldun ve devlet anlayışından kısaca bahsetmiş olduğum için bu yazımda bunlara…

  17 Oca, 2021

  Osmanlı Kimlik Krizlerinin Analizi ve Günümüz Toplum Sorunlarına Cevapları

  Osmanlı Devleti’nin kimlik arayışı ile geçirmiş olduğu aşamaları dikkatle izlediğimizde karşımıza bir varoluş problemi çıkar.…

  12 Oca, 2021

  Laiklik Ve Din Çatışması/Uzlaşması

  Yapılan antropoloji çalışmaları ve Dinler Tarihi bilgilerine bakıldığında insan toplumlarının hiçbir zaman dinsiz yaşamadıkları görülmüştür.…

  9 Oca, 2021

  Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: İslamcılık

  19. ve 20. Yüzyılda İslam’ı bir bütün olarak yeniden hayata hakim kılmak için akılcı bir…

  5 Oca, 2021

  Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Kimlik Krizi: Türkçülük

  19. yüzyıldaki toplumsal alt-üst oluşlara verilen cevaplardan biri de Türkçülüktür. Temel çıkış noktası ise modernleşmeyle…

  13 Oca, 2021

  Post Yapısalcılık Nedir? Yapısalcılık ve Postyapısalcılığın Karşılaştırılması

  Post yapısalcılık öznenin fenomenolojik konumunu eleştiren bir yaklaşımdır.  Öznenin idealleştirilmesini, bir nevi her türlü öznenin…

  8 Oca, 2021

  Frankfurt Okulunun Modern Toplum Eleştirisi

  Frankfurt Okulu, toplumdaki yapılarını araştırıp eleştirdiği için bir diğer adı da eleştirel teoridir. Frankfurt okulunun…

  8 Oca, 2021

  Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı ve Sistem-Yaşantı Dünyası Teorisi Üzerine

  Öznel – nesnel , yapı- fail tartışmaları üzerine sentezci yaklaşan Habermas perspektifinde, özneler arası fenomenolojiyi…

  7 Oca, 2021

  1980 Sonrası Dönemde Türk Toplum Yapısının Dönüşümü

  Toplumsal değişim, John J. Macionis tarafından “kültürün ve toplumsal kurumların zaman içindeki dönüşümü” olarak tanımlanmıştır…

  8 Ara, 2020

  Yabancı Dil Öğrenmek İçin Neler Yapabiliriz?

  Yabancı dil öğrenmek, hayatımızın belki de birçok alanında bize yarar sağlayacak olan şeylerden biri. Gerek…