• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
26 Ağu, 2021

Felsefede ve Sosyolojide Fenomen Nedir?

Sosyolojide fenomen, kesinliği belli olmayan durumu ifade etmektedir. Bir konuda, kavram veya durumu belirtmek için…

24 Ağu, 2021

Lupin Dizisi Üzerine Bir Çözümleme

8 Ocak 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanan, Marcela Said, Ludovic Bernard ve Louis Leterrier’in yönettiği Lupin…

20 Ağu, 2021

İçerik Analizi Nedir? Nitel Araştırma Tekniği

İçerik analizi, metnin içerisindeki anlamların keşfedilmesini amaçlayan bir analiz tekniğidir. Metin, ses, video, görsel vb.…

17 Ağu, 2021

Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir? 9 Soru 9 Cevap

Nicel araştırma yöntemleri, araştırmacının kesin sonuçlara ulaşmak adına survey, anket, yapılandırılmış mülakat-gözlem, deney ve yarı…

13 Ağu, 2021

Yüksek Lisans İçin Not Ortalaması Kaç Olmalı? Peki, ALES ve YDS?

Yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen sosyoloji mezunu bireylerin not ortalaması 100 üzerinden en az 65,…

12 Ağu, 2021

Özel Eğitim Nedir? Amacı Nedir? Kimlere Verilir?

Özellikleri nedeniyle yaşıtlarından farklı gelişim gösteren bireylere verilen eğitime özel eğitim denir. Özel gereksinimli bireylerin…

11 Ağu, 2021

Sosyoloji Mezunları Hangi KPSS’ye Girmeli? Alan Sınavı Var Mı?

Yeni mezun veya mezun sosyolog adaylarının devlet kurumlarında çalışabilmeleri için B grubu KPSS sınavına girmeleri…

9 Ağu, 2021

Yapıbozumu Ne Demek? Yapıbozumcu Düşünürler

Yapıbozumu, Batı merkezli metinlere karşı eleştirel bir yaklaşım geliştirmekle birlikte eleştirdiği metinlerin dilini kullanarak var…

3 Ağu, 2021

Nitel Araştırma Nedir? 6 Aşama İle Sosyolojide Nitel Araştırma

Nitel araştırma, araştırmacının kâşif edasıyla çalıştığı bir model olmakla birlikte anlam dünyalarını keşfetmek için yola…

28 Tem, 2021

Yara İzinin Sosyolojisi: Faça Ve Sigara Yanığının Yarasından Dökülenler

Giriş Niyetine  Toplumsallaşma sürecinde normal olanın öğrenildiği ve normal olarak belirlenenler üzerinden anormalliklerin konumlandırıldığı bir…

22 Tem, 2021

Hipotez Nedir? Sosyoloji Konulu Hipotez Örneği

Hipotez, olguları ortaya çıkarmak ve meşrulaştırmak için oluşturulan önermedir. Olaylar arasındaki bağlantıyı bilimsel olarak meşru…

12 Tem, 2021

Hegemonik Erkeklik Nedir? Hegemonik Kadınlık?

Hegemonik erkeklik, toplumsal cinsiyet hiyerarşisi içerisinde en tepede konumlandırılan erkeklik biçiminin adıdır ve bu kavramı…

9 Tem, 2021

Okyanuslardaki Risk: Seaspiracy Belgeselinin İçerik Analizi

Özet Bu çalışmanın amacı nitel içerik analizi uygulayarak Seaspiracy adlı belgeselde geçen çevre söylemlerini ortaya…

1 Tem, 2021

Marx’a Ait Olan Alt Yapı ve Üst Yapı Nedir?

Alt yapı ve üst yapı, Marx’ın sosyolojisinde anlatmak istediği toplum modeli içerisinde alt yapıda ekonomi…

27 Haz, 2021

Eleştirel Söylem Analizi Nedir? Van Dijk Eleştirel Söylem Analizi Modeli

Eleştirel söylem analizi, dilin nasıl kullanıldığını çeşitli bağlamlar ve kaynaklar üzerinden inceleyen bir yöntem ve…

9 Haz, 2021

Giorgio Agamben’in İstisna Hali Kavramı Ve Biyopolitika Düşüncesi Nedir?

Giorgio Agamben’in istisna hali kavramı ve biyopolitika düşüncesi, düşünür kavramı Carl Schmitt’ten almıştır ancak farklı…

30 May, 2021

Byung- Chul Han: Şeffaflık Toplumu Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Analiz

Güney Koreli kültür kuramcısı ve yazar Byung- Chul Han, “Şeffaflık Toplumu” adlı eserinde şeffaflık olarak…

18 May, 2021

Michel Foucault’nun Biyo-politika ve Biyo-iktidar Kavramları Nedir?

