• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
18 Şub, 2021

Felsefi Düşüncenin Özellikleri Nelerdir? | 14 Özellik

Felsefi düşüncenin özellikleri sorgulayıcı, eleştirel, refleksif, evrensel olabildiği kadar öznel, yaratıcı bir soru sorma sanatı…

17 Şub, 2021

Sosyal Psikoloji Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sosyal psikoloji, insan davranışının değişkenliği ve hangi koşullarda nasıl bir etki yarattığını inceleyen bilim dalıdır.…

14 Şub, 2021

Felsefenin Ortaya Çıkışı Nasıl Oldu? Nedenleri Nelerdi?

Felsefenin ortaya çıkışı, MÖ. 7. Yüzyıl civarlarına denk gelen evrenin neliği üzerine sorulan sorular ile…

11 Şub, 2021

Müzik Sosyolojisi Nedir? Türkiye’de Müziğin Sosyolojisi

Müzik sosyolojisi toplumun içinden çıkan ve onu dönüştüren bir tınının kavranması ve incelenmesini ifade eder.…

8 Şub, 2021

Askeri Sosyoloji Nedir? Askeri Sosyologlar Kimlerdir?

Askeri Sosyoloji, İkinci Dünya Savaşından itibaren ABD ordusu içerisinde yapılan sosyal psikolojik çalışmalar ışığında oluşan…

1 Şub, 2021

Queer Teori Nedir? Ne Değildir?

Queer teori, toplumsal cinsiyet sosyolojisinde sıkça karşımıza çıkan bir kuramdır. Kavramsal kökenine bakıldığı zaman politik…

29 Oca, 2021

Risk Toplumu Nedir? Madde Madde Anlatım

Risk toplumu, Soğuk Savaş döneminden sonra değişen toplumsal dinamiklerin ‘güvenlik’ ve ‘risk’ algısını anlamlandırmak adına…

19 Oca, 2021

Prof. Dr. Nur Vergin Kimdir?

Nur Vergin siyaset sosyoloğu ve sosyoloji profesörüdür. 21 Eylül 1941 yılında doğmuştur. 18 Ocak 2021…

18 Oca, 2021

Modernizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

17-19.yy aydınlanma düşüncesinin bir ürünüdür. Modernizm ilerlemeci ve gelişmeci bir bakış sunmaktadır. Sanat ve edebiyat…

18 Oca, 2021

Postmodernizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

20.yy’ın son çeyreğinde ortaya çıkan modernizme tepki olarak ortaya çıkmış bir düşünce tarzıdır. Post-modern, modernlik…

16 Oca, 2021

Etnometodoloji Nedir ? Özellikleri Nelerdir?

Etnometodoloji , insanların toplumsal düzenleri üretmek adına kullandıkları yöntemlerin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Sıradan görünen durumların…

13 Oca, 2021

Post Yapısalcılık Nedir? Yapısalcılık ve Postyapısalcılığın Karşılaştırılması

Post yapısalcılık öznenin fenomenolojik konumunu eleştiren bir yaklaşımdır.  Öznenin idealleştirilmesini, bir nevi her türlü öznenin…

8 Oca, 2021

Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı ve Sistem-Yaşantı Dünyası Teorisi Üzerine

Öznel – nesnel , yapı- fail tartışmaları üzerine sentezci yaklaşan Habermas perspektifinde, özneler arası fenomenolojiyi…

6 Oca, 2021

Jean Baudrillard Üzerine

Baudrillard'dan bahsettiğimiz zaman aklımızda ilk olarak, tüketim toplumu, simülasyon-simülakr, anlamların zedelenmesi ve sessiz çoğunluk kavramları…

4 Oca, 2021

Sosyal İnşacılık Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sosyal inşacılık teorisine göre etrafımız hakkında bildiğimiz birçok şey tek başına gerçek değildir. Şeylerin gerçeklikleri…

3 Oca, 2021

Feminizm Nedir? Ne Değildir? 9 Soru 9 Cevap

Feminizm , toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı cinsiyet eşitliğini savunan, kamusal ve özel alanda kadınların ikincil…

2 Oca, 2021

Yüksek Lisans Nedir? Nasıl Yapılır? 20 Soru 20 Cevap

Yüksek Lisans, lisans eğitimini bitirdikten sonra akademik kariyer yapmayı düşünen kişilerin başvurduğu bir eğitimdir. Uzmanlaşmak…

1 Oca, 2021

Fenomenoloji Nedir? 6 Soru 6 Cevap

fenomenoloji nedir? Sorusu, sosyoloji bölümüne yeni başlamış olan bireylerin, teori araştırması yaparken sıklıkla sorduğu bir…

30 Ara, 2020

Sembolik Etileşimcilik Nedir? Özellikleri | Temsilcileri

Sembolik etkileşimcilik, mikro derecede inceleme yapan ve bireye odaklanan bir sosyoloji kuramıdır. Her kuramda olduğu…

27 Ara, 2020

Çatışmacı Kuram Nedir? Özellikleri | Temsilcileri

Çatışmacı kuram, eşitsizlikler ve sınıf çerçevesinde analizler gerçekleştirmektedir. Çatışmacılar; aileye, yaşlılığa, toplumsal cinsiyete,eğitime ve bunlar…

25 Ara, 2020

İşlevselcilik Nedir? Temsilcileri, Tanımı ve Özellikleri

İşlevselcilik nedir? Sorusu, sosyoloji bölümüne yeni başlamış olan bireylerin, kuram araştırması yaparken sıklıkla sorduğu bir…

22 Ara, 2020

Francis Bacon Ve Rene Descartes’ın Bilgi Kuramları , Bilginin İmkanları Ve Aralarındaki Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme

Giriş Orta çağ döneminin inanç eksenli skolastik felsefesine karşın, 17.yy düşünce temelinde rönesans ve reform…

12 Ara, 2020

Çiftetelli Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de Romanlar, çingene dansı ile anılmaktadır. Uzun yıllar çiftetelli Türk halk dansı kategorisine girememiş ve…

9 Ara, 2020

Popüler Kültür Nesnesi Olarak Dövme Sanatı

Popüler kültür nesnesi: Dövme Sanatı     Dövmenin ilk ortaya çıkışını ve toplumsal anlamlarını incelemeye…

3 Ara, 2020

Çocuklar Duymasın Dizisi Söylem Çözümlemesi

1. GİRİŞ Söylem analizi dersi kapsamında bir televizyon dizisi olan Çocuklar Duymasın dizisini analiz edeceğiz.…

28 Kas, 2020

Medyanın Türk Aile Yapısına Etkisi

Aile biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün sürekliliğini sağlayan toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı karşılıklı ilişkilerin…

20 Kas, 2020

Niyazi Berkes’in Türk Modernleşmesi Yaklaşımı

Niyazi Berkes, Türk toplum yapısı ve sorunlarıyla geniş çaplı derin analizler yapmış, Türk çağdaşlaşması konusunu…

12 Haz, 2020

Peter L. Berger ve Thomas Luckmann’ın ”Gerçekliğin Sosyal İnşası” Teorisi ve Eleştirisi

Giriş Sosyal teorinin üzerinde şekillendiği iki önemli gelenek arasındaki karşılıklı çatışmalar Peter Berger öncesi sosyal…