Bu değerlendirme yazısı, Michel Foucault’nun düşünce sistemi içerisinde önemli yer tutan Biyopolitika ve Biyoiktidar kavramlarına…

30 Nis, 2021

Sosyoloji Kitap Önerileri Listesi | Mutlaka Okunması Gereken 20 Kitap

Sosyoloji kitap önerileri, sosyoloji bölümü öğrencileri veya ilgi duyan bireylerin kendini geliştirmesi amacı ile yapılmıştır.…

27 Nis, 2021

Organik Dayanışma ve Mekanik Dayanışma Nedir?

Organik dayanışma ve mekanik dayanışma, toplumların kaydettiği kademelerin niteliğini ifade etmek için Emile Durkheim tarafından…

12 Nis, 2021

Felsefede Arkhe Nedir? Arkhe’ye Cevap Veren Filozoflar

Felsefede Arkhe, evrenin ilk ana maddesini ifade etmektedir. İlk çağdaki, doğa filozofları evrende ilk nedeni,…

4 Nis, 2021

Spor Sosyolojisi Nedir?

Spor sosyolojisi, sporun toplumsal yaşam içerisindeki işlevini çeşitli alt alanlar ile etkileşimsel olarak ele almaktadır.…

27 Mar, 2021

Popüler Dindarlık Kapsamında Türbe Ziyaretlerine Sosyolojik Bir Bakış: İzmir Susuz Dede Türbesi Örneği

1.Araştırmanın Konusu Din olgusu yaşamın her anında önem arz eden temelinde inanç olgusu yatan ve…

21 Mar, 2021

Evlilik Danışmanı Nedir? Nasıl Olunur?

Evlilik danışmanı, evliliğinde sorun olan veya evliliğe hazırlanan bireylere danışmanlık veren kişidir. Bu danışmanlık süreci…

19 Mar, 2021

Marshall Berman ve Goethe’nin Faust Karakteri Üzerinden Modernizm Söylemine Eleştirel Bakmak

Berman nazarında modernlikle birlikte yok olmaya başlayan bireyin , 20.yy modernliğinde tekrar etkin olabilmesi için…

11 Mar, 2021

Film Analizi Nasıl Yapılır? Yapılması Gereken Şeyler Neler?

Film analizi, önce filmin normal bir şekilde izlenmesi ve sonrasında 1 veya 2 kez daha…

8 Mar, 2021

Kartezyen Felsefe Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Kartezyen felsefe, René Descartes’ın metodik şüphe anlayışından doğmuştur. Felsefenin bir akımı olarak da karşımıza çıkan…

2 Mar, 2021

Dramaturji Nedir? Goffman ve Dramaturji

Dramaturji, tiyatro oyunları için kullanılan bir kavram olup textin sahne başlayana kadar geçirdiği süreci ifade…

27 Şub, 2021

Hermeneutik Nedir? Yöntemi Nedir?

Hermeneutik, pozitivist paradigmanın karşısında yer alan tarihselliğe ve öznelliklere vurgu yapan yorumsamacı yaklaşımdır. Temeli anlama…

20 Şub, 2021

Damgalama Teorisi Nedir? Erving Goffman ve Damgalama

Damgalama teorisi, ABD’de 1960’lı yıllarda yaygın kullanım gösteren suç ve suçlu üzerinden toplumun etiketlediği bakış…

12 Ara, 2020

Çiftetelli Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de Romanlar, çingene dansı ile anılmaktadır. Uzun yıllar çiftetelli Türk halk dansı kategorisine girememiş ve…

9 Ara, 2020

Popüler Kültür Nesnesi Olarak Dövme Sanatı

Popüler kültür nesnesi: Dövme Sanatı     Dövmenin ilk ortaya çıkışını ve toplumsal anlamlarını incelemeye…

3 Ara, 2020

Çocuklar Duymasın Dizisi Söylem Çözümlemesi

1. GİRİŞ Söylem analizi dersi kapsamında bir televizyon dizisi olan Çocuklar Duymasın dizisini analiz edeceğiz.…

28 Kas, 2020

Medyanın Türk Aile Yapısına Etkisi

Aile biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün sürekliliğini sağlayan toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı karşılıklı ilişkilerin…

20 Kas, 2020

Niyazi Berkes’in Türk Modernleşmesi Yaklaşımı

Niyazi Berkes, Türk toplum yapısı ve sorunlarıyla geniş çaplı derin analizler yapmış, Türk çağdaşlaşması konusunu…

12 Haz, 2020

Peter L. Berger ve Thomas Luckmann’ın ”Gerçekliğin Sosyal İnşası” Teorisi ve Eleştirisi

Giriş Sosyal teorinin üzerinde şekillendiği iki önemli gelenek arasındaki karşılıklı çatışmalar Peter Berger öncesi sosyal…